Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з українською мовою навчання

код:
Ф11126У
автор:
Шабельник Т. М.

Шабельник Т. М.
Ш12 Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з українською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 272 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–507–9.
Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми рівня стандарту. Видання містить детальні розробки 35 різнопланових уроків з української мови в 10 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Окрім планів-конспектів звичайних уроків, видання містить розробки нетрадиційних. Їх подано в окремих випадках (пропонується два варіанти того самого уроку — звичайний і нетрадиційний). Календарний план ви знайдете на сайті видавництва. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
1,53 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Урок № 1. Функції мови і мовлення. Роль мови у формуванні та самовираженні особистості. 5
Урок № 2 В аріант І. Рівні мовної системи. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови 9
Варіант ІІ. Рівні мовної системи. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови. 14
Урок № 3. Розвиток зв’язного мовлення. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Особливості усного й писемного спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Вимоги до культури мовлення 19
Урок № 4. Розвиток зв’язного мовлення. Контактне й дистантне спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Мовленнєва діяльність. Рецептивні і продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації. 23
Урок № 5. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. 31
Урок № 6. Стилістичні засоби фонетики 40
Урок № 7. Розвиток зв’язного мовлення. Складанняі розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови 46
Урок № 8. Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ прочитанного тексту на професійну тему 49
Урок № 9. Диктант. Контрольне читання мовчки 52
Урок № 10. Контрольна робота № 1. «Рівні мовної системи. Норми літературної мови. Культура мовлення і спілкування. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії та фонетики». Тестування. 58
Урок № 11. Морфологічна будова слова. Творення слів. Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах 63
Урок № 12. Розвиток зв’язного мовлення. Нарис про людину — видатного представника певної професії (винахідника, ученого, дослідника, конструктора). 70
Урок № 13. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-нарис про людину — видатного представника певної професії 75
Урок № 14. Розвиток зв’язного мовлення. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів українською мовою. 76
Урок № 15. Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням. 80
Урок № 16. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору 82
Урок № 17. Контрольна робота № 2. «Поглибленняі систематизація найважливіших відомостей із будови слова, словотвору й стилістики». Тестування. 89
Урок № 18 В аріант І. Лексикологія. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі української мови. Власне українська лексика 94
Варіант ІІ. Лексикологія. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі української мови. Власне українська лексика 101
Урок № 19. Розвиток зв’язного мовлення. Читання текстів різних стилів, жанрів мовлення з використанням способів поглибленого, ознайомлювального, швидкого читання, читання-сканування 109
Урок № 20. Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту 115
Урок № 21. Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист 118
Урок № 22. Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті. 122
Урок № 23. Розвиток зв’язного мовлення. Розгорнуте повідомлення в науковому та публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом 128
Урок № 24 Варіант І. Терміни. Професійна лексика 133
Варіант ІІ. Терміни. Професійна лексика 138
Урок № 25. Синонімічне багатство мови. Словники і довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті 145
Урок № 26. Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. 156
Урок № 27. Контрольна робота № 3. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з лексикології, фразеології, стилістики». Тестування. 164
Урок № 28. Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. 170
Урок № 29. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменника. 175
Урок № 30. Розвиток зв’язного мовлення. Реферат 180
Урок № 31. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм 184
Урок № 32. Складні випадки правопису різних частин мови: написання імен по батькові, прізвищ 187
Урок № 33. Диктант. Контрольне аудіювання 193
Урок № 34. Контрольна робота № 4. «Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей з морфології, стилістики. Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування. 199
Урок № 35. Узагальнення й систематизація відомостей з фонетики, орфоепії, будови слова, словотвору, лексикології, фразеології, морфології, лінгвістики й стилістики. 204
Додаток 1. Заходи предметного тижня української мови та літератури 207
Додаток 2. Диктанти 234
Додаток 3. Перекази 254
Література 268