Українська мова. 10 клас. Академічний рівень. Уроки нового покоління (для шкіл з російською мовою навчання)

код:
Ф12746У
автор:
Кривка Н. В.

Кривка Н. В.

Українська мова. 10 клас. Академічний рівень. Уроки нового покоління (для шкіл з російською мовою навчання). — Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 176 с.— (Конструктор уроку).

ISBN 978–611–540–611–1

Посібник серії «Конструктор уроку» пропонує нову структуру подання методичного й дидактичного матеріалу для уроків: учитель-початківець матиме ґрунтовно розроблений план-конспект, досвідчений викладач може внести бажані зміни до будь-якого етапу уроку, враховуючи особливості конкретного класу. Матеріал для учнів винесено на окремі сторінки й супроводжено відповідними посиланнями: готуючись до уроку, вчитель на свій розсуд може зробити потрібну кількість копій. Друкарське оформлення видання (швидкозшивач, кольорові закладки, перфорація) робить його зручним у користуванні.

ББК 74.268.1Укр + 81.2Укр

Мова:
укр.
кількість сторінок:
176
розмір файлу:
23,2 МБ
Цiна: 15 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Урок 1 Вступ. Роль мови у формуванні особистості. Культура мовлення 1

Урок 2 Розвиток зв’язного мовлення. Основні поняття мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності, їх взаємозв’язок. Вимоги до культури мовлення. Навчальне аудіювання 3

Урок 3 Основні поняття стилістики мови і мовлення. Стилістична норма 7

Урок 4 Будова тексту 9

Урок 5 Стилістичний аналіз текстів 11

Урок 6 Розвиток зв’язного мовлення. Редагування і стилістична правка 13

Урок 7 Конструювання текстів 15

Урок 8 Розвиток зв’язного мовлення. Розгорнута відповідь на запитання з попереднім переглядом текстових матеріалів 17

Урок 9 Орфоепічні норми. Стилістичні засоби фонетики. Орфоепічні словники 21

Урок 10 Контрольна робота № 1. Диктант або тест 23

Урок 11 Лексичне значення слів. Слово і контекст, залежність значень слова від контексту 27

Урок 12 Лексичні та фразеологічні синоніми й антоніми 29

Урок 13 Стилістичні засоби лексикології та фразеології 31

Урок 14 Розвиток зв’язного мовлення. Навчальний твір на морально-етичну тему 33

Урок 15 Рід іменників 35

Урок 16 Число іменників 37

Урок 17 Кличний відмінок 39

Уроки 18—19 Контрольний твір на морально-етичну тему 41

Урок 20 Ступені порівняння прикметників 43

Урок 21 Прикметники твердої і м’якої груп, їх відмінювання 45

Урок 22 Контрольна робота № 2. Диктант або тест. Контрольне читання мовчки 47

Урок 23 Числівники кількісні й порядкові 51

Урок 24 Відмінювання займенників 53

Уроки 25—26 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням 55

Урок 27 Неозначена форма дієслова 57

Урок 28 Доконаний і недоконаний вид дієслова 59

Урок 29 Часи дієслова. Способи дієслова. Безособові дієслова 61

Урок 30 Контрольна робота № 3. Диктант із граматичним завданням 63

Урок 31 Розвиток зв’язного мовлення. Тези як форма запису прочитаного. Тези до художнього тексту 65

Урок 32 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки з публіцистичної статті 69

Урок 33 Дієприкметник як особлива форма дієслова. Відмінювання дієприкметників 73

Урок 34 Дієприкметниковий зворот 75

Урок 35 Творення активних і пасивних дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Безособові дієслівні форми на -но, -то 77

Урок 36 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах 79

Урок 37 Розвиток зв’язного мовлення. Ведення діалогу відповідно до запропонованої ситуації із самостійним визначенням його теми і змісту. Компонування мікродіалогів у цілісний тривалий діалог 81

Урок 38 Розвиток зв’язного мовлення. Навчальне аудіювання. Переклад текстів. Складання плану 83

Урок 39 Дієприслівник як частина мови. Дієприслівниковий зворот 87

Урок 40 Розвиток зв’язного мовлення. Подієвий телерепортаж 89

Урок 41 Прислівник як частина мови. Ступені порівняння прислівників 91

Урок 42 Розвиток зв’язного мовлення. Інформаційне інтерв’ю 93

Урок 43 Службові частини мови. Прийменник. Сполучник 95

Урок 44 Службові частини мови. Частка. Вигук 97

Урок 45 Стилістичні засоби словотвору та морфології 99

Урок 46 Контрольна робота № 4. Диктант або тест 101

Урок 47 Розвиток зв’язного мовлення. Конспект науково-популярної статті .105

Урок 48 Складання бібліографії 109

Урок 49 Словосполучення 111

Урок 50 Речення. Підмет і присудок як головні члени речення 113

Урок 51 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про книжку 115

Урок 52 Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення 117

Урок 53 Стилістичне значення порядку слів 119

Урок 54 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад текстів різних стилів мовлення 121

Урок 55 Розвиток зв’язного мовлення. Переказ-переклад 123

Урок 56 Синонімія двоскладних і односкладних речень. Вживання неповних речень у діалозі. 125

Урок 57 Контрольна робота № 5. Тест. Контрольне аудіювання 127

Урок 58 Вставні слова (словосполучення і речення) 133

Урок 59 Пряма і непряма мова. Діалог 135

Урок 60 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва 137

Урок 61 Складне речення 139

Урок 62 Паралельні синтаксичні конструкції з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами і підрядними реченнями. Особливості синтаксису розмовного мовлення 141

Уроки 63—64 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ із творчим завданням 143

Урок 65 Найскладніші орфограми 145

Урок 66 Основні пунктограми у простому й складному реченні, при прямій мові і діалозі 147

Урок 67 Контрольна робота № 6. Диктант із граматичним завданням 149

Урок 68 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Доручення. Офіційний лист. Вітальний адрес 151

Урок 69 Система частин мови. Повторення 153

Урок 70 Повторення 155