Книга доступна на языках
УКР

Українська мова. 3 клас: Розробки уроків

код:
Н2924У
автор:
Воскресенська Н. О., Воскресенська К. О., Кобзар О. Г.

Воскресенська Н. О.

В76 Українська мова. 3 клас: Розробки уроків / Н. О. Воскресенська, К. О. Воскресенська, О. Г. Кобзар. — Х.: Веста, 2010. — 344 с.

ISBN 978–966–08–2051–7

Посібник розроблено відповідно до чинної програми з української мови для 3 класу шкіл з російською мовою навчання та підручників для 3 класу «Українська мова: Мова і мовлення. Правопис» і «Українська мова: Читання і розвиток мовлення» (автори: О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота).

У посібнику наведено розробки уроків з мови та читання різних типів, запропоновано різноманітні форми та методи роботи з учнями, у тому числі опорні моделі та схеми. Книга дозволить зробити уроки цікавими та змістовними, а також полегшить засвоєння дітьми другої мови. Разом із робочим зошитом для 3 класу «Буду мову я вивчати» (автор О. Г. Кобзар. —Х.: Ранок, 2007) посібник становить навчально-методичний комплект.

Призначений для вчителів початкових класів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

УДК 811.161.1(076.6)

ББК 74.261.3+81.2Р.2

язык:
укр.
количество страниц:
344
размер файла:
1,82 МБ
Экспресс покупка:
Hint
Совершая покупку нашей продукции Вы принимаете условия лицензионного соглашения
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно Adobe Reader
  • Для использования данного товара скачайте бесплатно PDF OwnerGuard License Manager

Содержание

Передмова 3

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗВУКИ І БУКВИ

Урок № 1 Усне і писемне мовлення. 6

Урок № 2 Усне й писемне мовлення. Речення. Звертання в реченнях 9

Урок № 3 Усне й писемне мовлення. Речення як засіб мовленнєвого спілкування 12

Урок № 4 Усне й писемне мовлення. Діалог 16

Урок № 5 Звуки мовлення і позначення їх на письмі буквами. Правила української літературної вимови 19

Урок № 6 Звуки мовлення і позначення їх на письмі буквами. Правила української літературної вимови 22

Урок № 7 Алфавіт. Велика буква 27

Урок № 8 Алфавіт. Велика буква 30

Урок № 9 Голосні звуки, позначення їх буквами. Склад 32

Урок № 10 Наголос 34

Урок № 11 Приголосні звуки, позначення їх буквами 37

Урок № 12 Тверді й м’які приголосні звуки. 39

Урок № 13 Вживання м’якого знака (ь) після ц 42

Урок № 14 Вживання м’якого знака (ь) після букви ц. 44

Урок № 15 Позначення м’якості приголосних перед о.46

Урок № 16 Позначення м’якості приголосних перед о.50

Урок № 17 Подовження м’яких приголосних звуків і позначення їх на письмі. 52

Урок № 18 Повторення вивченого матеріалу 55

Урок № 19 Перевірна робота. 58

Урок № 20 Пом’якшення твердих приголосних перед і60

Урок № 21 Вживання букв и, і після г, к, х та ж, ч, ш, щ. 64

урок № 22 Відсутність м’якого знака (ь) після букв, що по значають тверді приголосні звуки. 67

Урок № 23 Відсутність м’якого знака (ь) після букв, що по значають тверді приголосні звуки. 70

Урок № 24 Апостроф. 72

Урок № 25 Апостроф. 75

Урок № 26 Апостроф. 78

Урок № 27 Повторення вивченого. 80

ТЕКСТ. РЕЧЕННЯ

Урок № 28 Що таке текст. Тема і головна думка твору 84

Урок № 29 Типи текстів 86

Урок № 30 Зв’язок між реченнями тексту. Абзац 89

Урок № 31 План тексту 91

Урок № 32 Повторення вивченого. 94

Урок № 33 Розвиток зв’язного мовлення. 96

Урок № 34 Речення. Види речень за метою висловлювання 99

Урок № 35 Розділові знаки в кінці речень 102

Урок № 36 Звертання в реченнях. Розділові знаки при звертанні. 106

Урок № 37 Головні й другорядні речення. 109

Урок № 38 Головні й другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні 113

Урок № 39 Складне речення. 115

Урок № 40 Складне речення. 117

Урок № 41 Повторення вивченого. 120

СЛОВО

Урок № 42 Лексичне значення слова 123

Урок № 43 Лексичне значення слова 126

Урок № 44 Слова, близькі за значенням (синоніми) 128

Урок № 45 Слова, протилежні за значенням (антоніми) 132

Урок № 46 Синоніми. Антоніми. Розвиток мовлення. 135

Урок № 47 Багатозначність слів. Пряме й переносне значення слів. 137

Урок № 48 Повторення вивченого. 140

БУДОВА СЛОВА

Урок № 49 Основа слова. Закінчення 143

Урок № 50 Спільнокореневі слова. Корінь слова 146

Урок № 51 Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова 149

Урок № 52 Чергування голосних і приголосних звуків у корені слова 153

Урок № 53 Суфікс. 155

Урок № 54 Вимова і правопис суфіксів. 158

Урок № 55 Префікс 161

Урок № 56 Правопис префіксів. Префікси роз-, без- 164

Урок № 57 Префікс з- (с-) 166

Урок № 58 Апостроф після префіксів 169

Урок № 59 Префікси й прийменники 172

Урок № 60 Ненаголошені голосні в корені слова. 175

Урок № 61 Ненаголошені голосні в корені слова. 178

Урок № 62 Дзвінкі й глухі приголосні в корені слова. 181

Урок № 63 Дзвінки й глухі приголосні в корені слова 184

Урок № 64 Написання слів типу сонце, серце, чесний 188

Урок № 65 Написання слів типу сонце, серце, чесний 191

Урок № 66 Відсутність подвоєння в словах типу клас, група, колектив 194

Урок № 67 Повторення вивченого за рік. 196

Урок № 68 Повторення вивченого за рік (продовження). 198

ЧИТАННЯ І РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

І СЕМЕСТР

Урок № 1 Усна народна творчість. «Народна мова» (за В. Скуратівським), «Колискова пісня», «Ой ходить сон коло вікон», «Повішу я колисочку». 201

Урок № 2 Українська народна творчість. Дитячі ігри, забави. Потішки. Лічилки. Мирилки. 204

Урок № 3 Усна народна творчість. Звуконаслідування. Скоромовки. 206

Урок № 4 Українська народна творчість. Прислів’я і приказки. 209

Урок № 5 Усна народна творчість. Загадки. Народна казка «Колосок». 211

Урок № 6 Українська народна творчість. Казка «Колобок». 214

Урок № 7 Українська народна творчість. Казка «Дружні звірі» 216

Урок № 8 Усна народна творчість. Підсумковий урок 218

Урок № 9 Осінь така мила… Осінь у творах українських письменників. П. Тичина «Осінь така мила...». І. Прокопенко «Як берізка листя роздарувала». О. Олесь «Вишиває осінь...» 222

Урок № 10 Осінь така мила… Розвиток мовлення 225

Урок № 11 Осінь така мила… О. Олесь «Білі гуси». А. Кислій «Про що розповів вітер». 226

Урок № 12 Осінь така мила… М. Слабошпицький «Папуга з осінньої гілки». 228

Урок № 13 Осінь така мила... «Сонцевик-Чарівник і Холодний Вітер» (за Г. Демченко) 230

Урок № 14 Осінь така мила... Я. Щоголів «Осінь». А. Костецький «Осінній дощ». 232

Урок № 15 Осінь така мила... Підсумковий урок 234

Урок № 16 Навчаючись, зростаємо! М. Сингаївський «Дощ із краплі починається». О. Буцень «На вулиці» 236

Урок № 17 Навчаючись, зростаємо! «Ким бути і ким не бути» (за Я. Пінясовим). 238

Урок № 18 Навчаючись, зростаємо! В. Сухомлинський «Для чого кажуть “спасибі”». В. Гринько «Мова» 240

Урок № 19 Навчаючись, зростаємо! «Галочка» (за О. Іваненко, 1—3 частини) 243

Урок № 20 Навчаючись, зростаємо! «Галочка» (за О. Іваненко, 4—7 частини) 244

Урок № 21 Навчаючись, зростаємо! Розвиток мовлення. 246

Урок № 22 Навчаючись, зростаємо! Книга вчить, як на світі жить. О. Моторний «Мудрі порадники». Я. Щоголів «Вчіться, діти!». 246

Урок № 23 Навчаючись, зростаємо! Повіршуймо 249

Урок № 24 Навчаючись, зростаємо! М. Стельмах «Мій дідусь». «Батьківські поради» (з народного) 251

Урок № 25 Навчаючись, зростаємо! Ю. Ярмиш «Два Івани» 254

Урок № 26 Навчаючись, зростаємо! Підсумковий урок. 256

Урок № 27 Зимонька-снігуронька. П. Воронько «Сніжинки». В. Сухомлинський «Як синичка будить мене». В. Заєць «Шипшинові ліхтарі». 258

Урок № 28 Небилиці. Олена Пчілка «Дивна хатка» 260

Урок № 29 Зимонька-снігуронька. Л. Письменна «Чарівна гостя» 262

Урок № 30 Зимонька-снігуронька. Зимові свята. М. Рильський «Новорічна безкінечна», колядка «Бігла теличка та й з березничка». В. Гринько «На колядку» 263

Урок № 31 Зимонька-снігуронька. Розвиток зв’язного мовлення 266

Урок № 32 Підсумковий урок 267

ІІ СЕМЕСТР

Урок № 33 Зимонька-снігуронька. На щастя, на здоров’я, на Новий рік... С. Когут «Щедрий вечір», А. М’ястківський «Сію, посіваю»; «Засівальна», «Щедрик-ведрик». 268

Урок № 34 Зимонька-снігуронька. «Казка про січень». Л. Костенко «Пряля» 270

Урок № 35 Зимонька-снігуронька. О. Копиленко «Пернаті гості». Л. Первомайський «Срібні дерева». В. Сухомлинський «Як дзвенять сніжинки». Загадки. 272

Урок № 36 Зимонька-снігуронька. Розвиток мовлення: складання тексту за поданим малюнком. 274

Урок № 37 Зимонька-снігуронька. П. Бондарчук «Їхала зима». 275

Урок № 38 Зимонька-снігуронька. Ю. Старостенко «Лісові розмови»276

Урок № 39 Зимонька-снігуронька. В. Скуратівський «Чого лютий зветься лютим». Н. Кир’ян «Зимові слова» 279

Урок № 40 Зимонька-снігуронька. В. Сухомлинський «Хлопчик і сніжинка». Т. Коломієць «Снігова казка» 282

Урок № 41 Зимонька-снігуронька. Розвиток мовлення: розповідь на тему «В зимовому лісі» 285

Урок № 42 Зимонька-снігуронька. «Коли зима зустрічається з весною» (за Г. Бондаренко). С. Черкасенко «Зима і весна». 285

Урок № 43 Зимонька-снігуронька. Є. Гуцало «Зайці». М. Рильський «Як не любити» 287

Урок № 44 Зимонька-снігуронька. «Зимова пригода» (за І. Бондарчуком). Л. Костенко «Баба Віхола» 289

Урок № 45 Зимонька-снігуронька. Б. Харчук «На сніговій галявині». В. Підпалий «Дзвоники». Леся Українка «Сніг з морозом поморозив...» 291

Урок № 46 Підсумковий урок за темою «Зимонька-снігуронька». 293

Урок № 47 Ой весна, весна, днем красна! «Березень». В. Бичко «Підсніжник». 294

Урок № 48 Тарас Григорович Шевченко — видатний український поет. Т. Шевченко «Зоре моя вечірняя...», «Світає...» 297

Урок № 49 «У школі» (за О. Іваненко) 299

Урок № 50 Ой весна, весна, днем красна! В. Сухомлинський «Весняний вітер», М. Познанська «Гей розлилась по селу і по місту...», П. Капельгородський «Та це ж весна» 300

Урок № 51 Ой весна, весна, днем красна! С. Носань «День блакитної весни» 302

Урок № 52 Ой весна, весна, днем красна! Казка «Як Квітень до Березня в гості їздив». 304

Урок № 53 Ой весна, весна, днем красна! «Журавлі-веселики» (за В. Чухлібом). М. Познанська «Співай, соловейку!» 306

Урок № 54 Ой весна, весна, днем красна! Леся Українка «Давня весна», «Конвалія». 308

Урок № 55 Ой весна, весна, днем красна! Українська народна пісня «Весна красна». В. Чухліб «Повінь» 310

Урок № 56 Ой весна, весна, днем красна! «Веснянки» (за В. Скуратівським). 312

Урок № 57 Ой весна, весна, днем красна! О. Олесь «Веснянка». Українська народна пісня «Щебетала пташечка». 314

Урок № 58 Ой весна, весна, днем красна! Розвиток мовлення. 316

Урок № 59 Край, у якому ти живеш. В. Латанський «Україна». «Наша Батьківщина». Прислів’я 316

Урок № 60 Край, у якому ти живеш. Державний Гімн України. П. Дубів «Прапор України». О. Лупій «Дорожчої нема» 318

Урок № 61 О. Олесь «Ярослав Мудрий». «Про запорожців» (за М. Слабошпицьким) 320

Урок № 62 О. Яцун «Мова». «Як вірш став піснею». В. Лебедова «Чом, чом, о земле ти моя...» 322

Урок № 63 «Одвічні символи...» (за В. Скуратівським). В. Скуратівський «Два кольори...». Д. Павличко «Два кольори» 324

Урок № 64 Найбільше багатство — хліб. М. Романіка «Як хліб ходить». 327

Урок № 65 «Плавуча батарея» (за С. Алексєєвим). М. Упеник «Пам’ятник» 329

Урок № 66 Д. Ткач «Моя мама». В. Гринько «Мама» 331

Урок № 67 «На полі» (за Г. Демченко). А. Малишко «Дощ» 333

Урок № 68 Підсумок вивченого за рік. 335

Додаткова література 337
Яндекс.Метрика