Українська мова. Грамотій. 5 клас: зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання)

код:
Д18458У
автор:
Коротич К. В.

Коротич К. В.
К 68 Українська мова. 5 клас : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з російською мовою навчання). — 2-е вид., випр. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 96 с. — (Серія «Грамотій»).
ISBN 978–617–09–0906–0.
Посібник призначений для фронтальної роботи на уроках української мови та для індивідуальної роботи. За формою — це звід правил з орфографії, пунктуації та вправ для відпрацювання орфографічних і пунктуаційних навичок.
Друкована основа зошита розроблена з урахуванням найефективніших прийомів здобуття й закріплення навичок правопису. Вона допоможе вчителю сконцентрувати увагу учня на досліджуваній орфограмі (пунктограмі) та дасть можливість багаторазово закріпити орфографічну навичку.
УДК 811.161.2(076.5)
ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
4,31 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Повторення вивченого в початкових класах 1
Пунктуація
Розділові знаки в кінці речень 13
Тире між підметом і присудком, вираженими іменником у називному відмінку 14
Розділові знаки між однорідними членами речення 15
Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами 17
Розділові знаки при звертанні 19
Розділові знаки при вставних словах 21
Кома між простими частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком та сполучниками 23
Розділові знаки при прямій мові після слів автора та перед словами автора 26
Розділові знаки при діалозі 28
Орфографія
Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я 32
Правила вживання знака м’якшення 33
Сполучення йо, ьо 35
Правила вживання апострофа 36
Основні правила переносу 39
Написання слів із ненаголошеними голосними 41
Уподібнення приголосних звуків 44
Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків 47
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних 48
Спрощення в групах приголосних 50
Чергування у — в, і — й, з — зі — із — зо 53
Правопис слів іншомовного походження 61
Подвоєння букву словах іншомовного походження 61
Написання и, і, ї в словахіншомовного походження 66
Правопис знака м’якшення та апострофа в словах іншомовного походження 69
Написання найуживаніших префіксів 71
Написання префіксів з-, с- 71
Написання префіксів роз-, без- 73
Написання префіксів пре-, при-, прі- 74
Чергування голосних звуків у коренях слів 78
Чергування [о] — [а], [е] — [і] , [е] — [и] 78
Чергування [о] , [е] — [і] 80
[Е], [о] після шиплячих та й 82
Чергування приголосних звуків 83
Зміни приголосних при творенні слів 85
Написання складних і складноскорочених слів 88
Сполучні о, е, є в складних словах 88
Написання слів з пів- 88
Написання складних слів разом і через дефіс 89
Творення та правопис складноскорочених слів 92