Грамотійко. Українська мова. 4 клас : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок

код:
Д18436У
автор:
Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська

Українська мова. 4 клас : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок / Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська. — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 64 с. — (Серія «Грамотійко»).
ISBN 978–617–09–0527–7.
Навчальний матеріал, запропонований у серії посібників «Грамотійко», покликаний сприяти виробленню в учнів 2—4 класів орфографічних та пунктуаційних умінь і навичок, відповідає вимогам чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.
У посібнику автори пропонують різнотипні вправи й завдання, спрямовані на формування мовленнєвої компетенції учнів 4-го класу: користуватися орфографічним словником для перевірки закінчень іменників чоловічого роду на приголосний у родовому відмінку, відображати на письмі явища чергування приголосних [г], [к], [х] із [з'], [ц'], [с'] та голосного [і] з [е], [о], дотримуватися правила окремого написання не з дієсловами, використовувати форми 3-ї особи множини й опорні форми дієслів із наголошеним закінченням для перевірки ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього й майбутнього часу тощо. Посібник призначений для учнів 4-х класів шкіл з українською мовою навчання.
УДК 811.161.2(076.5)
ББК 81.2(4Укр)я71

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
1,3 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Правопис закінчень у давальному й місцевому відмінках іменників чоловічого й жіночого роду із закінченням -а (-я) 1
Орудний відмінок іменників жіночого роду із закінченням -а (-я) 5
Родовий відмінок іменників чоловічого роду з нульовим закінченням 9
Давальний і місцевий відмінки іменників чоловічого роду з нульовим закінченням 12
Орудний відмінок іменників чоловічого роду 17
Орудний відмінок іменників жіночого роду з нульовим закінченням 19
Відмінкові закінчення іменників у множині 22
Правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- 26
Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників 29
Правопис прикметників жіночого роду з основою на [ж], [ч], [ш] в орудному відмінку 33
Правопис відмінкових закінчень прикметників у множині 35
Правопис найуживаніших числівників 38
Правопис займенників 42
Правопис особових закінчень дієслів 45
Правопис дієслів на -ся 48
Правопис найуживаніших прислівників 51
Розділові знаки при однорідних членах речення 55
Розділові знаки у складному реченні 59