Книга доступна на языках
УКР

Українська мова. 6 клас: Плани-конспекти уроків

код:
Ф3872У
автор:
Крівіч І. А., Сургай Л. І.

Крівіч І. А., Сургай Л. І.
К82 Українська мова. 6 клас: Плани-конспекти уроків (для шкіл з російською мовою навчання). — Х.: Веста, 2011. — 240 с. — (Майстер-клас).
ISBN 978–966–08–2065–4.
Посібник складено за чинною програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.).
Видання розроблене для двох підручників з української мови для 6 класу (автори першого підручника – Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В., 2006, другого підручника – Ворон А. А., Солопенко В. А., 2006) і містить детальні розробки 105 різнопланових уроків. Пропонуються різні форми і методи роботи з класом, що мають на меті найкраще засвоєння навчального матеріалу. Подано теоретичні відомості, різноманітні практичні та тренувальні вправи, у структурі уроків є систематизовані посилання на обидва підручники. Для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
ББК 74.268.1Укр

язык:
укр.
количество страниц:
240
размер файла:
5,55 МБ
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Передмова 3

Календарне планування 4

Вступ

Урок № 1. Краса і багатство української мови 9

Повторення

Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Засоби спілкування. Умови успішного спілкування 12

Урок № 3. Повторення. Синтаксис і пунктуація. 16

Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 18

Урок № 5. Повторення. Фонетика та орфографія 22

Урок № 6. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Оголошення. 24

Урок № 7. Контрольний диктант 26

Урок № 8. Аналіз контрольної роботи 28

Урок № 9. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови. Загальна характеристика. 28

Іменник

Урок № 10. Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 32

Урок № 11. Іменники — назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах. 34

Урок № 12. Рід іменників. 36

Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення вивченого про текст, його будову. 37

Урок № 14. Число іменників. 39

Урок № 15. Відмінки іменників41

Урок № 16. Відміни іменників. 44

Урок № 17. Контрольна робота (тестування) 46

Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту. 46

Урок № 19. Іменники І відміни. 48

Уроки № 20—21. Відмінювання іменників ІІ відміни. 49

Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Опис приміщення. Докладний усний переказ тексту з елементами опису приміщення 52

Урок № 23. Відмінювання іменників ІІІ відміни. 54

Урок № 24. Відмінювання іменників IV відміни. 56

Урок № 25. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині 57

Урок № 26. Незмінювані іменники 59

Урок № 27. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис інтер’єру 61

Урок № 28. Способи творення іменників 63

Урок № 29. Написання не з іменниками 66

Урок № 30. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -инн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о) 68

Урок № 31. Розвиток зв’язного мовлення. Опис інтер’єру за картиною 70

Урок № 32. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові. 73

Урок № 33. Розбір іменника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про іменник. 76

Урок № 34. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання. 79

Прикметник

Урок № 35. Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. 81

Урок № 36. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні й короткі форми прикметників 83

Урок № 37. Ступені порівняння якісних прикметників 85

Урок № 38. Розвиток зв’язного мовлення. Опис природи. Усний переказ тексту з елементами опису природи 88

Урок № 39. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників. 90

Урок № 40. Способи творення прикметників 92

Урок № 41. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис природи на основі особистих вражень. 94

Урок № 42. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі. 96

Урок № 43. Написання найуживаніших суфіксів прикметників 97

Урок № 44. Одна і дві букви н у прикметниках. 100

Урок № 45. Не з прикметниками 102

Урок № 46. Написання складних прикметників 105

Урок № 47. Написання прізвищ прикметникової форми. 107

Урок № 48. Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник 110

Урок № 49. Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки 113

Урок № 50. Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи. 115

Урок № 51. Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 118

Числівник

Урок № 52. Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні числівники (цілі, дробові, збірні) та порядкові. 119

Урок № 53. Збірні числівники, числівники прості, складні і складені. 122

Урок № 54. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему 124

Урок № 55. Вживання числівників з іменниками. 126

Урок № 56. Відмінювання кількісних числівників (цілі числа) 129

Урок № 57. Відмінювання кількісних числівників (цілі числа) 131

Урок № 58. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках. 133

Урок № 59. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників. 136

Урок № 60. Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи. 138

Урок № 61. Розвиток зв’язного мовлення. Відгук на літературний твір. 139

Урок № 62. Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, - мільярдний 141

Урок № 63. Розвиток зв’язного мовлення. Вживання числівників на позначення часу і дат 143

Урок № 64. Розбір числівника як частини мови 145

Урок № 65. Контрольний диктант за темою «Числівник». Контрольне аудіювання 146

Урок № 66. Аналіз контрольної роботи. 151

Займенник

Урок № 67. Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. 152

Урок № 68. Особові та зворотний займенники. Буква н в особових займенниках 154

Урок № 69. Питальні і відносні займенники, їх відмінювання 157

Урок № 70. Розвиток зв’язного мовлення. Допис у газету інформаційного характеру. 159

Урок № 71. Неозначені та заперечні займенники, їх утворення і відмінювання 161

Урок № 72. Дефіс у неозначених займенниках. Ні в заперечних займенниках. 163

Урок № 73. Присвійні, вказівні, означальні займенники. 165

Урок № 74. Розбір займенника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про займенник 168

Урок № 75. Контрольна робота (тестування). Контрольне читання мовчки 170

Дієслово

Урок № 76. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особливі форми дієслова: дієприкметник, дієприслівник (загальне ознайомлення). 171

Урок № 77. Неозначена форма дієслова. 173

Урок № 78. Не з дієсловами 176

Урок № 79. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру 178

Урок № 80. Види дієслів. 180

Урок № 81. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу. 182

Урок № 82. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно). 182

Урок № 83. Перехідні й неперехідні дієслова 184

Урок № 84. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум 186

Урок № 85. Часи дієслів. Минулий час. 188

Урок № 86. Теперішній час. 190

Урок № 87. Майбутній час 193

Урок № 88. Контрольна робота (тестування). 196

Урок № 89. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою з елементами опису 196

Урок № 90. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е та и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін 197

Урок № 91. Дієслова І і ІІ дієвідмін. Тренувальні вправи. 200

Урок № 91. Способи дієслів. Дійсний спосіб. 202

Урок № 93. Умовний спосіб дієслів. 204

Урок № 94. Наказовий спосіб дієслів. 207

Урок № 95. Безособові дієслова 209

Урок № 96. Способи творення дієслів. 212

Урок № 97. Розбір дієслова як частини мови. 214

Урок № 98. Контрольна робота (тестування). 216

Урок № 99. Контрольний диктант за темою «Дієслово» 217

Урок № 100. Аналіз контрольних робіт. 218

Урок № 101. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту з російської українською мовою. 219

Уроки № 102—105 Узагальнення й систематизація вивченого 220

Додаток 223
Яндекс.Метрика