Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання

код:
Ф14405У
автор:
Крівіч І. А.

Крівіч І. А.
Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання / І. А. Крівіч, Л. І. Сургай.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 256 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–061–6.
Посібник «Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти» укладено відповідно до вимог чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (рівень стандарту). Видання містить календарний план та розробки 35 уроків. Пропонуються різноманітні форми і методи роботи з класом з урахуванням вікових особливостей школярів. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, роботи творчого характеру тощо. Видання містить усі види контрольних робіт, складені відповідно до вимог чинної програми. Календарний план цього посібника ви знайдете також на сайті видавництва. Призначено для вчителів української мови та студентів-філологів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1УКР
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
1,46 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова. 3
Календарне планування 4
Урок № 1. Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості. Науковий, художній, розмовний, офіційно-діловий, публіцистичний стилі мовлення (поглиблене повторення) 6
Урок № 2. Розвиток зв’язного мовлення. Конструювання текстів різних стилів і типів мовлення 12
Урок № 3. Культура мови. Точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність — основні комунікативно-стилістичні якості мовлення 18
Урок № 4. Вимоги до тексту ораторської промови в аспекті культури мовлення (правильність, змістовність, логічність, доречність, виразність, точність) 24
Урок № 5. Розвиток зв’язного мовлення. Стилістичне редагування текстів 30
Урок № 6. Лексичні засоби мовлення (синоніми, омоніми, пароніми, багатозначні слова) в різних стилях мовлення (поглиблене повторення) 35
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ прослуханого монологічного висловлювання публіцистичного стилю 41
Урок № 8. Контрольна робота № 1. Тестування 46
Урок № 9. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 51
Урок № 10. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу 54
Урок № 11. Композиція ораторської промови (вступ, основна частина, завершення). Співмірність і взаємозв’язок частин висловлювання в межах промови 55
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Виступ публіцистичного характеру з використанням елементів риторичної майстерності 60
Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоколу. Резюме 75
Урок № 14. Контрольна робота № 2. Д иктант. Контрольне читання мовчки 81
Урок № 15. Контрольна робота № 3. Тестування 92
Урок № 16. Розвиток зв’язного мовлення. Стаття (проблемна) 96
Урок № 17. Використання в мовленні слів іншомовного походження, лексики обмеженого вживання — діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів 106
Урок № 18. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням 113
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу 123
Уроки № 20–21. Тропи і стилістичні фігури як виражальні засоби риторики 124
Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на суспільну тему 130
Урок № 23. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему 133
Урок № 24. Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного твору 135
Урок № 25. Фонетичні засоби виразності мовлення (алітерація, асонанс, анафора, епіфора, звуконаслідування) 136
Урок № 26. Розвиток зв’язного мовлення. Виступ під час дискусії 141
Урок № 27. Контрольна робота № 4. Тестування 147
Урок № 28
Варіант І. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ-переклад тексту українською мовою з творчим завданням 153
Варіант ІІ. Лінгвостилістичний аналіз тексту з подальшим переказом 158
Урок № 29. Повторення відомостей із фонетики та орфографії 163
Урок № 30
Варіант І. Повторення відомостей із лексики та фразеології 165
Варіант ІІ. Повторення відомостей із лексики та фразеології 170
Урок № 31. Синтаксис. Просте ускладнене речення 175
Урок № 32
Варіант І. Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях 180
Варіант ІІ. Складне речення. Розділові знаки в складних реченнях 187
Урок № 33. Контрольна робота № 5. Д иктант. Контрольне аудіювання 194
Урок № 34. Контрольна робота № 6. Тестування 206
Урок № 35
Варіант І. Підсумок роботи за рік 211
Варіант ІІ. Підсумок роботи за рік. Мовознавчий турнір 212
Додаток 1. Перекази 215
Додаток 2.Диктанти 232
Література 252