Українська мова. 11 клас (академічний рівень)

код:
Ш14374У
автор:
О. О. Тєлєжкіна, Т. П. Турута

Тєлєжкіна О. О.
Українська мова. 11 клас (академічний рівень) / О. О. Тєлєжкіна, Т. П. Турута.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 352 с.— (Серія «Практичний довідник учителя»).
ISBN 978–611–540–168–2
Зміст пропонованого практичного посібника відповідає вимогам чинної програми Міністерства освіти і науки України «Українська мова. 11 клас. Академічний рівень». У посібнику викладено теоретичний матеріал за мовленнєвою змістовою лінією (поняття культури спілкування, усна і писемна форми спілкування) та мовною змістовою лінією (стилістичні засоби морфології й синтаксису) програми. До кожної теми дібрані практичні завдання, виконання яких забезпечить закріплення учнями набутих знань, а також удосконалення вироблених навичок і формування нових умінь і навичок. Крім того, подаються тексти для різних видів діяльності (диктанти, перекази, переклади, читання мовчки, аудіювання, реферування, конспектування, складання планів і тез), завдання для узагальнення й систематизації набутих знань. Буде корисним у професійній діяльності учителям-словесникам.
ББК 74.268.1Укр
УДК 811.161.2(036)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
352
розмір файлу:
2,57 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ПЕРЕДМОВА 3
СТИЛІСТИКА МОВИ
Морфологічні засоби стилістики4
Стилістичне використання категорії роду іменників 5
Стилістичне використання категорії числа іменників 8
Стилістичне використання категорії відмінка іменників 9
Уживання власних і загальних назв 13
Стилістичні можливості прикметників 15
Стилістичні функції займенників 20
Стилістичні можливості дієслів 24
Завдання до теми 29
Стилістика простих речень 36
Уживання простих односкладних речень 37
Уживання простих двоскладних речень 43
Завдання до теми 50
Стилістичні можливості складних речень 54
Завдання до теми 60
Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення 68
Завдання до теми 73
Стилістичне використання синтаксичних синонімів 75
Завдання до теми 76
СТИЛІСТИКА МОВЛЕННЯ
Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення 78
Стилі мовлення 79
Офіційно-діловий стиль 79
Науковий стиль 85
Художній стиль 90
Публіцистичний стиль 94
Розмовно-побутовий стиль 98
Модель тексту 99
Модель наукового тексту 102
Завдання до розділу 103
СПІЛКУВАННЯ ЯК РІЗНОВИД ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Культура спілкування 128
Основні правила спілкування 128
Правила для того, хто говорить 129
Правила для того, хто слухає 130
Помилки спілкування 130
Правила поведінки в мережі Інтернет 131
Етичні мовленнєві формули 132
Завдання до розділу 135
УСНА ФОРМА СПІЛКУВАННЯ
Телефонна розмова як форма усного діалогічного ділового мовлення 137
Загальноприйняті правила ведення телефонних розмов 138
Дискусія як різновид усного ділового і наукового мовлення 139
Виступ як форма усного монологічного наукового мовлення 142
Доповідь як форма усного монологічного наукового мовлення 143
Завдання до розділу 144
ПИСЕМНА ФОРМА СПІЛКУВАННЯ
План як вид запису почутого чи прочитаного 146
Тези як вид запису почутого чи прочитаного 148
Конспект як вид запису почутого чи прочитаного 148
Реферат як писемна форма наукової діяльності 152
Стаття публіцистичного стилю 158
Доручення як форма писемного ділового мовлення 159
Розписка як форма писемного ділового мовлення 161
Протокол як форма писемного ділового мовлення 162
Службовий лист як форма писемного ділового мовлення 165
Листування електронною поштою 168
Завдання до розділу 170
Узагальненняйсистематизаціянайважливішихвідомостейзукраїнськоїмови
Орфографія 174
Лесикологія і фразеологія 176
Морфеміка і словотвір 179
Морфологія 181
Синтаксис і пунктуація 189
Стилістика 198
ТЕКСТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ РОБІТ
Тексти для диктантів 219
Тексти для переказів 224
Тексти для перекладу 239
Тексти для аудіювання 244
Тексти для читання мовчки 277
Тексти для виконання робіт репродуктивного характеру 302
ЛІТЕРАТУРА 349