Усе для атестації учителя хімії

код:
X6992У

Усе для атестації учителя хімії.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 240 с.
ISBN 978–966–672–357–7
Видання містить нормативно-правові документи, зокрема Положення про атестацію педагогічних працівників, вимоги до оформлення шкільної документації, зразки планів-конспектів відкритих уроків, а також перелік допоміжних видань. Збірник буде корисним кожному, хто готується до фахової атестації. Призначено для вчителів хімії.
ББК 74.268.0(4УКР)
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
1,19 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

РОЗДІЛ І
Нормативно-правові документи Положення про атестацію 4
Як і з якою метою проводиться атестація педагогів? 4
Яким є порядок, види та періодичність атестації? 5
Як держава сприяє творчим педагогічним пошукам? 20
Заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України 24
Шкільна документація 35
Обладнання шкільних кабінетів 44
Оформлення журналу 53
РОЗДІЛ ІІ
Діяльність Учителя Як скласти орієнтовне календарно-тематичне планування з хімії? 60
Якими є типи і структури сучасного уроку хімії? 80
Етапи підготовки уроку хімії 82
Зразки планів-конспектів уро ків
7 клас
Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у кабінеті хімії 86
Маса атома. Відносна атомна маса 96
Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали 101
8 клас
Закон Авогадро. Молярний об’єм газів 111
Хімічні властивості солей 116
Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук 122
Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи 124
Класифікація хімічних елементів і структура Періодичної системи 130
9 клас
Склад атомних ядер. Ізотопи 136
Поняття про радіоактивний розпад хімічних елементів 142
Розв’язування задач 149
10 клас
Періодична система хімічних елементів у світлі теорії будови атома 154
Електролітична дисоціація кислот, лугів, солей. Іонні рівняння реакцій 158
Розташування елементів‑неметалів у Періодичній системі. Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру, будова атомів, поширення в природі. Поняття про алотропію. Озон, його властивості, застосування. Роль озонового шару для життя на Землі 163
Хімічні властивості Сульфуру і Оксигену: взаємодія з металами й неметалами. Застосування. Сульфур(IV) оксид і сульфур(VI) оксид 169
Сульфатна кислота. Фізичні і хімічні властивості. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Значення сульфатної кислоти і сульфатів у народному господарстві 176
Семінар за темою «Сполуки Сульфуру і їхні властивості» 181
Розв’язування задач на надлишок 184
11 клас
Поняття про вуглеводні, їх будова, фізичні властивості, ізомерія і гомологія 189
Насичені одноатомні спирти: їх склад, електронні й структурні формули. Поняття про функціональну групу 194
Гомологічний ряд спиртів. Структурна ізомерія спиртів і її види. Номенклатура спиртів 198
Фізичні властивості спиртів 201
Хімічні властивості спиртів 205
Отруйність спиртів, їх дія на організм людини. Застосування метанолу й етанолу 211
Багатоатомні спирти. Склад, структура, фізичні властивості 215
Хімічні властивості багатоатомних спиртів. Методи одержання 220
Фенол: склад, фізичні властивості та застосування 225
Хімічні властивості фенолу. Охорона навколишнього середовища від фенолвмісних відходів хімічного виробництва 230
Література 236