Уроки читання. 1 клас. Розробки уроків (до «Букваря» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко)

код:
Н18104У
автор:
Цепова І. В.

Цепова І. В. Уроки читання. 1 клас / І. В. Цепова, О. Я. Харченко. — Х.: Вид-во «Ранок», 2012. — 336 с.
ISBN 978-617-09-0145-3
Посібник для вчителів складений відповідно до чинної програми навчання грамоти. У ньому пропонуються розробки уроків читання й розвитку мовлення для 1 класу шкіл з українською мовою навчання. Плани-конспекти уроків розроблені до «Букваря» М. С. Вашуленка, О. В. Вашуленко (К.: Видавничий дім «Освіта», 2012), проте можуть бути успішно використані під час роботи з будь-яким букварем для 1 класу. У посібнику викладений основний зміст уроків читання й розвитку мовлення з урахуванням вікових особливостей шестирічних першокласників.
ББК 81.2Укр
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
336
розмір файлу:
12,9 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
Урок № 1 Здрастуй, школо! Знайомство з букварем. Бесіда на тему «Батьківщина» 5
Урок № 2 Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Бесіда за сюжетним малюнком «Літні розваги». 8
Урок № 3 Закріплення знань дітей про слово та речення. Практичнее ознайомлення зі словами — назвами предметів та словами, що означають дії. Бесіда за серією малюнків «Режим дня». 12
Урок № 4 Розширення уявлень дітей про речення. Слухання і розповідь казки. Уявлення про діалог (без терміна). Складання речень за заданою графічною моделлю. 15
Урок № 5 Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів. Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (тварини, посуд, овочі, одяг тощо). Бесіда за сюжетними малюнками «У садку та на городі». 19
Урок № 6 Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичнее ознайомлення зі словами — назвами ознак предметів, протилежними за значенням. Бесіда на тему «На городі» 23
Урок № 7 Розширення уявлень дітей про слово та речення. Практичнее ознайомлення зі словами — назвами дій предметів, складання речень за графічними схемами 27
Урок № 8 Практичне ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади. Бесіда на тему «Свійські тварини. Птахи». 30
Урок № 9 Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Наголошений склад у слові. Бесіда за малюнком «У лісі». 34
Урок № 10 Розширення уявлення про складову будову слова, наголошений склад. Немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві органи (спостереження за їхньою роботою). 38
Урок № 11 Практичне ознайомлення зі звуковим аналізом слів. Голосні і приголосні звуки, умовне позначення їх на письмі. Бесіда за сюжетним малюнком «Зоопарк». 42
Урок № 12 Уявлення про тверді та м’які приголосні звуки. Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури слів. 48
Урок № 13 Звуковий аналіз слів. Моделювання речень. Бесіда за малюнками на тему «Заняття дітей. Знаряддя праці». 53
Урок № 14 Закріплення вивченого про речення, слово, звуковий склад слова. Уявлення про діалог. 57
Урок № 15 Повний звуковий аналіз мовлених слів. Складання розповіді за серією сюжетних малюнків. 61
Урок № 16 Підсумковий урок добукварного періоду. Перевірка здобутих знань і вмінь. 64
Урок № 17 Звук [а]; буква Аа. 66
Урок № 18 Звук [у]; буква Уу. 70
Урок № 19 Звук [о]; буква Оо. 74
Урок № 20 Звук [и]; буква Ии. 78
Урок № 21 Звуки [м], [м’]; буква Мм. Читання прямих складів з вивченими літерами. 82
Урок № 22 Закріплення звукового значення вивчених літер. 87
Урок № 23 Звук [і], буква Іі. Звук [і] в ролі окремого слова. 90
Урок № 24 Звуки [н], [н’]; буква Нн. 94
Урок № 25 Закріплення звукових значень букви Нн, читання з нею складів, слів, речень. 98
Урок № 26 Звуки [л], [л’]; буква Лл. 101
Урок № 27 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Лл. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень. 105
Урок № 28 Закріплення вміння читати тексти з вивченими літерами. 107
Урок № 29 Звуки [в], [в’]; буква Вв. 108
Урок № 30 Закріплення вміння читати склади, слова і тексти з буквою Вв. 112
Урок № 31 Звуки [с], [с’]; буква Сс. 115
Урок № 32 Закріплення літери Сс на букварних текстах «Мама і сини», «У лісі». 120
Урок № 33 Звуки [к], [к’]; буква Кк. 124
Урок № 34 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Кк. 127
Урок № 35 Підсумковий урок. Розповіді дітей за змістом опрацьованих текстів. Заучування скоромовок зі слів учителя. 130
Урок № 36 Звуки [р], [р’]; буква Рр. 132
Урок № 37 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Рр. 136
Урок № 38 Звуки [п], [п’]; буква Пп. 138
Урок № 39 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Пп. 142
Урок № 40 Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами. 145
Урок № 41 Звуки [т], [т’]; буква Тт. Спостереження за значенням слів, які вимовляються і пишуться однаково. 145
Урок № 42 Закріплення букви Тт у словах, реченнях, букварних текстах. 149
Урок № 43 Підсумковий урок на закріплення вивчених літер. Діалогічне читання і розповідь казки «Котик і Півник». 151
Урок № 44 Звук [е]; буква Ее. 152
Урок № 45 Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді дітей про рідне село та села, у яких їм доводилося бувати. 156
Урок № 46 Узагальнювальний урок читання. 160
Урок № 47 Звуки [д], [д’]; буква Дд. 161
Урок № 48 Закріплення звуків [д], [д’], літера Дд. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у саджанні дерев. 164
Урок № 49 Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами. 167
Урок № 50 Звуки [з], [з’]; буква Зз. 168
Урок № 51 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Зз. 171
Урок № 52 Підсумковий урок на опрацювання букви Зз. 174
Урок № 53 Буква ь (знак м’якшення). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Що дає нам льон?». 177
Урок № 54 Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів із м’якими приголосними в кінці слова і складу. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання в текстах. 181
Урок № 55 Звуки [б], [б’]; буква Бб. Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б] в абсолютному кінці слів і перед глухими приголосними. 185
Урок № 56 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Бб. 188
Урок № 57 Підсумковий урок на опрацювання звуків [б], [б’], літери Бб. Вправи на зіставлення вимови і написання слів із буквами Б — П. 191
Урок № 58 Звуки [г], [г’]. Буква Гг. Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів, складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?». 192
Урок № 59 Звук [ґ]; буква Ґґ. Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою Ґґ. 195
Урок № 60 Закріплення звуків [г], [ґ], букв Гг, Ґґ. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів. 200
Урок № 61 Вправи на читання та орфоепічні тренування (скоромовки, потішки). 204
Урок № 62 Звуки [ч], [ч’]; буква Чч. 204
Урок № 63 Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою Чч. 208
Урок № 64 Підсумковий урок на вивчення звуків [ч], [ч’], літери Чч. 211
Урок № 65 Звук [й’]; буква Йй. Вправи з розвитку фонематичного слуху. 214
Урок № 66 Закріплення звука [й’], букви Йй. Буквосполучення ЙО. 217
Урок № 67 Узагальнювальний урок на вивчені літери. 220
Урок № 68 Звуки [х], [х’]; буква Хх. 220
Урок № 69 Закріплення звуків [х], [х’], буква Хх. 225
Урок № 70 Підсумковий урок на вивчення літери Хх. Зіставлення звуків [г] — [х]. 228
Урок № 71 Буква Яя. Позначення звука [а] в сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. 228
Урок № 72 Читання слів, речень і текстів із буквою Яя в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення звука [й’] та інших м’яких приголосних звуків із наступним голосним звуком [а]. 233
Урок № 73 Підсумковий урок на вивчення букви Яя. Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів. 236
Урок № 74 Звуки [ж], [ж’]; буква Жж. 237
Урок № 75 Закріплення звуків [ж], [ж’], букви Жж. Українська народна казка «Лисичка і Журавель». 242
Урок № 76 Узагальнювальний урок на вивчені букви. 245
Урок № 77 Звуки [ш], [ш’]; буква Шш. 246
Урок № 78 Закріплення звуків [ш], [ш’], букви Шш. Опрацювання тексту «Хороша гра» 250
Урок № 79 Підсумковий урок на вивчення букви Шш. 253
Урок № 80 Звуки [ц], [ц’]; буква Цц. 254
Урок № 81 Закріплення букви Цц. Читання казки в особах. 258
Урок № 82 Буква Її. Позначення нею звукосполучення [й’і]. Бесіда про Україну. 261
Урок № 83 Закріплення знань про букву Її. Опрацювання текстів. 265
Урок № 84 Буква Юю. Позначення ними звукосполучення [йу]. Вірш Лесі Українки «Пісенька весняної води». 268
Урок № 85 Закріплення уміння читати з буквою Юю. Михайло Коцюбинський «Десять робітників». 273
Урок № 86 Підсумковий урок на вивчення букви Юю. 275
Урок № 87 Буква Єє. Позначення звука [е] у сполученні з [й’] та іншими м’якими приголосними. Казка В. Сухомлинського «Барвисте коромисло». 275
Урок № 88 Читання слів, речень і текстів із буквою Єє в різних позиціях. Київське метро. 280
Урок № 89 Підсумковий урок на вивчення букви Єє. 283
Урок № 90 Буква Щщ. Позначення нею звукосполучень [шч], [шч’]. 283
Урок № 91 Закріплення букви Щщ, її звукового позначення. 288
Урок № 92 Підсумковий урок на вивчені літери. Ірина Прокопенко «Про що шепотіли берізки». 291
Урок № 93 Звуки [ф], [ф’]. Буква Фф. Бесіда про професії. 292
Урок № 94 Закріплення звуків [ф], [ф’]. Зоопарк. 296
Урок № 95 Звуки [дз], [дз’]. Буквосполучення Дз. 299
Урок № 96 Закріплення звуків [дз], [дз’], позначення їх буквосполученням ДЗ. 303
Урок № 97 Звуки [дж], [дж’]. Буквосполучення Дж. 303
Урок № 98 За власним планом 307
Урок № 99 Апостроф. Вимова і написання слів з апострофом. 308
Урок № 100 Алфавіт. Читання (за бажанням — заучування напам’ять) українського алфавіту. Підготовка до «Свята Букваря». 313
Урок № 101 Тарас Григорович Шевченко — великий український поет. Читання уривків із віршів поета. 317
Урок № 102 Читання уривків віршів Т. Г. Шевченка. 320
Урок № 103 Іван Якович Франко – великий український поет. Пригадування казок «Ріпка», «Фарбований Лис» 323
Урок № 104 Читання казки І. Франка «Лисичка і Рак» .325
Урок № 105 Леся Українка — велика українська поетеса. 326
Урок № 106 Інтонаційне читання (заучування напам’ять) вірша «Вишеньки». Робота з книжкою віршів Лесі Українки для дітей. 328
Урок № 107 Михайло Коцюбинський. Казка«Про двох цапків». 331
Уроки № 108–109 Підготовка до свята Букваря 331
Урок № 110 Свято Букваря. 332