Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання

код:
Ф12738У
автор:
Крівіч І. А.

 Крівіч І. А. Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти для шкіл з російською мовою навчання / І. А. Крівіч, Л. І. Сургай.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 256 с.— (Новий майстер-клас).
ISBN 978–617–540–036–4.
Посібник «Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: Плани-конспекти» укладено відповідно до вимог чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (рівень стандарту) до підручника Н. В. Бондаренко «Українська мова. 10 клас». Видання містить детальні розробки 35 різнопланових уроків. Пропонуються різні форми й методи роботи з класом, які спрямовані на найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу. Подано теоретичні відомості, різноманітні практичні та тренувальні вправи. Календарний план ви знайдете також на сайті видавництва. Призначено для вчителів української мови шкіл з російською мовою навчання.
УДК 811.161.2:371.214
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
256
розмір файлу:
1,50 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Календарне планування 4
Культура мови і стилістика. Вступ
Урок № 1 Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення — важлива складова загальної культури людини. 6
Правильність мовлення
Урок № 2 Мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання. Навчальне аудіювання. 10
Урок № 3 Основні норми української літературної вимови. 18
Урок № 4 Звуки мови і знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Складні випадки правопису приголосних звуків (подвоєння, подовження, спрощення). 23
Урок № 5 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаного матеріалу. 31
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-роздум на морально-етичну тему. 36
Урок № 7 Контрольна робота. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання. 39
Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказпереклад тексту українською мовою з творчим завданням. 46
Урок № 9 Частини мови. Морфологічні особливості іменника, прикметника. 51
Урок № 10 Числівники кількісні й порядкові. Відмінювання займенників. 57
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Усний переказ тексту публіцистичного стилю. 60
Урок № 12 Складні випадки правопису дієслова та його форм. 63
Урок № 13 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням (письмово). 70
Урок № 14 Правопис прислівників. Правопис службових частин мови. 73
Урок № 15 Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки. 77
Урок № 16 Аналіз контрольної роботи. 86
Урок № 17 Словосполучення. Речення, його граматична основа. Члени речення. 87
Урок № 18 Види простих речень. 91
Урок № 19 Основні пунктограми в простому реченні. 96
Урок № 20 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва (письмово). 101
Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація. 104
Урок № 22 Вставні слова (словосполучення, речення). 107
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний стислий переказ тексту з творчим завданням (письмово). 112
Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольного переказу. 114
Урок № 25 Контрольна робота. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання. 116
Урок № 26 Розвиток зв’язного мовлення. Редагування тексту публіцистичного стилю. 123
Урок № 27 Пряма і непряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі. 127
Урок № 28 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему (письмово). 131
Урок № 29 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. Вітальний адрес. 133
Урок № 30 Складне речення. Види складних речень. 139
Урок № 31 Основні пунктограми в складному реченні. 145
Урок № 32 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений заздалегідь). 150
Урок № 33 Контрольна робота. Тестування. Контрольне читання мовчки. 154
Урок № 34 Повторення й узагальнення вивченого матеріалу. 165
Урок № 35 Підсумковий урок. 168
Додаток 1 Заходи предметного тижня української мови та літератури 169
Додаток 2 Диктанти 197
Додаток 3 Перекази 219
Додаток 4 Інструкція з ведення класного журналу 247
Література 252