Українська мова. Комплексний довідник

код:
Ш11343У
автор:
Тєлєжкіна О. О

Тєлєжкіна О. О. Українська мова. Комплексний довідник.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 320 с.— (Серія «Кишеньковий довідник»).

ISBN 978–611–540–339–4

Довідник з української мови укладений за чинною програмою з української мови для 12-річної школи і містить теоретичний матеріал з основних розділів науки про мову. Подано міні-словничок «Граматичне керування різних частин мови». Для учнів 5–12 класів, абітурієнтів, учителів.

УДК 373:80

ББК 74.268.1 Укр я72

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
2,45 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА

ФОНЕТИКА

§ 1. Звуки мови і звуки мовлення 4

§ 2. Фонетична транскрипція 5

§ 3. Класифікація голосних звуків. Співвідношення голосних звуків мови і мовлення 7

§ 4. Класифікація і характеристика приголосних звуків 8

§ 5. Асиміляція приголосних звуків 16

§ 6. Спрощення у групах приголосних 19

§ 7. Чергування приголосних звуків 20

§ 8. Чергування голосних звуків 21

§ 9. Чергування [у] — [в], [і] — [й], [з] — [із] — [зі] 22

§ 10. Склад слова. Складоподіл 24

§ 11. Наголос. Правила наголошування загальновживаної лексики 26

§ 12. Алгоритм фонетичного аналізу 28

ГРАФІКА

§ 13. Поняття про букву та алфавіт 29

§ 14. Особливості української графіки 29

ОРФОЕПІЯ

§ 15. Вимова голосних 31

§ 16. Вимова приголосних 31

§ 17. Вимова запозичених слів 34

ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Принципи української орфографії 36

§ 19. Правопис основи слова 36

§ 20. Правопис слів іншомовного походження 43

ЗМІСТ

§ 21. Правила правопису складних слів 47

§ 22. Правила правопису складноскорочених слів та графічних скорочень 54

§ 23. Правила правопису імен, по батькові та прізвищ 56

§ 24. Правопис префіксів 59

§ 25. Правопис суфіксів 60

§ 26. Правила переносу слів із рядка в рядок 63

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

§ 27. Слово як одиниця мови 65

§ 28. Типи лексичного значення слова 67

§ 29. Багатозначні та однозначні слова 69

§ 30. Омоніми 70

§ 31. Синоніми 73

§ 32. Антоніми 76

§ 33. Лексика української мови за походженням 78

§ 34. Лексика української мови за використанням 80

ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 35. Фразеологія української мови: склад, основні ознаки 88

§ 36. Класифікація фразеологічних одиниць 90

ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 37. Типи словників та їх характеристика 92

МОРФЕМІКА

§ 38. Основні поняття морфеміки 98

§ 39. Алгоритм морфемного аналізу 99

СЛОВОТВІР

§ 40. Основні поняття словотвору 100

§ 41. Способи словотворення 101

§ 42. Алгоритм словотвірного аналізу 103

МОРФОЛОГІЯ

§ 43. Основні поняття морфології 104

§ 44. Класифікація частин мови 105

§ 45. Іменник 105

§ 46. Алгоритм морфологічного аналізу іменника 131

§ 47. Прикметник 131

§ 48. Алгоритм морфологічного аналізу прикметника 139

§ 49. Числівник 140

§ 50. Алгоритм морфологічного аналізу числівника 147

§ 51. Займенник 148

§ 52. Алгоритм морфологічного аналізу займенника 155

§ 53. Дієслово 155

§ 54. Алгоритм морфологічного аналізу дієслова 166

§ 55. Прислівник 168

§ 56. Алгоритм морфологічного аналізу прислівника 171

§ 57. Прийменник 172

§ 58. Алгоритм морфологічного аналізу прийменника 174

§ 59. Сполучник 175

§ 60. Алгоритм морфологічного аналізу сполучника 177

§ 61. Частка 178

§ 62. Алгоритм морфологічного аналізу частки 179

§ 63. Вигук 180

§ 64. Алгоритм морфологічного аналізу вигуків 181

СИНТАКСИС

§ 65. Словосполучення 182

§ 66. Алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення 188

§ 67. Речення 189

§ 68. Просте двоскладне речення 193

§ 69. Просте односкладне речення 199

§ 70. Другорядні члени речення у простому двоскладному та односкладному реченні 200

§ 71. Просте ускладнене речення 204

§ 72. Речення із вставними і вставленими конструкціями 213

§ 73. Алгоритм синтаксичного аналізу простого речення 215

§ 74. Складне речення 216

§ 75. Складносурядне речення 217

§ 76. Алгоритм синтаксичного аналізу складносурядного речення 218

§ 77. Складнопідрядне речення 219

§ 78. Алгоритм синтаксичного аналізу складнопідрядного речення 224

§ 79. Безсполучникове складне речення 226

§ 80. Алгоритм синтаксичного аналізу безсполучникового речення 227

§ 81. Складне речення з різними типами зв’язку 228

§ 82. Алгоритм синтаксичного аналізу речення з різними типами зв’язку 231

§ 83. Текст як одиниця синтаксису 232

§ 84. Складне синтаксичне ціле 233

§ 85. Актуальне членування речення 236

§ 86. Способи відтворення чужого мовлення 236

ПУНКТУАЦІЯ

§ 87. Розділові знаки у кінці речення 241

§ 88. Розділові знаки у простому реченні 242

§ 89. Розділові знаки у складному реченні 247

§ 90. Розділові знаки при прямій мові 250

СТИЛІСТИКА

§ 91. Функціональні стилі української мови 254

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

§ 92. Загальне поняття про спілкування і мовлення 261

§ 93. Усна і писемна форми спілкування 264

§ 94. Види і жанри публічного мовлення 267

§ 95. Культура мовлення 270

ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

§ 96. Документ та його функції 273

§ 97. Особливості оформлення документа 274

§ 98. Автобіографія 277

§ 99. Заява 279

§ 100. Доручення 281

§ 101. Розписка 283

§ 102. Пояснювальна записка 285

§ 103. Протокол 286

§ 104. Витяг із протоколу 289

§ 105. Звіт 290

§ 106. Оголошення 291

§ 107. Запрошення 292

Словничок «Граматичне керування різних частин мови» 294

Список літератури 312