Українська мова. 10 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти уроків для шкіл з українською мовою навчання

код:
Ф11884У
автор:
Шабельник Т. М

Українська мова. 10 клас. Академічний рівень: Плани-конспекти уроків для шкіл з українською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 304 с.— (Майстер-клас).
ISBN 978–611–540–672–2.
Посібник складено за новою програмою з української (рідної) мови для загальноосвітніх шкіл (Н. В. Бондаренко, Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко, С. В. Косянчук, 2009 р.), академічний рівень. Видання містить детальні розробки 70 різнопланових уроків з української мови у 10 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо. Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів.
ББК 74.268.1УКР

Мова:
укр.
кількість сторінок:
304
розмір файлу:
1,96 Мб
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ
Урок № 1 Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна), їх відмінність 5
Урок № 2 Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне,
вибіркове). Вивчальне читання мовчки тексту науково-популярного стилю 10
Практична стилістика і культура мовлення
Урок № 3 Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка і варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма і стилістична помилка 17
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 20
Урок № 5 Загальна характеристика звукового складу української мови 24
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 27
Уроки № 7–8 Милозвучність української мови — характерна ознака всіх її стилів. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах 30
Урок № 9 Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголос у словах 33
Урок № 10 Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина I). Тестування. Контрольне читання мовчки 39
Уроки № 11–12 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 48
Урок № 13 Складні випадки правопису м’якого знака та апострофа 51
Урок № 14 Складні випадки правопису великої літери 57
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Відгук про твір мистецтва в публіцистичному стилі 62
Урок № 16 Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними 67
Уроки № 17–18 Складні випадки правопису слів з подвоєнням та подовженням приголосних 72
Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Стаття в газету на морально-етичну тему 76
Урок № 20 Контрольна робота. Диктант 79
Урок № 21 Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних 80
Урок № 22 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 84
Урок № 23 Чергування голосних звуків 86
Урок № 24 Чергування приголосних звуків 89
Уроки № 25–26 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему 94
Уроки № 27–28 Правопис слів іншомовного походження 95
Урок № 29 Контрольна робота. «Практична стилістика та культура мовлення» (частина II). Тестування 103
Урок № 30 Розвиток зв’язного мовлення. Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди 107
Урок № 31 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений) 109
Стилістичні засоби лексикології та фразеології
Урок № 32 Слово і його лексичне значення 117
Урок № 33 Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне). Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю 120
Урок № 34 Розвиток зв’язного мовлення. Детальнее аудіювання тексту науково-популярного стилю 126
Урок № 35 Стилістично нейтральна лексика; емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте тощо) 132
Урок № 36 Специфічно побутова лексика 136
Уроки № 37–38 Просторічні та діалектні слова, їх стилістичні функції 140
Урок № 39 Наукова і ділова лексика 145
Урок № 40 Професіоналізми. Професійно-виробнича лексика 150
Урок № 41 Розвиток зв’язного мовлення. План (складний) до науково-популярної статті 156
Урок № 42 Розвиток зв’язного мовлення. Складання тез до науково-популярної статті 162
Урок № 43 Застарілі слова, їх стилістичні функції 169
Урок № 44 Неологізми, їх стилістичні функції. 174
Урок № 45 Лексика іншомовного походження в стилістичному плані 179
Урок № 46 Контрольна робота. «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина І). Тестування 184
Урок № 47 Лексико-стилістичні синоніми та їх види 188
Урок № 48 Розвиток зв’язного мовлення. Складання тез до публіцистичної статті 194
Урок № 49 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки з публіцистичної статті 199
Урок № 50 Переносне значення слів. Стилістичне використання багатозначності 210
Урок № 51 Тропи 214
Урок № 52 Антоніми. Пароніми 226
Урок № 53 Розвиток зв’язного мовлення. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної статті 232
Урок № 54 Розвиток зв’язного мовлення. Конспект науково-популярної статті 238
Уроки № 55–56 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів 243
Урок № 57 Контрольна робота. «Стилістичні засоби лексикології та фразеології» (частина ІІ ). Тестування. Контрольне аудіювання 250
Урок № 58 Розвиток зв’язного мовлення. Бібліографія. Анотація 258
Словотворчі засоби стилістики
Уроки № 59–60 Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Стилістична синоніміка морфем 262
Урок № 61 Практикум 268
Уроки № 62–63 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 273
Урок № 64 Основні орфограми в префіксах 275
Урок № 65 Основні орфограми в префіксах, коренях та суфіксах 279
Урок № 66 Словотворчі норми — правильне творення слів 288
Урок № 67 Контрольна робота. Диктант 290
Уроки № 68–69 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери: звіт про виконану роботу. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення) 291
Урок № 70 Підсумковий урок 294
Література 298