Українська мова. 7 клас. Грамотій-репетитор

код:
Д15325У
автор:
Пустовалова В. І.

Пустовалова В. І.
П89 Українська мова. 60 занять, які допоможуть систематизувати матеріал 7-го класу й успішно навчатись у 8-му класі. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 128 с. — (Грамотій-репетитор)
ISBN 978–966–972–338–6.
У посібнику систематизовано програмовий матеріал 7-го класу. Зошит містить доступно сформульовані правила, проілюстровані яскравими прикладами, та систему спеціально розроблених тренувальних вправ, до яких подано відповіді й пояснення складних моментів. Систематична робота за цим посібником значно поліпшить грамотність учнів і підвищить їхню успішність з української мови. Посібник адресований учням 7-го класу для самостійного набуття навичок грамотного письма; учням 8-го класу для повторення вивченого матеріалу; вчителям для додаткових занять з учнями; на допомогу батькам, якщо вони хочуть покращити успішність своїх дітей.
УДК [811.161.2:371.398](37.041)
ББК 74.268.1Укр+74.202.5я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
160 МБ
Безкоштовний додаток:
Аудіодиктанти. Українська мова. 7 клас
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

ЗМІСТ
Дорогий друже! 1
Шановні батьки! 1
Дієслово 2
Не з дієсловами. 2
Заняття 1 2
Заняття 2 3
Правопис -ться, -шся в кінці дієслів 5
Заняття 3 5
Особові закінчення дієслів I і II дієвідмін 7
Заняття 4 7
Заняття 5 8
Заняття 6. 10
Заняття 7. 12
Буква ь у дієсловах наказового способу 13
Заняття 8. 13
Заняття 9. 15
Заняття 10 16
Дієприкметник. 17
Активні та пасивні дієприкметники. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників 17
Заняття 11 17
Заняття 12 18
Заняття 13 20
Написання н у дієприкметниках та нн у віддієслівних прикметниках. 21
Заняття 14 21
Заняття 15 22
Не з дієприкметниками 24
Заняття 16 24
Заняття 17 25
Заняття 18 27
Безособові дієслівні форми на -но, -то 29
Заняття 19 29
Заняття 20 31
Відокремлення комами дієприкметникових зворотів. 32
Заняття 21 32
Заняття 22 33
Заняття 23 35
Заняття 24 36
ДІЄ ПРИСЛІВНИК 37
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду 37
Заняття 25 37
Заняття 26 38
Не з дієприслівниками 40
Заняття 27 40
Заняття 28 41
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові 42
Заняття 29 42
Заняття 30 45
Заняття 31 47
Заняття 32 49
Прислівник. 50
Не і ні з прислівниками 50
Заняття 33 50
Заняття 34 52
Заняття 35 53
Букви н та нн у прислівниках 55
Заняття 36 55
И та і в кінці прислівників. 57
Заняття 37 57
Заняття 38 58
Правопис прислівників на -о, -е 60
Заняття 39 60
Написання прислівників разом і через дефіс 61
Заняття 40 61
Заняття 41 63
Заняття 42 65
Заняття 43 66
Написання прислівникових сполучень 67
Заняття 44 67
Заняття 45 69
Прийменник 71
Непохідні і похідні прийменники 71
Заняття 46 71
Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс 73
Заняття 47 73
Заняття 48 75
Заняття 49 77
Сп олучник. 79
Написання сполучників разом і окремо 79
Заняття 50 79
Заняття 51 80
Заняття 52 82
Уживання сполучників у простому і складному реченні 84
Заняття 53 84
Заняття 54 86
Ча стка. 89
Написання часток бо, но, то, от, таки 89
Заняття 55 89
Заняття 56 91
Не і ні з різними частинами мови 93
Заняття 57 93
Заняття 58 94
Вигук 98
Дефіс у вигуках. 98
Заняття 59 98
Кома і знак оклику при вигуках 100
Заняття 60 100
Відповіді 102
Умовні скорочення 125