Українська мова. 6 клас. Літній зошит. (Канікули з користю)

код:
Д17473У
автор:
Т. А. Топчій, Т. С. Юхно

Топчій Т. А. та ін.
Т58 Українська мова. 6 клас. Літній зошит. / Т. А. Топчій, Т. С. Юхно. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 128 с. — (Канікули з користю)
ISBN 978–966–672–467–3.
«Літні зошити» серії «Канікули з користю» допоможуть учням самостійно не лише розвинути набуті орфографічні та пунктуаційні навички, але й успішно подолати ті труднощі, які виникли під час вивчення норм українського правопису. Автори посібника пропонують 60 занять, які охоплюють увесь програмовий матеріал 6 класу. Тривалість заняття за умови інтенсивної роботи — 20—30 хвилин. За цей час учень матиме можливість повторити правила, виконати різного рівня складності вправи, які привчають системно застосовувати ці правила. Окремі заняття присвячені одному з найефективніших способів набуття необхідних орфографічних та пунктуаційних навичок — написанню диктантів. Щоб учень мав можливість самостійно обирати зручний для навчання час, до «Літнього зошита» додається диск з аудіодиктантами. Систематична робота за цим посібником значно поліпшить грамотність учня і підвищить його успішність з української мови.
УДК [811.161.2:371.398](37.041)
ББК 74.268.1Укр+74.202.5я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
239 МБ
Безкоштовний додаток:
Аудіодиктанти. Українська мова. 6 клас
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Alcohol 52%

Змiст

Зміст
Поради дітям та їх батькам 1
Словотвір. Орфографія 3
Зміни приголосних під час творення прикметників із суфіксом -ськ- 3
Заняття 1 3
Заняття 2 5
Зміни приголосних під час творення прикметників із суфіксом -ств(о) 7
Заняття 3 7
Зміни приголосних під час творення слів із суфіксами -ин(а), -ан- 9
Заняття 4 9
Заняття 5 10
Буквосполучення -чн-, -шн- на місці збігу кінцевого приголосного основи і суфікса 11
Заняття 6 11
Заняття 7 12
Складні слова. Букви о, е, є в складних словах. 15
Заняття 8 15
Написання разом і через дефіс складних та складноскорочених слів 17
Заняття 9 17
Правопис складноскорочених слів 20
Заняття 10. 20
Заняття 11. 22
Правопис іменників 23
Велика буква і лапки у власних назвах 23
Заняття 12. 23
Заняття 13. 25
Заняття 14. 27
Заняття 15. 30
Правопис и та і в закінченнях іменників 32
Заняття 16. 32
Правопис о та е в закінченнях іменників І і ІІ відмін. 34
Заняття 17. 34
Закінчення -а(-я), -у(-ю) в іменниках чоловічого роду ІІ відміни 36
Заняття 18. 36
Заняття 19. 37
Заняття 20. 38
Написання відмінкових закінчень іменників І та ІІ відмін у кличному відмінку 40
Заняття 21. 40
Заняття 22. 42
Правопис іменників ІІІ відміни. 44
Заняття 23. 44
Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк-, -ичок, -ичк-, -инн(я), -інн(я), -енн(я), -ив(о), -ев(о) 46
Заняття 24. 46
Написання чоловічих і жіночих імен по батькові 48
Заняття 25. 48
Написання не з іменниками 50
Заняття 26. 50
Заняття 27. 52
Повторення та узагальнення відомостей про правопис складних іменників 54
Заняття 28. 54
Заняття 29. 58
Заняття 30. 59
Правопис прикметників. 61
Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк- 61
Заняття 31. 61
Букви о, е, є в прикметникових суфіксах -ов-, -ев- (-єв-). 63
Заняття 32. 63
Творення і правопис присвійних прикметників. 65
Заняття 33 65
Написання и, і, ї в прикметникових суфіксах -ичн-, -ічн- (-їчн-) 67
Заняття 34. 67
Написання не з прикметниками 69
Заняття 35. 69
Заняття 36. 71
Написання н і нн у прикметниках 72
Заняття 37. 72
Заняття 38. 74
Заняття 39. 76
Написання складних прикметників через дефіс і разом 77
Заняття 40. 77
Заняття 41. 79
Написання прізвищ прикметникової форми 80
Заняття 42. 80
Заняття 43. 82
Заняття 44. 83
Правопис числівників 84
Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках 84
Заняття 45. 84
Заняття 46. 85
Написання складених числівників 87
Заняття 47. 87
Написання складних порядкових числівників 89
Заняття 48. 89
Повторення основних правил правопису числівника 90
Заняття 49. 90
Заняття 50. 92
Заняття 51. 93
Правопис займенників 94
Відмінкові форми особових займенників 94
Заняття 52. 94
Заняття 53. 96
Написання неозначених займенників 97
Заняття 54. 97
Заняття 55. 99
Заняття 56 100
Правопис заперечних займенників. 100
Заняття 57 100
Заняття 58 102
Написання займенників із прийменниками 103
Заняття 59 103
Заняття 60 105
Відповіді 107
Умовні скорочення 124