Універсальний комплексний словник-довідник молодшого школяра

код:
Н10650У
автор:
Упоряд.: Воскресенська Н. О., Воскресенська К. О.

У59 Універсальний комплексний словник-довідник молодшого школяра / Упоряд.: Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська. — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 464 с.
ISBN 978-611-540-216-8
Посібник містить такі словники: тлумачний, орфографічний, орфоепічний, словник наголосів, словотвірний, словник синонімів і антонімів, словник омонімів, етимологічний, фразеологічний, народознавчий, словник іншомовних слів та словник імен, а також короткий довідник з української мови. За допомогою цього збірника учень зможе поповнити свій словниковий запас, навчиться доречно вживати слова у своєму мовленні, розрізняти синоніми, антоніми й омоніми, виконувати словотвірний аналіз слова, повторити всі орфограми з курсу української мови, підготуватися до контрольної роботи.
Посібник призначений для учнів 1–4 класів, їхніх батьків та вчителів початкової школи.
УДК 81’374(038)=161.2
ББК 81.2Укр-4я2

Мова:
укр.
кількість сторінок:
464
розмір файлу:
2,26 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Українська абетка 7
Скорочення 8
Умовні позначки 8
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК 9
ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК 129
ОРФОЕПІЧНИЙ СЛОВНИК 181
СЛОВНИК НАГОЛОСІВ 203
СЛОВОТВІРНИЙ СЛОВНИК 227
СЛОВНИК СИНОНІМІВ І АНТОНІМІВ 241
СЛОВНИК ОМОНІМІВ 271
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 291
ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 319
Фразеологізми-синоніми 348
Фразеологізми-антоніми 351
НАРОДОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК 353
СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ 385
СЛОВНИК ІМЕН 417
КОРОТКИЙ ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 421
Мова і мовлення 422
Текст 423
Звуки нашої мови 427
Букви 430
Склад. Наголос 434
Слово. Значення слова 436
Будова слова 438
Частини мови 443
Прикметник 449
Числівник 451
Займенник 452
Дієслово 453
Прислівник 457
Службові частини мови 458
Речення 459