Українська мова: Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів. ЗНО-2016

код:
З178046У
автор:
С. В. Ломакович, А. О. Панченков, К. В. Озеряна

Українська мова: навч. посіб. / С. В. Ломакович, А. О. Панченков, К. В. Озеряна. — К.: Український центр підготовки абітурієнтів, 2015. — 272 с. — (Серія «ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів»). ISBN 978-617-7048-47-2
Матеріал посібника, що відповідає програмовим вимогам ЗНО та ДПА з української мови, обіймає повний шкільний курс від 5 до 11 класу. Опрацювання теоретичних відомостей, виконання тематичних і тренувальних тестів та контрольних робіт розраховані на 100 днів підготовки до ЗНО та ДПА. Призначається для випускників (у тому числі й минулих років) шкіл, ліце їв, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.
УДК 811.373.161.1
ББК 74.261я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
5,55 МБ
Цiна: 50 грн 40 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 4
Частина 1 10 клас І семестр (1—27 дні) 5
Тема 1 Фонетика Орфоепія (1—5 дні) 5
Тема 2 Фонетика Графіка Орфоепія (6—9 дні) 15
Тема 3 Орфографія (10—15 дні) 30
Тема 4 Орфографія (продовження) (16—21 дні) 40
Тема 5 Лексика Фразеологія Будова слова та словотвір (22—27 дні) 52
Частина 2 10 клас ІІ семестр (28—51 дні) 61
Тема 6 Морфологія Іменник Прикметник (28—33 дні) 61
Тема 7 Числівник Займенник (34—39 дні) 73
Тема 8 Дієслово (40—45 дні) 83
Тема 9 Прислівник Службові частини мови Вигук (46—51 дні) 93
Частина 3 11 клас І семестр (52—79 дні) 102
Тема 10 Синтаксис Словосполучення Речення Просте двоскладне речення Односкладні речення (52—61 дні) 102
Тема 11 Просте ускладнене речення (62—68 дні) 121
Тема 12 Складне речення Складносурядне речення Складнопідрядне речення (69—73 дні) 127
Тема 13 Безсполучникове складне речення Складні речення з різними видами зв’язку Способи відтворення чужого мовлення (74—79 дні) 148
Частина 4 11 клас ІІ семестр (80—84 дні) 157
Тема 14 Стилістика Розвиток мовлення Власне висловлення (80—84 дні) 157
Тема 15 Коментарі до завдань із написання власного висловлення (85—89 дні) 182
Ч а с т и н а 5 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДПА (90—98 дні) 210
Контрольна робота № 1 Фонетика Графіка Орфоепія 210
Контрольна робота № 2 Лексика Фразеологія 212
Контрольна робота № 3 Будова слова Словотвір 214
Контрольна робота № 4 Орфографія 216
Контрольна робота № 5 Орфографія (продовження) 218
Контрольна робота № 6 Самостійні частини мови 220
Контрольна робота № 7 Службові частини мови 222
Контрольна робота № 8 Словосполучення Речення Просте двоскладне речення 224
Контрольна робота № 9 Односкладні речення Неповні речення 226
Контрольна робота № 10 Просте ускладнене речення 228
Контрольна робота № 11 Складносурядне речення 230
Контрольна робота № 12 Складнопідрядне речення 232
Контрольна робота № 13 Безсполучникове складне речення Складні речення з різними видами зв’язку 234
Контрольна робота № 14 Стилістика Розвиток мовлення 237
Відповіді до контрольних робіт 1—14 240
Частина 6 Тр енувальні тести у форма ті ЗНО (99—100 дні) 247
Тест № 1 247
Тест № 2 259
Відповіді до тестів у форматі ЗНО
Яндекс.Метрика