Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з російською мовою навчання) (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ф12757У
автор:
Гордєєва Л. М.

Гордєєва Л. М. Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти уроків на друкованій основі (для шкіл з російською мовою навчання).— Х.: Вид-во «Ранок», 2013.— 144 с.— (Конструктор уроку). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978–617–09–0788–2.
Посібник містить шаблони планів- конспектів усіх уроків з української мови для учнів 9 класу шкіл з російською мовою навчання, складені згідно з вимогами чинної «Програми для за гальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова . 5–9 класи». З їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку.
До посібника додається електронний диск, що містить додаткові матеріали до уроків, необхідні вчителю, роздавальні матеріали для учнів, наочні матеріали, календарно-тематичний план, такі самі шаблони планів-конспектів уроків, як і в друкованому посібнику, та відповіді до завдань посібника «Експрес-контроль знань». Кожний із цих компонентів можна опрацювати в текстовому редакторі Microsoft Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
146
розмір файлу:
4,9 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку "Українська мова, 9 клас"
Цiна: 30 грн 25 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Урок № 1. Мова — суспільне явище 4
Урок № 2. Прості речення. Двоскладні та односкладні прості речення 6
Урок № 3. Складносурядні речення, їх будова та засоби зв’язку в них 8
Урок № 4. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 10
Урок № 5. Розділові знаки між частинами складносурядного речення 12
Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мовлення та спілкування, текст, стилі й типи мовлення 14
Урок № 7. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Тренувальні вправи 16
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Поняття про доповідь, реферат. Доповідь і реферат на задані теми 18
Урок № 9. Контрольна робота № 1. «Складносурядне речення. Розділові знаки в складносурядному реченні». Диктант або тестування. Аудіювання 20
Урок № 10. Аналіз контрольної роботи 24
Урок № 11. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переклад тексту українською мовою 26
Урок № 12. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому. Сполучники підрядності та сполучні слова 28
Урок № 13. Головна й підрядна частини складнопідрядного речення 30
Урок № 14. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з підрядними означальними 32
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 34
Урок № 16. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 36
Урок № 17. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні місця й часу 38
Урок № 18. Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу. Тренувальні вправи 40
Уроки № 19–20. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 42
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 44
Урок № 22. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії та ступеня. Підрядні порівняльні частини й порівняльні звороти 46
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Тези статей на морально-етичні та суспільні теми 48
Урок № 24. Складнопідрядні речення з підрядними причини й мети 50
Урок № 25. Складнопідрядні речення з підрядними умовними, наслідковими, допустовими 52
Урок № 26. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 54
Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему 56
Урок № 28. Контрольна робота № 2. «Складнопідрядне речення». Диктант або тестування. Читання мовчки 58
Урок № 29. Аналіз контрольної роботи. 62
Урок № 30. Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 64
Урок № 31. Пояснювальний зв’язок у безсполучниковому складному реченні. Причиновий зв’язок. Розділові знаки між частинами складного безсполучникового речення 66
Урок № 32. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий переклад тексту українською мовою 68
Урок № 33. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стил і на суспільно- політичну тему «Проблеми екології і ми» 70
Урок № 34. Розвиток зв’язного мовлення. Анал із твору-роздуму на суспільнополітичну тему 72
Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки як засіб засвоєння й запам ’ятовування прочитаного 74
Урок № 36. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Тренувальні вправи 76
Урок № 37. Розвиток зв’язного мовлення. Доповідь (реферат) на основі двох-трьох джерел на морально-етичні та суспільні теми 78
Урок № 38. Складні речення з різними видами зв’язку. Складні речення із сурядним і підрядним 80
зв’язком
Урок № 39. Складання схем речень із сурядним і підрядним зв’язком. Тренувальні 82
Урок № 40. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю 84
Урок № 41. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Розділові знаки в них 86
Урок № 42. Складні речення з різними видами зв’язку: сурядним, підрядним і безсполучниковим 88
Уроки № 43–44. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ тексту публіцистичного стилю 90
Урок № 45. Складання схем речень із різними видами зв’язку. Тренувальні вправи 92
Урок № 46. Контрольна робота № 3. «Безсполучникове складне речення. Складне речення з різними видами зв’язку». Диктант або тестування. Читання мовчки 94
Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. 96
Урок № 48. Структурна організація тексту. Склад несинтаксичне ціле (ССЦ) у структурі тексту 98
Урок № 49. Внутрішньо-текстові зв’язки 100
Урок № 50. Актуальне членування в тексті 102
Урок № 51. Розвиток зв’язного мовлення. Усне оповідання на самостійно обрану тему 104
Урок № 52. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Основні правила украї нської літературної вимови 106
Урок № 53. Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми 108
Урок № 54. Будова слова . Словотвір. Орфографія. Розбір слова за будовою 110
Урок № 55. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стил і на морально-етичну тему 112
Урок № 56. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз твору-роздуму на морально-етичну тему 114
Урок № 57. Самостійні частини мови. Іменник. Прикметник. Числівник. Займенник 116
Урок № 58. Дієслово та його особливі форми. Прислівник 118
Урок № 59. Букви н і нн у різних частинах мови 120
Урок № 60. Не з різними частинами мови 122
Урок № 61. Уживання дефісу в різних частинах мови. Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук. 124
Урок № 62. Словосполучення й речення. Члени речення й слова, граматично не зв’язані з членами речення (звертання, вставні слова й речення) 126
Урок № 63. Способи передачі чужої мови. Кома й крапка з комою в простому реченні. Розділові знаки при відокремлених членах речення 128
Урок № 64. Складне речення. Розділові знаки в склад них реченнях 130
Урок № 65. Контрольна робота № 4. «Лексика. Фонетика. Морфологія. Синтаксис». (Повторення та узагальнення вивченого в 5–9 класах.) Диктант або тестування. Аудіювання. 132
Урок № 66. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія 134
Урок № 67. Розвиток зв’язного мовлення. Дискусія на морально-етичну тему 136
Уроки № 68–69. Узагальнення вивченого 138
Урок № 70. Підсумковий урок 140
Яндекс.Метрика