Українська мова. 7 клас. Літній зошит. (Канікули з користю)

код:
Д17474У
автор:
Пустовалова В. І.

Пустовалова В. І.
П89 Українська мова. 7 клас. Літній зошит. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 128 с. — (Канікули з користю)
ISBN 978–966–672–473–4.
«Літні зошити» серії «Канікули з користю» допоможуть учням самостійно не лише розвинути набуті орфографічні та пунктуаційні навички, але й успішно подолати ті труднощі, які виникли під час вивчення норм українського правопису. Автори посібника пропонують 60 занять, які охоплюють увесь програмовий матеріал 7 класу. Тривалість заняття за умови інтенсивної роботи — 20—30 хвилин. За цей час учень матиме можливість повторити правила, виконати різного рівня складності вправи, які привчають системно застосовувати ці правила. На заняттях використовується один із найефективніших способів набуття необхідних орфографічних та пунктуаційних навичок — написання диктантів. Щоб учень мав можливість самостійно обирати зручний для навчання час, до «Літнього зошита» додається диск з аудіодиктантами. Систематична робота за цим посібником значно поліпшить грамотність учня і підвищить його успішність з української мови.
УДК [811.161.2:371.398](37.041)
ББК 74.268.1Укр+74.202.5я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
161 МБ
Безкоштовний додаток:
Аудіодиктанти. Українська мова. 7 клас
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Зміст
Дорогий друже! 1
Шановні батьки! 1
Дієслово 2
Не з дієсловами. 2
Заняття 1 2
Заняття 2 3
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 5
Заняття 3 5
Особові закінчення дієслів I і II дієвідмін 7
Заняття 4 7
Заняття 5 8
Заняття 6. 10
Заняття 7. 12
Буква ь у дієсловах наказового способу 13
Заняття 8. 13
Заняття 9. 15
Заняття 10 16
Дієприкметник. 17
Активні та пасивні дієприкметники. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників 17
Заняття 11 17
Заняття 12 18
Заняття 13 20
Написання н у дієприкметниках та нн у віддієслівних прикметниках. 21
Заняття 14 21
Заняття 15 22
Не з дієприкметниками 24
Заняття 16 24
Заняття 17 25
Заняття 18 27
Безособові дієслівні форми на -но, -то 29
Заняття 19 29
Заняття 20 31
Відокремлення комами дієприкметникових зворотів. 32
Заняття 21 32
Заняття 22 33
Заняття 23 35
Заняття 24 36
Дієприслівник 37
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду 37
Заняття 25 37
Заняття 26 38
Не з дієприслівниками 40
Заняття 27 40
Заняття 28 41
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові 42
Заняття 29 42
Заняття 30 45
Заняття 31 47
Заняття 32 49
Прислівник. 50
Не і ні з прислівниками 50
Заняття 33 50
Заняття 34 52
Заняття 35 53
Букви н та нн у прислівниках 55
Заняття 36 55
И та і в кінці прислівників. 57
Заняття 37 57
Заняття 38 58
Правопис прислівників на -о, -е 60
Заняття 39 60
Написання прислівників разом і через дефіс 61
Заняття 40 61
Заняття 41 63
Заняття 42 65
Заняття 43 66
Написання прислівникових сполучень 67
Заняття 44 67
Заняття 45 69
Прийменник 71
Непохідні і похідні прийменники 71
Заняття 46 71
Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс 73
Заняття 47 73
Заняття 48 75
Заняття 49 77
Сполучник. 79
Написання сполучників разом і окремо 79
Заняття 50 79
Заняття 51 80
Заняття 52 82
Уживання сполучників у простому і складному реченні 84
Заняття 53 84
Заняття 54 86
Частка. 89
Написання часток бо, но, то, от, таки 89
Заняття 55 89
Заняття 56 91
Не і ні з різними частинами мови 93
Заняття 57 93
Заняття 58 94
Вигук 98
Дефіс у вигуках. 98
Заняття 59 98
Кома і знак оклику при вигуках 100
Заняття 60 100
Відповіді 102
Умовні скорочення 125