Українська мова. 8 клас. Грамотій-репетитор

код:
Д15326У
автор:
Коротич К. В.

Коротич К. В.
К48 Українська мова. 60 занять, які систематизують програмовий матеріал 8-го класу й допомагають успішно навчатися в 9-му класі. — Х.: «Ранок», 2012. — 128 с. — (Грамотій-репетитор)
ISBN 978–617–540–571–0.
У посібнику систематизовано програмовий матеріал 8-го класу. Зошит містить доступно сформульовані правила, проілюстровані яскравими прикладами, та систему спеціально розроблених тренувальних вправ, до яких подано відповіді й пояснення складних моментів. Систематична робота за цим посібником значно поліпшить грамотність учнів і підвищить їхню успішність з української мови.
Посібник адресований учням 8-го класу для самостійного набуття навичок грамотного письма; учням 9-го класу для повторення вивченого матеріалу; учителям для додаткових занять з учнями; батькам, які хочуть покращити успішність своїх дітей.
УДК [811.161.2:371.398](37.041)
ББК 74.268.1Укр+74.202.5я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
355 МБ
Безкоштовний додаток:
Аудіодиктанти. Українська мова. 8 клас
Цiна: 16 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

 Зміст
Передмова 1
Розділові знаки в простому реченні 2
Тире між підметом i присудком 2
Заняття 1 2
Заняття 2 3
Заняття 3 6
Заняття 4 7
Заняття 5 8
Заняття 6. 10
Написання непоширених прикладок через дефіс 11
Заняття 7. 11
Заняття 8. 13
Заняття 9. 14
Прикладки, що беруться в лапки 15
Заняття 10 15
Заняття 11 17
Виділення порівняльних зворотів комами. 18
Заняття 12 18
Заняття 13 19
Заняття 14 21
Заняття 15 23
Заняття 16 24
Заняття 17 26
Тире в неповних реченнях 26
Заняття 18 27
Заняття 19 28
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами. 29
Заняття 20 29
Заняття 21 32
Заняття 22 34
Заняття 23 35
Заняття 24 36
Розділові знаки при однорідних і неоднорідних означеннях 38
Заняття 25 38
Заняття 26 40
Заняття 27 41
Заняття 28 42
Двокрапка i тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. 43
Заняття 29 43
Заняття 30 44
Заняття 31 46
Заняття 32 48
Заняття 33 50
Розділові знаки при звертанні 51
Заняття 34 51
Заняття 35 53
Розділові знаки при вставних словах 54
Заняття 36 54
Заняття 37 56
Заняття 38 58
Заняття 39 59
Заняття 40 61
Заняття 41 62
Розділові знаки при вставлених словосполученнях i реченнях. 64
Заняття 42 64
Заняття 43 65
Розділові знаки при відокремлених членах речення Розділові знаки при відокремлених означеннях 68
Заняття 44 68
Заняття 45 70
Заняття 46 72
Заняття 47 74
Заняття 48 76
Розділові знаки при відокремлених прикладках 77
Заняття 49 77
Заняття 50 80
Розділові знаки при відокремлених обставинах 82
Заняття 51 82
Заняття 52 84
Заняття 53 86
Заняття 54 87
Заняття 55 88
Розділові знаки при відокремлених додатках 90
Заняття 56 90
Заняття 57 92
Розділові знаки при уточнювальних членах речення. 94
Заняття 58 94
Заняття 59 95
Заняття 60 96
Відповіді 98
Умовні скорочення 125