Загальна географія. 6 клас: Посібник для вчителя

код:
Г658У
автор:
Байназарова О. О.

Загальна географія. 6 клас: Посібник для вчителя / О. О. Байназарова, А.М.Байназаров, І. В. Гринь, А. А. Гринь. — Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. — 240 с. — (На допомогу вчителю).
ISBN 966–314–816–0.
Посібник призначений для викладання курсу «Загальної географії» у 6 класах середніх загальноосвітніх шкіл за програмою 12-річної школи. Видання містить орієнтовне тематичне планування курсу, плани-конспекти уроків і чималий за обсягом змістовний додатковий матеріал. Призначений для вчителів географії, викладачів і студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів, учнів та ін.
УДК 372.8:91
ББК 74 262.6

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
6,62 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків із загальної географії в 6 класі (70 год) 4
УРОК № 1. Географія як наука про природу земної поверхні, про населення Землі та його господарську діяльність. Що вивчає географія в школі 8
УРОК № 2. Спостереження за висотою Сонця над горизонтом, сезонними змінами стану рослин і водоймищ 12
УРОК № 3. Давня і середньовічна епохи пізнання Землі 15
УРОК № 4. Епоха Великих географічних відкриттів. Подорожі португальців. Відкриття Америки X. Колумбом 20
УРОК № 5. Перша кругосвітня подорож Ф. Маґеллана. Походи піратів. Плавання А. Тасмана. Походи землепроходців 23
УРОК № 6. Географія Нового часу 27
УРОК № 7. Сучасні географічні дослідження 30
УРОК № 8. Тематичне оцінювання за темою «Географічне пізнання Землі» 34
УРОК № 9. План місцевості, його масштаб, умовні топографічні знаки 36
УРОК № 10. Визначення напрямів і відстаней на плані і на місцевості 38
УРОК № 11. Абсолютна і відносна висота точок місцевості. Зображення на плані нерівностей поверхні місцевості горизонталями 42
УРОК № 12. Складання схематичного плану ділянки місцевості 46
УРОК № 13. Значення планів і топографічних карт у практичній діяльності людини 47
УРОК № 14. Проміжне тематичне оцінювання за темою «Земля на плані та карті» 50
УРОК № 15. Зображення Землі на глобусі і карті. Градусна сітка 51
УРОК № 16. Географічні координати: широта і довгота 54
УРОК № 17. Практична робота № 5 «Визначення географічних координат точок» 57
УРОК № 18. Масштаб фізичних карт. Визначення відстаней і напрямів на глобусі і на карті півкуль 59
УРОК № 19. Способи зображення географічних об’єктів на фізичних картах 62
УРОК № 20. Фізична карта України 65
УРОК № 21. Місто Харків на карті України 68
УРОК № 22. Тематичне оцінювання за темою «Земля на плані та карті » 70
УРОК № 23. Внутрішня будова Землі. Поняття «літосфера» 75
УРОК № 24. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори 79
УРОК № 25. Літосферні плити. Гіпотеза про походження материків і океанів 83
УРОК № 26. Зовнішні сили Землі, що зумовлюють зміну земної кори 86
УРОК № 27. Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу 89
УРОК № 28. Практична робота № 7 «Визначення за картою положення і висоти гір і рівнин, географічних координат і висот окремих вершин» 93
УРОК № 29. Рельєф дна Світового океану 96
УРОК № 30. Зміна гір і рівнин під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів 101
УРОК № 31. Охорона надр 104
УРОК № 32. Тематичне оцінювання за темою «Літосфера» 108
УРОК № 33. Атмосфера 111
УРОК № 34. Атмосферний тиск. Вітер 114
УРОК № 35. Температура повітря. Практична робота № 8 «Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур» 119
УРОК № 36. Вологість повітря. Хмарність 123
УРОК № 37. Атмосферні опади 128
УРОК № 38. Погода 132
УРОК № 39. Клімат. Розподіл сонячного світла і тепла залежно від географічної широти 136
УРОК № 40. Залежність клімату від переміщення повітряних мас і характеру земної поверхні 140
УРОК № 41. Особливості клімату своєї місцевості 144
УРОК № 42. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Атмосфера» 147
УРОК № 43. Гідросфера. Світовий кругообіг води 150
УРОК № 44. Світовий океан та його частини 153
УРОК № 45. Властивості вод Світового океану 159
УРОК № 46. Рух води в Світовому океані 163
УРОК № 47. Багатства Світового океану 167
УРОК № 48. Поверхневі води. Річки 171
УРОК № 49. Озера і водосховища 178
УРОК № 50. Болота 182
УРОК № 51. Льодовики і багаторічна мерзлота 185
УРОК № 52. Підземні води 188
УРОК № 53. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Гідросфера» 192
УРОК № 54. Поняття про біосферу 196
УРОК № 55. Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі. Ґрунт — особливе природне утворення 200
УРОК № 56. Взаємодія компонентів природи 203
УРОК № 57. Практична робота на місцевості. Складання опису природного комплексу.Тематичне оцінювання за темами «Біосфера», «Географічна оболонка» 206
УРОК № 58. Кількість населення Землі. Основні людські раси 208
УРОК № 59. Населені пункти. Господарська діяльність і побут населення своєї місцевості 211
УРОК № 60. Держави на політичній карті світу. Практична робота № 14 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав на всіх материках та їх столиць» 214
УРОК № 61. Тематичне оцінювання за тематичним блоком «Земля — планета людей» 217
УРОК № 62. Господарська діяльність людей. Природа і населення своєї місцевості: різнопланові аспекти 219
УРОК № 63. Узагальнення прийомів роботи з картою і планом місцевості 221
УРОК № 64. Населення і природокористування 223
Додатки 228
Література 237