Усе для атестації учителя біології

код:
Х6991У

Усе для атестації учителя біології.— Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.— 240 с.
ISBN 978–966–672–368–3
Видання містить нормативно-правові документи, зокрема Положення про атестацію педагогічних працівників, вимоги до оформлення шкільної документації, зразки планів-конспектів відкритих уроків, а також перелік допоміжних видань. Збірник буде корисним кожному, хто готується до фахової атестації. Призначено для вчителів біології.
ББК 74.268.0(4УКР)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
0,98 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

РОЗДІЛ I
Нормативно-правові до кументи
Положення про атестацію 4
Як і з якою метою проводиться атестація педагогів? 4
Яким є порядок, види та періодичність атестації? 5
Як держава сприяє творчим педагогічним пошукам? 20
Заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України 24
Шкільна документація 35
Обладнання шкільних кабінетів 44
Оформлення журнала 53
РОЗДІЛ ІІ
Діяльність учителя
Як скласти орієнтовне календарно-тематичне планування з біології для класів різних профілів 60
Природничий профіль навчання 60
Універсальний та технологічний профілі навчання 69
Фізико-математичний профіль навчання 74
Філологічний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний профілі навчання 78
Спортивний профіль навчання 82
Якими є типи і структури сучасного уроку біології? 90
Етапи підготовки уроку біології 92
Зразки планів-конспектів уро ків
7 клас
Біологія — наука про живу природу 96
Клас Однодольні рослини. Родини Лілійні та Цибулеві 101
Практична робота № 4 «Розпізнавання кімнатних рослин» 103
8 клас
Царство Тварини — складова частина природи 105
Різноманітність тварин та їхня класифікація. Роль тварин у житті людини 112
Роль ссавців в екосистемах, їхнє значення для людини 117
Тваринництво. Охорона ссавців 120
Вплив середовища на тварин. Пристосування тварин до впливу різних факторів середовища 123
Етичне ставлення людини до тварин 126
Охорона тварин. Червона книга України. Природоохоронні території 130
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. Протерозойська ера. Палеозойська ера 133
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу. Мезозойська ера. Кайнозойська ера 139
9 клас
Сприйняття і пам’ять. Практична робота № 1 «Визначення властивостей уваги» 143
Типи пам’яті. Розвиток пам’яті. Практична робота № 2 «Дослідження різних видів пам’яті» 148
Еволюція антропоїдів: людиноподібні мавпи, людина 154
Рушійні сили антропогенезу 158
Еволюція людини 161
Демографічні проблеми в Україні 163
10 клас
Історія біології; розвиток біології в Україні. Біологічні науки 166
Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії 170
Енергетичний обмін та його етапи 176
Кисневий етап енергетичного обміну. Хемосинтез 179
Пластичний обмін. Біосинтез білків 183
Фотосинтез 187
Віруси — неклітинні форми життя 192
Роль вірусів у природі та житті людини 196
11 клас
Основні положення еволюційної гіпотези Ч. Дарвіна 201
Розвиток дарвінізму в другій половині XIX — на початку XX століття 204
Синтетична гіпотеза еволюції 208
Популяція як елементарна одиниця еволюції 211
Мікроеволюція. Форми природного добору. Вид і його критерії. Лабораторна робота № 5 «Вивчення морфологічного критерію виду на прикладі рослинних і тваринних організмів» 214
Біотехнологія. Генетична та клітинна інженерія 218
Післязародковий розвиток тварин. Ріст і регенерація організмів 221
Причини мутацій. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості 226
Завдання сучасної селекції. Штучний добір і його форми 230
Популяційні хвилі 233
Література 236