Уроки письма в 1 класі. Розробки уроків

код:
O18539У
автор:
Ляшенко Л. Л.

Уроки письма в 1 класі.— Х.: Вид-во «Ранок», 2013. — 288 с. — (Серія «Розробки уроків».). — 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).
ISBN 978-617-09-0576-5
Методичний посібник містить розробки уроків із письма для 1 класу, що спираються на «Буквар» М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко і відповідають новій (2012 р.) програмі з навчання грамоти. Процес навчання побудований з урахуванням вікових та психологічних особливостей першокласників. Робота спрямована на засвоєння будови кожної літери, розвиток уміння правильно писати букви та поступовий перехід до писання слів та речень. Докладні бесіди, робота з малюнками, ігрові вправи сприятимуть розвитку в учнів аналітичних здібностей, креативності та вміння самостійно мислити. Видання містить безкоштовний додаток — електронний оптичний диск, матеріали якого стануть у пригоді вчителю початкових класів під час організації навчально-виховної роботи. Посібник призначений для організації навчальної діяльності учнів 1 класу.
ББК 78.303
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
288
розмір файлу:
25 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Добукварний період
Урок № 1 Поняття ≪письмо≫. Правильна постава під час письма. Письмове приладдя школяра та правила користування ним 5
Урок № 2 Закріплення правил письма. Орієнтування на сторінці зошита 8
Урок № 3 Прямі горизонтальні та похилі лінії 11
Урок № 4 Закріплення знань про лінії. Підготовка до письма похилих паличок із заокругленням унизу 15
Урок № 5 Написання похилих паличок із заокругленням унизу 18
Урок № 6 Повторення умовних позначень у моделях речень, слів і звуків. Закріплення похилих паличок із заокругленням унизу. Писання похилих паличок із заокругленням угорі 20
Урок № 7 Похилі палички з двома заокругленнями. 23
Урок № 8 Закріплення вмінь писати похилі палички із заокругленнями вгорі та внизу. З’єднання їх у хвилясті лінії 26
Урок № 9 Зображення подовжених похилих паличок із петлею внизу. З’єднання їх з іншими елементами писаних літер 28
Урок № 10 Закріплення знайомих елементів писаних літер. Подовжені похилі палички з петлею вгорі 32
Урок № 11 Писання овалів 35
Урок № 12 Писання півовалів та інших елементів писаних букв 38
Урок № 13 Писання коротких та подовжених петель. Закрiплення правих і лівих півовалів 41
Урок № 14 Підсумковий урок добукварного періоду 43
Букварний період
Урок № 15 Літера А а 47
Урок № 16 Літера У у 50
Урок № 17 Літера О о 53
Урок № 18 Літера И и 56
Урок № 19 Літера М м 59
Урок № 20 Закріплення навичок писання вивчених літер. Розділові знаки 62
Урок № 21 Літера І і 65
Урок № 22 Літера Н н 68
Урок № 23 Закріплення вміння писати літеру Н н. Написання слів і речень із вивченими літерами 71
Урок № 24 Літера В в 73
Урок № 25 Закріплення вміння писати літери В, в та з’єднувати їх з іншими буквами 76
Урок № 26 Літера Л л 79
Урок № 27 Закріплення вміння писати літеру Л л. Написання слів і речень 82
Урок № 28 Закріплення вміння писати вивчені букви 84
Урок № 29 Літера С с 87
Урок № 30 Закріплення вміння писати малу та велику літери с, С. Використання їх у словах та реченнях 90
Урок № 31 Літера К к 93
Урок № 32 Закріплення вміння писати малу та велику літери к, К. Писання слів та речень із ними. 97
Урок № 33 Підсумковий урок. Закріплення вміння писати вивчені літери 99
Урок № 34 Літера П п 102
Урок № 35 Закріплення вміння писати літери п, П. Написання слів та речень із ними 105
Урок № 36 Повторення вивчених літер. Закріплення вмінь писати букви, слова та речення 108
Урок № 37 Літера Р р 111
Урок № 38 Закріплення вміння писати літери р, Р. Написання слів та речень із ними 114
Урок № 39 Літера Т т 117
Урок № 40 Закріплення вміння писати малу й велику літери т, Т. Написання слів та речень 121
Урок № 41 Підсумковий урок. Закріплення та узагальнення знань про вивчені літери 124
Урок № 42 Літера Е е 127
Урок № 43 Закріплення вміння писати літери е, Е. Повторення вивчених писаних букв 130
Урок № 44 Літера Д д 132
Урок № 45 Закріплення вміння писати малу та велику літери д, Д. Написання слів та речень із ними. 135
Урок № 46 Літера З з 138
Урок № 47 Закріплення вміння писати літери з, З. Написання слів та речень із ними 142
Урок № 48 Пiдсумковий урок на закрiплення вивчених букв 144
Урок № 49 Знак м’якшення 148
Урок № 50 Літера Б б 151
Урок № 51 Закріплення вміння писати літери б, Б. Написання слів та речень із ними 154
Урок № 52 Підсумковий урок. Повторення вивчених писаних букв 157
Урок № 53 Літера Г г 160
Урок № 54 Закріплення вміння писати літери г, Г. Написання слів та речень із ними 163
Урок № 55 Літера Ґ ґ 166
Урок № 56 Закріплення вміння писати літери ґ, Ґ. Написання слів та речень із ними 170
Урок № 57 Літера Ч ч 172
Урок № 58 Закріплення вміння писати літери ч, Ч. Написання слів та речень із ними 176
Урок № 59 Літера Й й 179
Урок № 60 Закріплення вміння писати букви й, Й. Написання слів та речень із ними 183
Урок № 61 Підсумковий урок. Закріплення вміння писати вивчені літери 186
Урок № 62 Літера Х х 189
Урок № 63 Закріплення вміння писати літери х, Х. Написання слів та речень із ними 192
Урок № 64 Літера Ж ж 195
Урок № 65 Закріплення вміння писати літери ж, Ж. Написання слів та речень із ними 198
Урок № 66 Повторення вивчених літер 201
Урок № 67 Літера Ш ш 204
Урок № 68 Закріплення вміння писати літери ш, Ш. Написання слів та речень із ними 207
Урок № 69 Закрiплення вмiння писати лiтери Ш ш та Ж ж 210
Урок № 70 Літера Ї ї 213
Урок № 71 Закріплення вміння писати літери ї, Ї. Написання слів та речень із ними 216
Урок № 72 Літера Я я 219
Урок № 73 Закріплення вміння писати літери я, Я. Написання слів та речень із ними 222
Урок № 74 Закріплення знань про літеру Я я та інші вивчені букви 224
Урок № 75 Літера Ю ю 227
Урок № 76 Закріплення вміння писати літери ю, Ю. Написання слів та речень із ними 230
Урок № 77 Підсумковий урок. Повторення літери Ю ю та інших вивчених літер 233
Урок № 78 Літера Є є 235
Урок № 79 Закріплення вміння писати літери є, Є. Написання слів та речень із ними 238
Урок № 80 Літера Ц ц 241
Урок № 81 Закріплення вміння писати літери ц, Ц. Написання слів та речень із ними 244
Урок № 82 Літера Щ щ. 247
Урок № 83 Закріплення вміння писати літери ш, Щ. Написання слів та речень із ними 249
Урок № 84 Літера Ф ф. 252
Урок № 85 Закріплення вміння писати літери ф, Ф. Написання слів та речень із ними 255
Урок № 86 Буквосполучення дж, Дж. Написання слів та речень із ними 258
Урок № 87 Буквосполучення дз, Дз. Написання слів та речень із ними 260
Урок № 88 Написання слів із апострофом 263
Урок № 89 Узагальнення та повторення вивчених писаних літер 266
Урок № 90 Підсумковий урок букварного періоду. Алфавіт 269
Післябукварний період
Урок № 91 Закріплення графічних умінь. Писання слів — назв ознак та речень із ними 272
Урок № 92 Позначення на письмі подовжених приголосних звуків. Написання слів із подвоєнням букв 274
Урок № 93 Використання набутих графічних умінь. Написання слів 277
Урок № 94 Закріплення набутих графічних навичок. Написання речень про рідну мову 279
Урок № 95 Підсумковий урок за зошитом прописів. Узагальнення набутих умінь
та навичок письма 282