Українська мова. 8–9 класи: Короткий довідник

код:
Ф7049У
автор:
Кратенко Л. О.

Кратенко Л. О.

К78 Українська мова. 8–9 класи: Короткий довідник.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 160 с.

ISBN 978–611–540–192–5.

Посібник вирішує дві задачі: допомагає повторити й систематизувати вивчене з української мови у 8–9 класах і навчитися виконувати тестові завдання.

Довідник містить необхідні теоретичні відомості з української мови, ілюстровані численними прикладами, зразки виконання тестових завдань і тестові завдання для самоконтролю (із ключами у кінці книги).

Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл.

ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
0,99 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Синтаксис

Словосполучення 3

Будова і види словосполучень

за способами вираження головного слова 5

Види підрядного зв’язку слів у словосполученні 6

Схема синтаксичного розбору словосполучення 7

Речення 8

Види речень за метою висловлювання та інтонацією 9

Види речень за кількістю граматичних основ 10

Види речень за складом граматичних основ 11

Порядок слів у реченні 11

Логічний наголос 12

Зразки виконання тестових завдань . 13

Перевір себе . 14

Просте речення 15

Головні члени речення 15

Підмет 16

Способи вираження підмета 17

Присудок . 18

Способи вираження присудка 18

Другорядні члени речення . 21

Означення . 21

Означення узгодженні й неузгоджені 22

Прикладка як різновид означення 22

Правопис прикладок 25

Додаток . 27

Прямий та непрямий додаток 27

Обставина . 28

Види обставин за значенням . 29

Зразки виконання тестових завдань . 31

Перевір себе . 32

Односкладні речення . 36

Односкладні прості речення з присудком 36

Односкладні прості речення з підметом 41

Повні й неповні речення 42

Зразки виконання тестових завдань . 43

Перевір себе . 44

Просте ускладнене речення 46

Речення з однорідними членами 46

Однорідні члени речення із сполучниковим зв’язком 47

Однорідні члени речення

із безсполучниковим зв’язком 47

Однорідні члени речення

зі змішаним зв’язком . 47

Речення з кількома рядами однорідних членів 48

Однорідні й неоднорідні означення 48

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами 49

Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) 50

Звертання . 50

Вставні слова, словосполучення та речення 52

Речення з відокремленими членами . 53

Відокремлені уточнюючі члени речення . 54

Засоби передачі чужої мови 55

Пряма і непряма мова 55

Заміна прямої мови непрямою . 56

Цитата як засіб передачі чужої мови 57

Діалог 58

Схема розбору простого речення 58

Зразок розбору простого речення . 59

Зразки виконання тестових завдань . 59

Перевір себе . 60

Складне речення . 64

Види складних речень 64

Складносурядне речення 64

Типи складносурядних речень 65

Складнопідрядне речення 67

Основні види складнопідрядних речень 68

Складнопідрядне речення з кількома підрядними 76

Безсполучникове складне речення 77

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку . 79

Схема розбору складного речення . 79

Зразок розбору складного речення 80

Зразки виконання тестових завдань . 80

Перевір себе . 81

Пунктуація

Порівняльний зворот . 86

Тире між підметом і присудком 88

Тире в неповних реченнях 89

Розділові знаки у реченнях з однорідними членами . 90

Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами . 93

Розділові знаки в реченнях із звертаннями 94

Розділові знаки в реченнях зі вставними словами, словосполученнями, реченнями . 96

Вставлені слова, словосполучення і речення 98

Розділові знаки при відокремлених членах речення 99

Відокремлені додатки 99

Відокремлені означення 100

Відокремлена прикладка . 102

Відокремлені обставини 104

Відокремлені уточнюючі члени речення 105

Розділові знаки у реченні з прямою мовою . 106

Розділові знаки у діалозі . 108

Розділові знаки між частинами складносурядного речення 109

Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення . 110

Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами 112

Розділові знаки в складних безсполучникових реченнях . 114

Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 116

Зразки виконання тестових завдань 116

Перевір себе 117

Стилістика

Складне синтаксичне ціле 121

Ознаки ССЦ 123

ССЦ і абзац 125

ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Текст . 126

Способи з’єднання речень у тексті . 127

Актуальне членування тексту . 128

Типи мовлення 129

СТИЛІСТИКА

Стилі української мови 132

Додаток. Складні випадки орфографії 137

Відповіді до завдань «Перевір себе» 154