Українська мова. 10—11 класи. Грамотій : зошит для успішного набуття орфографічних та пунктуаційних навичок. Пунктуація

код:
Д400010У
автор:
Коротич К. В.

ISBN 978-617-09-0414-0.
Навчальний посібник упорядковано відповідно до чинних шкільних програм з української мови. У виданні подано правила та вправи для їх відпрацьовування.
Посібник призначений як для використання на уроках української мови, так і для додаткової роботи з орфографії й пунктуації, підготовки до ЗНО.
УДК 811.161.2(076.5)
ББК 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
128
розмір файлу:
1,21 МБ
Цiна: 10 грн 7 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Розділ І.
Розділові знаки в простому реченні 1
Тире між підметом і присудком 1
Тире в неповних реченнях 6
Написання непоширених прикладок через дефіс 8
Прикладки, що беруться в лапки 10
Виділення порівняльних зворотів комами . 12
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами . 18
Кома між однорідними членами речення 18
Розділові знаки при однорідних і неоднорідних означеннях 28
Двокрапка і тире при узагальнювальних словах у реченнях
з однорідними членами 31
Розділові знаки при звертанні 37
Розділові знаки при вставних словах і словосполученнях 39
Розділові знаки при вставлених словосполученнях і реченнях 46
Розділові знаки при відокремлених членах речення 48
Розділові знаки при відокремлених означеннях 48
Розділові знаки при відокремлених прикладках 53
Розділові знаки при відокремлених обставинах 56
Розділові знаки при відокремлених додатках 61
Розділові знаки при уточнювальних членах речення 63
Розділ ІІ
Розділові знаки в складному реченні 67
Розділові знаки між частинами складносурядного речення 67
Кома в складносурядному реченні 67
Випадки, коли частини складносурядного речення
не розділяються комою 72
Крапка з комою в складносурядному реченні 74
Тире в складносурядному реченні 76
Розділові знаки в складнопідрядному реченні 78
Розділові знаки між головною і підрядною частинами
складнопідрядного речення . 78
Кома в складнопідрядних реченнях зі складеними сполучниками 91
Кома у випадку збігу сполучників сурядності та підрядності 94
Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома
підрядними частинами 98
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 100
Кома в безсполучниковому складному реченні 100
Крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 102
Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 104
Тире в безсполучниковому складному реченні 105
Розділові знаки в складному реченні з різними видами
сполучникового і безсполучникового зв’язку 109
Розділ ІІІ
Розділові знаки при прямій мові,
цитатах і в діалозі 113
Розділові знаки при прямій мові 113
Розділові знаки в діалозі 119
Розділові знаки при цитатах 121
Умовні скорочення 125