Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти для шкіл з украінською мовою навчання (Новый мастер-класс)

код:
Ф17242У
автор:
Котенко В. О.

К73 Українська мова. 9 клас: Плани-конспекти для шкіл з украінською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 336 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–611–540–327–1.
Посібник містить детальні плани-конспекти уроків з української мови для учнів 9-х класів. Видання укладено відповідно до вимог чинної програми для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання до таких підручників: «Рідна мова. 9 клас» О. П. Глазової, Ю. Б. Кузнецова; «Українська мова. 9 клас» С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичової; «Українська мова. 9 клас» М. І. Пентилюк та ін. У посібнику подано детальні розробки 70 уроків, включаючи уроки розвитку зв’язного мовлення, контрольні роботи, нетрадиційні уроки. Враховано вік дев’ятикласників; учитель знайде в книжці багато цікавих завдань; застосування інтерактивних методик, ігрових форм. Деякий теоретичний матеріал подано у формі таблиць. Обсяг текстів та зміст тестових завдань відповідає програмовим вимогам.
Календарний план ви знайдете також на сайті видавництва.
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
336
розмір файлу:
9,37 МБ
Цiна: 30 грн 25 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Календарне планування 5
Урок № 1. Вступ. Розвиток української мови 8
Урок № 2. Просте неускладнене й ускладнене речення 14
Урок № 3
Варіант 1. Просте неускладнене й ускладнене речення 20
Варіант 2. Просте неускладнене й ускладнене речення 23
Урок № 4. Основні правила правопису. Складні випадки слововживання 28
Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 34
Урок № 6. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою 42
Уроки № 7–8. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання з обрамленням на основі почутого 48
Урок № 9. Пряма і непряма мова. Розділові знаки при прямій мові 54
Урок № 10. Діалог. Розділові знаки при діалозі 59
Урок № 11. Діалог. Розділові знаки при діалозі 65
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Стислий усний переказ тексту наукового стилю 69
Урок № 13. Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах 76
Урок № 14
Варіант 1. Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Узагальнення й систематизація вивченого 82
Варіант 2. Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Узагальнення й систематизація вивченого 85
Урок № 15. Контрольна робота № 1. «Пряма і непряма мова. Діалог». Тестування 92
Урок № 16. Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком 98
Урок № 17. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 103
Урок № 18. Смислові зв’язки між частинами в складносурядному реченні 107
Урок № 19. Розділові знаки між частинами складносурядного речення 111
Урок № 20. Розділові знаки між частинами складносурядного речення
Урок № 21. Інтонація складносурядного речення. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних речень у текстах наукового, публіцистичного стилів. Синтаксичний розбір ССР 120
Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий стислий переказ публіцистичного стилю 124
Урок № 23. Контрольна робота № 2. Диктант. Навчальне читання мовчки 128
Урок № 24. Контрольна робота № 3. «Складносурядне речення». Тестування. Читання мовчки 134
Урок № 25. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 151
Урок № 26. Основні види складнопідрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні 156
Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту 162
Урок № 28. Складнопідрядні речення з підрядними означальними. Синонімія СПР із підрядними означальними і простих речень 167
Урок № 29. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними 170
Уроки № 30–31. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему 175
Урок № 32. Складнопідрядні речення з підрядними ступеня і способу дії 180
Урок № 33. Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети 183
Урок № 34. Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу 185
Урок № 35. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія. Заява 189
Урок № 36. Складнопідрядні речення з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними 195
Урок № 37. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 200
Урок № 38
Варіант 1. Узагальнення й систематизація вивченого про складнопідрядні речення 204
Варіант 2. Узагальнення й систематизація вивченого про складнопідрядні речення 208
Урок № 39. Розвиток зв’язного мовлення. Сприймання чужого мовлення. Аудіювання (слухання — розуміння). Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Навчальне аудіювання 215
Урок № 40. Контрольна робота № 4. «Складнопідрядне речення». Тестування 221
Урок № 41. Безсполучникове складне речення 226
Урок № 42. Смислові зв’язки та інтонація в безсполучниковому складному реченні 230
Урок № 43. Кома та крапка з комою у безсполучниковому складному реченні 234
Урок № 44. Двокрапка та тире в безсполучниковому складному реченні 236
Урок № 45. Двокрапка та тире в безсполучниковому складному реченні 239
Урок № 46. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту 242
Урок № 47. Особливості інтонації безсполучникового складного речення 245
Урок № 48. Узагальнення й систематизація вивченого про безсполучникове речення 250
Урок № 49. Контрольна робота № 5. «Безсполучникове складне речення». Тестування. Аудіювання 254
Урок № 50. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольної роботи 263
Урок № 51. Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком 266
Урок № 52. Складні речення із сурядним та підрядним зв’язком 269
Уроки № 53–54. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел) 272
Урок № 55. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 277
Урок № 56. Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 282
Уроки № 57–58. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на суспільну тему в публіцистичному стилі 284
Урок № 59. Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв’язку 286
Урок № 60. Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень 289
Уроки № 61–62. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його ознаки. Засоби зв’язку в ССЦ. Абзац 293
Урок № 63. Будова ССЦ. В иди і засоби міжфразного зв’язку 298
Урок № 64
Варіант 1. Актуальне членування: дане і нове 301
Варіант 2. Актуальне членування: дане і нове 305
Уроки № 65–66. Лінгвістичний аналіз тексту. Тренувальні вправи 309
Урок № 67. Контрольна робота № 6. Диктант 313
Урок № 68. Контрольна робота № 7. «Складне речення з різними видами зв’язку. ССЦ». Тестування 315
Урок № 69. Слово як предмет вивчення 320
Урок № 70. Мовні аспекти вивчення речення 325
Література 329
Яндекс.Метрика