Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Д12857У
автор:
Коротич К. В.

Коротич К. В.
Грамотій. Українська мова. 6 клас. Зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок (для шкіл з українською мовою навчання).— Х.: «Ранок», 2011.—96 с.
ISBN 978–966–672–899–2
Навчальний посібник упорядкований відповідно до чинної шкільної програми з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування. Посібник призначений як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації.
УДК 81’35(075
ББК 81-2я721)
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
0,983 МБ
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Зміни приголосних при творенні слів
Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий) 1
Зміни приголосних під час творення слів, що мають буквосполучення -чн- (-шн-) 2
Зміни приголосних при творенні відносних прикметників та іменників 3
Написання складних і складноскорочених слів
Сполучні о, е в складних словах 7
Творення та правопис складноскорочених слів 9
Правопис складних слів разом і через дефіс 10
Написання слів з пів 15
Правопис іменників
Велика буква і лапки у власних назвах 18
Не з іменниками 24
Незмінювані іменники 27
Відмінювання іменників I відміни 29
Поділ іменників II відміни на групи 32
Відмінювання іменників II відміни в однині 35
Відмінювання іменників II відміни в множині 44
Відмінювання іменників III відміни 48
Відмінювання іменників IV відміни 51
Уживання кличного відмінка у звертанні 52
Відмінювання іменників, що мають форму лише множини 56
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ен(я), -ив(о), -ев(о) 57
Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 60
Правопис прикметників
Відмінювання прикметників 64
Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення 65
Правопис прикметникових суфіксів 68
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-; -ськ-, -цьк-, -зьк- 68
Букви е, є, о в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов- 69
Букви и, і, ї у прикметникових суфіксах -ин-, -ін- (-їн-) 71
Букви и, і, ї у прикметникових суфіксах -ичн-, -ічн- (-їчн-) 72
Написання н і нн у прикметниках 73
Написання не з прикметниками 76
Написання складних прикметників разом і через дефіс 78
Написання прізвищ прикметникової форми 81
Правопис числівників
Роздільне написання складених числівників 83
Написання разом порядкових числівників із -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний 84
Відмінювання числівників 85
Уживання числівників для позначення дат, часу 88
Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках 89
Правопис займенників
Відмінювання займенників 92
Приставний н у формах особових і вказівних займенників 92
Написання неозначених і заперечних займенників 93