Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Уроки нового покоління (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Ф12747У
автор:
Бондарева Л. П.

Бондарева Л. П.

Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Уроки нового покоління (для шкіл з українською мовою навчання) / Л. П. Бондарева, Т. В. Лаврова.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 96 с.— (Конструктор уроку).

ББК 74.268.1Укр + 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
16,7 МБ
Цiна: 15 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Вступ

Урок 1.Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи 1

Стилістичні засоби фонетики

Урок 2.Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка 5

Урок 3.Розвиток зв’язного мовлення. Конспект прочитаного. Читання мовчки 9

Урок 4.Розвиток зв’язного мовлення. Практична стилістика і культура мовлення 17

Урок 5.Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звукоутворення в художніх текстах. Милозвучність української мови. Орфоепічна норма 19

Урок 6.Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, складний план, тези 23

Урок 7.Контрольна робота № 1. Диктант із граматичним завданням 27

Урок 8.Позначення на письмі голосних та приголосних звуків. Складні випадки вживання ь, апострофа, великої літери 29

Урок 9.Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням 31

Урок 10.Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням приголосних, спрощення в групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків. Правопис слів іншомовного походження 33

Уроки 11–12.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ 35

Урок 13.Контрольна робота № 2. Тест. Контрольне аудіювання 39

Стилістичні засоби лексикології та фразеології

Урок 14.Слово і його лексичне значення. Лексичні норми. Використання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за змістом у реченні та словосполученні 43

Уроки 15–16.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну чи суспільну тему 47

Урок 17.Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку 49

Урок 18.Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах 51

Урок 19.Специфічно-побутова лексика; професійно-виробнича лексика; наукова і ділова лексика; просторічні слова, діалектні, застарілі слова, неологізми, їх стилістичні функції 53

Урок 20.Контрольна робота № 3. Тест. Контрольне читання мовчки 55

Урок 21.Лексико-стилістичні синоніми та їх види. Тропи. Антоніми. Пароніми 61

Урок 22.Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі 63

Урок 23.Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 67

Урок 24.Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 69

Урок 25.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ 71

Урок 26.Контрольна робота № 4. Тест. Контрольне аудіювання 73

Словотворчі засоби стилістики

Урок 27.Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів, суфіксів. Стилістична синонімія морфем. Словотворчі норми — правильне творення слів 79

Урок 28.Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір 81

Урок 29.Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах 83

Урок 30.Стаття на морально-етичну тему 85

Урок 31.Контрольна робота № 5. Тест 87

Урок 32.Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер. Приватизаційний сертифікат, фінансова й ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення) 89

Урок 33.Контрольна робота № 6. Диктант із граматичним завданням 91

Урок 34.Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація 93