Українська мова. 5 клас. Грамотій : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Д400007У
автор:
Коротич К. В.

ISBN 978-617-09-0907-7.
Посібник призначений для фронтальної роботи на уроках української мови та для індивідуальної роботи. За формою — це звід правил з орфографії, пунктуації та вправ для відпрацювання орфографічних і пунктуаційних навичок.
Друкована основа зошита розроблена з урахуванням найефективніших прийомів здобуття й закріплення навичок правопису. Вона допоможе вчителю сконцентрувати увагу учня на досліджуваній орфограмі (пунктограмі) та дасть можливість багаторазово закріпити орфографічну навичку.
УДК 811.161.2(076.5)
ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
5,41 МБ
Безкоштовний додаток:
Додаток зошита для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Повторення вивченого в п очаткових класах . 1
Пунктуація
Розділові знаки в кінці речень . 7
Розділові знаки між однорідними членами речення 9
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях
з однорідними членами 12
Розділові знаки при звертанні . 17
Розділові знаки при вставних словах . 19
Кома між частинами складного речення, з’єднаними
безсполучниковим і сполучниковим зв’язком . 22
Розділові знаки при прямій мові 26
Розділові знаки при діалозі . 29
Орфографія
Основні правила переносу 30
Букви е, и, що позначають ненаголошені голосні 32
Буква о, що позначає ненаголошений голосний 36
Написання слів із буквами о, а 37
Уподібнення приголосних звуків 39
Спрощення в групах приголосних . 42
Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] . 45
Чергування [о], [е] з [і] 47
[Е], [о] після шиплячих та й 50
Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів 51
Чергування приголосних [г], [к], [х] — [ж], [ч], [ш] — [з'], [ц'], [с']
у коренях . 52
Чергування у — в, і — й 53
Сполучення йо, ьо 58
Правила вживання знака м’якшення 60