Українська мова. 9 клас: Плани­-конспекти уроків

код:
Ф7462У
автор:
Крівіч І. А., Сургай Л. І.

Крівіч І. А., Сургай Л. І.
Українська мова. 9 клас: Плани­-конспекти уроків. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 256 с. — (Майстер-клас).
ISBN 978–966–672–966–1.
Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків. Пропонуються різні форми й методи роботи з класом, які спрямовані на найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу. Подано теоретичні відомості, різноманітні практичні та тренувальні вправи. Призначено для вчителів української мови шкіл з російською мовою навчання.
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
1,53 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 2
Календарне планування 3
Вступ
Урок № 1 Мова — суспільне явище 8
Урок № 2 Повторення та узагальнення вивченого. Просте речення 11
Складносурядне речення
Урок № 3 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 16
Урок № 4 Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному 20
Урок № 5 Розділові знаки між частинами складносурядних речень 23
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мовлення й спілкування, про текст, стилі і типи мовлення 26
Урок № 7 Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному. Тренувальні вправи 31
Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Поняття про доповідь, реферат. Доповідь і реферат на задані теми 37
Урок № 9 Контрольний диктант 40
Урок № 10 Аналіз контрольної роботи 46
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переклад тексту українською мовою 47
Складнопідрядне речення
Уроки № 12–13 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Сполучники підрядності і сполучні слова. Головне і підрядне речення. Розділові знаки між ними 49
Урок № 14 Основні види підрядних речень. Означальні підрядні речення 54
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Усний вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю 58
Урок № 16 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 61
Уроки № 17–18 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця та часу 65
Уроки № 19–20 Контрольний переказ (вибірковий) тексту публіцистичного стилю 70
Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 73
Урок № 22 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня. Підрядні порівняльні речення і порівняльні звороти 74
Урок № 23 Тези статей на морально-етичні та суспільні теми 79
Урок № 24 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети 82
Урок № 25 Складнопідрядні речення з підрядними умовними, наслідковими, допустовими 86
Урок № 26 Складнопідрядні речення з кількома підрядними 90
Урок № 27 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему 94
Урок № 28 Тематична контрольна робота «Складнопідрядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки 97
Урок № 29 Аналіз контрольної роботи 107
Безсполучникове складне речення
Урок № 30 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Кома, крапка з комою 108
Урок № 31 Пояснювальний зв’язок у безсполучниковому складному реченні. Причиновий зв’язок. Двокрапка 112
Урок № 32 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою 115
Уроки № 33–34 Тире між частинами складного безсполучникового речення 117
Урок № 35 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам’ятовування прочитаного 121
Урок № 36 Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні 124
Урок № 37 Розвиток зв’язного мовлення. Доповідь (реферат) на основі двох—трьох джерел на морально-етичні та суспільні теми 127
Складні речення з різними видами зв’язку
Урок № 38 Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком 131
Урок № 39 Тренувальні вправи. Складання схем речень із сурядним і підрядним зв’язком 133
Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю 135
Урок № 41 Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки в них 137
Урок № 42 Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним, підрядним і безсполучниковим 139
Уроки № 43–44 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю 141
Урок № 45 Складання схем вивчених речень. Тренувальні вправи 143
Урок № 46 Тематична контрольна робота «Безсполучникове складне речення» і «Складне речення з різними видами зв’язку». Тестування. Контрольне читання мовчки 145
Урок № 47 Аналіз контрольних робіт 157
Лінгвістика тексту
Урок № 48 Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в структурі тексту 159
Урок № 49 Внутрішньотекстові зв’язки 162
Урок № 50 Актуальне членування в тексті 165
Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Усне оповідання на самостійно обрану тему 166
Узагальнення і систематизація вивченого в 5—9 класах
Урок № 52 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Основні правила української літературної вимови 170
Урок № 53 Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми 172
Урок № 54 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Розбір слів за будовою 175
Урок № 55 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 178
Урок № 56 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-роздуму на морально-етичну тему 180 222
Урок № 57 Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник 180
Урок № 58 Дієслово. Його особливі форми. Прислівник 185
Урок № 59 Букви н і нн у частинах мови 188
Урок № 60 Не з різними частинами мови 190
Урок № 61 Вживання дефісу у різних частинах мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук 193
Урок № 62 Словосполучення й речення. Члени речення і слова, граматично не зв’язані з членами речення (звертання, вставні слова і речення) 196
Урок № 63 Способи передачі чужої мови. Кома і крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених членах речення 198
Урок № 64 Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях 201
Урок № 65 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 204
Урок № 66 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія 209
Урок № 67 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою 213
Урок № 68 Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на морально-етичну тему 214
Уроки № 69–70 Підсумкові Уроки 216
Література 218
Яндекс.Метрика