Загальна географія. 6 клас: Дидактичні матеріали до уроків

код:
Г913У
автор:
Байназарова О. О.

Загальна географія. 6 клас: Дидактичні матеріали до уроків / О. О. Байназарова, І. В. Гринь.— Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 112 с. — (Дидактика).
ISBN 966–314–136–0.
Посібник складений відповідно до нової навчальної програми 12- річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам з викладання курсу «Загальна географія». Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: різноманітні запитання та завдання, які використовуються у різних формах роботи з учнями — тренінгах, практикумах, бліц-опитуваннях, міні-конкурсах тощо.  Призначений для вчителів географії та студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.
УДК 91(372.8)
ББК 74.262.6

Мова:
укр.
кількість сторінок:
112
розмір файлу:
1,98 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ
Географія як наука про природу земної поверхні, населення Землі та його господарську діяльність 5
Розділ І. Географічне пізнання Землі
Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі Стародавня епоха пізнання Землі 7
Тема 2. Епоха великих географічних відкриттів
Подорожі португальців. Відкриття Америки Х. Колумбом 8
Перша кругосвітня подорож Ф. Маґеллана. Походи піратів. Відкриття Австралії 9
Тема 3. Географія нового часу
Кругосвітні експедиції Нового часу. 11
Сучасні географічні дослідження 12
РОЗДІЛ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
Тема 1. Способи зображення землі
Глобус — об’ємна модель Землі. Масштаб і його види 14
План і карта. Умовні знаки 15
Визначення напрямів на плані, карті й місцевості. Поняття про азимут 17
Зображення нерівностей земної поверхні на топокарті.
Абсолютна і відносна висота 19
Тема 2. Градусна сітка землі. Географічні координати точок
Градусна сітка. Географічна широта 21
Меридіани і географічна довгота 23
Масштаб фізичних карт. Визначення відстаней і напрямів на глобусі й карті півкуль 25
Способи зображення географічних об’єктів на фізичних картах 27
Фізична карта України 29
Розділ ІІІ. оболонки землі
Тема 1. Літосфера
Внутрішня будова землі 31
Мінерали і гірські породи, з яких складається земна кора 33
Внутрішні сили землі 34
Літосферні плити 36
Зовнішні сили землі 38
Основні форми рельєфу землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу 40
Рельєф дна Світового океану 43
Зміна гір і рівнин під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів 44
Охорона надр 46
Тема 2. Гідросфера
Гідросфера. Світовий кругообіг води 48
Світовий океан і його частини 50
Властивості вод Світового океану 53
Рух води у Світовому океані 55
Багатства Світового океану 57
Річки 58
Озера 61
Болота 63
Підземні води 64
Льодовики і багаторічна мерзлота 66
Тема 3. Атмосфера
Атмосфера 68
Атмосферний тиск. Вітер 70
Температура повітря 72
Вологість повітря. Хмарність 74
Атмосферні опади 76
Погода 77
Клімат. Розподіл сонячного світла і тепла залежно від географічної широти 79
Залежність клімату від переміщення повітряних мас і характеру земної поверхні 80
Особливості клімату вашої місцевості 82
Тема 4. Біосфера
Біосфера 84
Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі.
Ґрунт — особливе природне тіло 86
Тема 5. Географічна оболонка
Географічна оболонка. Взаємодія компонентів природи 87
Розділ iv земля — планета людей
Кількість населення Землі. Основні раси людей 90
Держави на політичній карті світу 91
Завдання на контурній карті
Розділ І. Географічне пізнання Землі 94
Розділ ІІ . Землі на плані та карті 94
Розділ ІІІ . Географічна оболонка та її складові 95
Тема 1. Літосфера 95
Тема 2. Атмосфера 96
Тема 3. Гідросфера 96
Тема 4. Біосфера 98
Розділ IV. Земля — Планета людей 98
Кросворди
Розділ І. Географічне пізнання Землі 100
Розділ ІI. Земля на плані і карті 100
Розділ ІІІ . Географічна оболонка та її складові 101
Тема 1. Літосфера 101
Тема 2. Атмосфера 101
Тема 3. Гідросфера 102
Додаток 103