Українська мова. 9 клас: Плани­-конспекти уроків

код:
Ф7462У
автор:
Крівіч І. А., Сургай Л. І.

Крівіч І. А., Сургай Л. І.

К82 Українська мова. 9 клас: Плани­-конспекти уроків. — Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 256 с. — (Майстер-клас).

ISBN 978–966–672–966–1.

Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків. Пропонуються різні форми й методи роботи з класом, які спрямовані на найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу. Подано теоретичні відомості, різноманітні практичні та тренувальні вправи.

Призначено для вчителів української мови шкіл з російською мовою навчання.

ББК 74.268.1Укр

Язык:
укр.
количество страниц:
256
розмер файла:
1,53 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Передмова 2

Календарне планування 3

Вступ

Урок № 1 Мова — суспільне явище 8

Урок № 2 Повторення та узагальнення вивченого. Просте речення 11

Складносурядне речення

Урок № 3 Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 16

Урок № 4 Смислові зв’язки між простими реченнями в складносурядному 20

Урок № 5 Розділові знаки між частинами складносурядних речень 23

Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мовлення й спілкування, про текст, стилі і типи мовлення 26

Урок № 7 Розділові знаки між простими реченнями в складносурядному. Тренувальні вправи 31

Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Поняття про доповідь, реферат. Доповідь і реферат на задані теми 37

Урок № 9 Контрольний диктант 40

Урок № 10 Аналіз контрольної роботи 46

Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переклад тексту українською мовою 47

Складнопідрядне речення

Уроки № 12–13 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Сполучники підрядності і сполучні слова. Головне і підрядне речення. Розділові знаки між ними 49

Урок № 14 Основні види підрядних речень. Означальні підрядні речення 54

Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Усний вибірковий переказ тексту публіцистичного стилю 58

Урок № 16 Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 61

Уроки № 17–18 Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця та часу 65

Уроки № 19–20 Контрольний переказ (вибірковий) тексту публіцистичного стилю 70

Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 73

Урок № 22 Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня. Підрядні порівняльні речення і порівняльні звороти 74

Урок № 23 Тези статей на морально-етичні та суспільні теми 79

Урок № 24 Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети 82

Урок № 25 Складнопідрядні речення з підрядними умовними, наслідковими, допустовими 86

Урок № 26 Складнопідрядні речення з кількома підрядними 90

Урок № 27 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему 94

Урок № 28 Тематична контрольна робота «Складнопідрядне речення». Тестування. Контрольне читання мовчки 97

Урок № 29 Аналіз контрольної роботи 107

Безсполучникове складне речення

Урок № 30 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки. Кома, крапка з комою 108

Урок № 31 Пояснювальний зв’язок у безсполучниковому складному реченні. Причиновий зв’язок. Двокрапка 112

Урок № 32 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою 115

Уроки № 33–34 Тире між частинами складного безсполучникового речення 117

Урок № 35 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки як засіб засвоєння і запам’ятовування прочитаного 121

Урок № 36 Вживання коми, двокрапки, тире, крапки з комою в безсполучниковому складному реченні 124

Урок № 37 Розвиток зв’язного мовлення. Доповідь (реферат) на основі двох—трьох джерел на морально-етичні та суспільні теми 127

Складні речення з різними видами зв’язку

Урок № 38 Складні речення з сурядним і підрядним зв’язком 131

Урок № 39 Тренувальні вправи. Складання схем речень із сурядним і підрядним зв’язком 133

Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю 135

Урок № 41 Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки в них 137

Урок № 42 Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним, підрядним і безсполучниковим 139

Уроки № 43–44 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю 141

Урок № 45 Складання схем вивчених речень. Тренувальні вправи 143

Урок № 46 Тематична контрольна робота «Безсполучникове складне речення» і «Складне речення з різними видами зв’язку». Тестування. Контрольне читання мовчки 145

Урок № 47 Аналіз контрольних робіт 157

Лінгвістика тексту

Урок № 48 Структурна організація тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) в структурі тексту 159

Урок № 49 Внутрішньотекстові зв’язки 162

Урок № 50 Актуальне членування в тексті 165

Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Усне оповідання на самостійно обрану тему 166

Узагальнення і систематизація вивченого в 5—9 класах

Урок № 52 Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Основні правила української літературної вимови 170

Урок № 53 Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми 172

Урок № 54 Будова слова. Словотвір. Орфографія. Розбір слів за будовою 175

Урок № 55 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 178

Урок № 56 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-роздуму на морально-етичну тему 180 222

Урок № 57 Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник 180

Урок № 58 Дієслово. Його особливі форми. Прислівник 185

Урок № 59 Букви н і нн у частинах мови 188

Урок № 60 Не з різними частинами мови 190

Урок № 61 Вживання дефісу у різних частинах мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук 193

Урок № 62 Словосполучення й речення. Члени речення і слова, граматично не зв’язані з членами речення (звертання, вставні слова і речення) 196

Урок № 63 Способи передачі чужої мови. Кома і крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених членах речення 198

Урок № 64 Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях 201

Урок № 65 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 204

Урок № 66 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія 209

Урок № 67 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою 213

Урок № 68 Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на морально-етичну тему 214

Уроки № 69–70 Підсумкові Уроки 216

Література 218
Яндекс.Метрика