Українська література. 9 клас: Плани-конспекти уроків (для шкіл з українською мовою навчання)

код:
Ф7458У
автор:
Паращич В. В.

Паращич В. В.
Українська література. 9 клас: Плани-конспекти уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.— 320 с.— (Майстер-клас).
ISBN 9 78–966–672–964–7.
Видання містить розробки у років д ля 9 класу за п рограмою «Українська література» для 12-річної школи з у країнською мовою н авчання. Система уроків відтворює розроблену й успішно апробовану автором систему розвитку читацьких здібностей школярів, їх літературно-творчих схильностей. Призначено для в чителів у країн ської літератури шкіл з українською мовою навчання.
ББК 74.268.3(4Укр)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
320
розмір файлу:
2,65 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 2
Календарне планування 3
Вступ
Урок № 1 Роль і місце літератури в житті нації . 9
Усна народна творчість
Урок № 2 Родинно-побутові пісні 17
Урок № 3 Родинно-побутові пісні, їхні особливості 21
Урок № 4 Українське весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості 24
Урок № 5 Українські народні балади 36
Давня українська література
Урок № 6 Українська середньовічна література XI–XV ст. (Огляд.) 41
Урок № 7 Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей та інші 51
Урок № 8 Біблійні притчі. Десять заповідей 54
Урок № 9 Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» 57
Урок № 10 Києво-Печерський патерик як пам’ятка житійної літератури. Оповідання про Прохора чорноризця 61
Урок № 11 Українська література ренесансу і бароко. І. Вишенський 63
Урок № 12 Історично-мемуарна проза. Козацькі літописи. «Історія русів» 68
Урок № 13 Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза» 72
Урок № 14 Поезія давньої української літератури. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші 74
Урок № 15 Драматургія в давній українській літературі 81
Урок № 16 Життя і творчість, морально-етичні ідеали філософа, просвітителя й поета Г. С. Сковороди 87
Урок № 17 Вірші та байки Г. С. Сковороди 93
Урок № 18 Байки, притчі та філософські трактати Г. С. Сковороди 102
Нова українська література
Урок № 19 Нова українська література. (Огляд.) 107
Урок № 20 І. П. Котляревський. Життя і творчість. Поема «Енеїда» 110
Урок № 21 І. П. Котляревський. Національний колорит, гумор, образи поеми «Енеїда» 114
Урок № 22 І. П. Котляревський «Енеїда». Виразне читання напам’ять 117
Урок № 23 І. П. Котляревський. Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» — перший твір нової української драматургії 120
Урок № 24 І. П. Котляревський. П’єса «Наталка Полтавка ». Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки 122
Урок № 25 Тематична контрольна робота. «І. Величковський. Давня драматургія. Г. С. Сковорода. І. П. Котляревський» 128
Урок № 26 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Життєвий і творчий шлях 130
Урок № 27 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма» 134
Урок № 28 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. «Конотопська відьма». Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни 138
Урок № 29 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Іронія та сатира, поєднання реалізму й фантастики у повісті «Конотопська відьма» 140
Урок № 30 Література українського романтизму. Поети-романтики П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка 146
Урок № 31 Поети-романтики М. Костомаров, В. Забіла, М. Петренко, М. Шашкевич 150
Урок № 32 Поети українського романтизму. Виразне читання віршів напам’ять 155
Урок № 33 М. В. Гоголь «Вечір проти Івана Купала» 157
Урок № 34 М. В. Гоголь. «Вечір проти Івана Купала» 160
Урок № 35 Тематична контрольна робота. Творчість Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, поетів-романтиків, М. В. Гоголя 163
Урок № 36 Т. Г. Шевченко — геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні 166
Урок № 37 Т. Г. Шевченко. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів 177
Урок № 38 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» 182
Урок № 39 Т. Г. Шевченко. Поема «Гайдамаки» 188
Урок № 40 Т. Г. Шевченко. Національна проблематика у творчості поета періоду «трьох літ». Поема «Кавказ» 192
Урок № 41 Т. Г. Шевченко. Містерія «Великий льох». Вірші «Чигрине, Чигрине», «Стоїть в селі Суботові» 196
Урок № 42 Т. Г. Шевченко. Поема «Сон» 200
Урок № 43 Т. Г. Шевченко. Сатиричний пафос поеми «Сон», його спрямування 202
Урок № 44 Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…» 206
Урок № 45 Т. Г. Шевченко. Виразне читання віршів напам’ять 209
Урок № 46 Мотив жіночої долі у творчості Шевченка. Поеми «Катерина», «Наймичка» 211
Урок № 47 Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка» 214
Урок № 48 Різноплановість зображення жіночих образів у віршах Т. Г. Шевченка «На панщині пшеницю жала...», «У нашім раї на землі...», в поемі «Марія» 217
Урок № 49 Вершинні зразки Шевченкової лірики періоду арешту, заслання та після повернення 220
Урок № 50 Тарас Шевченко і Біблія 231
Урок № 51 Світова велич українського поета Тараса Шевченка. Презентація проекту «Вінок слави Кобзареві » 235
Урок № 52 П. Куліш — видатний письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач 248
Урок № 53 Поезія П. Куліша. Вірші «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця» 254
Урок № 54 П. Куліш. «Чорна рада» — перший україномовний історичний роман 259
Урок № 55 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення й руйнівництва 264
Урок № 56 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору 266
Урок № 57 Марко Вовчок. Життя і творчість. Оповідання «Максим Гримач» 270
Урок № 58 Марко Вовчок. Оповідання «Максим Гримач» 276
Урок № 59 Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Шевченка, П. Куліша, Марка Вовчка» 280
З літератури XX ст.
Урок № 60 Вступ. Література XX ст.— мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства 283
Урок № 61 Українська еміграційна література XX ст. І. Багряний «Тигролови» 288
Урок № 62 І. Багряний. «Тигролови». Гуманістична ідея перемоги добра над злом 292
Урок № 63 І. Багряний. «Тигролови». Головний герой роману — сильний тип української людини 294
Урок № 64 Сучасна візуальна (зорова) поезія 298
Урок № 65 Поезії сучасного українського письменника Василя Герасим’юка 304
Урок № 66 Іван Липа. Притчі «Мати», «У невідому путь» 307
Уроки № 67–68 Література рідного краю 310
Урок № 69 Тематична контрольна робота. «Твори літератури XX століття та літератури рідного краю» 311
Урок № 70 Повторення та узагальнення вивченого.
Підсумок роботи за рік 313
Література 315
Яндекс.Метрика