Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти уроків

код:
Ф11128У
автор:
Крівіч І. А., Сургай Л. І.

Крівіч І. А., Сургай Л. І.

К82 Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 256 с. — (Майстер-клас).

ISBN 978–611–540–464–3.

Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 35 різнопланових уроків. Пропонуються різні форми й методи роботи з класом, які спрямовані на найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу. Подано теоретичні відомості, різноманітні практичні та тренувальні вправи. Призначено для вчителів української мови шкіл з російською мовою навчання.

ББК 74.268.1Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
1,81 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова . 3

Календарне планування 4

Культура мови і стилістика. Вступ

Урок № 1 Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення — важлива складова загальної культури людини 6

Правильність мовлення

Урок № 2 Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання 11

Урок № 3 Основні норми української літературної вимови 19

Урок № 4 Звуки мови і знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Складні випадки правопису приголосних звуків

(подвоєння, подовження, спрощення) 24

Урок № 5 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного матеріалу 32

Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему 37

Урок № 7 Контрольна робота. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 40

Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ-переклад тексту українською мовою з творчим завданням 47

Урок № 9 Частини мови. Морфологічні особливості іменника, прикметника 52

Урок № 10 Числівники кількісні й порядкові. Відмінювання займенників 58

Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю 61

Урок № 12 Складні випадки правопису дієслова та його форм 64

Урок № 13 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням (письмово) 71

Урок № 14 Правопис прислівників. Правопис службових частин мови 74

Урок № 15 Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки 78

Урок № 16 Аналіз контрольної роботи 87

Урок № 17 Словосполучення. Речення, його граматична основа. Члени речення 88

Урок № 18 Види простих речень 92

Урок № 19 Основні пунктограми в простому реченні 97

Урок № 20 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва (письмово) 102

Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація 105

Урок № 22 Вставні слова (словосполучення, речення) 108

Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ тексту з творчим завданням (письмово) 113

Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу 115

Урок № 25 Контрольна робота. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 117

Урок № 26 Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту публіцистичного стилю 124

Урок № 27 Пряма і непряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі 128

Урок № 28 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему (письмово) 132

Урок № 29 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. Вітальний адрес 134

Урок № 30 Складне речення. Види складних речень 140

Урок № 31 Основні пунктограми в складному реченні 146

Урок № 32 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений заздалегідь) 151

Урок № 33 Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки 155

Урок № 34 Повторення й узагальнення вивченого матеріалу 166

Урок № 35 Підсумковий урок 169

Додаток 1 Заходи предметного тижня української мови та літератури 171

Додаток 2 Диктанти 199

Додаток 3 Перекази 221

Додаток 4 Інструкція з ведення класного журналу 249

Література 254