Українська література. 9 клас. Плани-конспекти уроків (для шкіл з російською мовою навчання)

код:
Ф7486У
автор:
Паращич В. В.

Паращич В. В.

П66 Українська література. 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009.— 304 с.— (Майстер-клас).

ISBN 9 78–966–672–615–8.

Видання містить розробки уроків для 9 класу за програмою «Українська література» для 12-річної школи з російською мовою навчання. Система уроків відтворює розроблену й успішно апробовану автором систему розвитку читацьких здібностей школярів, їх літературно-творчих схильностей.

Призначено для вчителів української літератури шкіл з російською мовою навчання.

ББК 74.268.3(4Укр)

Мова:
укр.
кількість сторінок:
304
розмір файлу:
2,75 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3

Календарне планування 4

Вступ

Урок № 1 Українська література як художнє відображення життя народу 9

Урок № 2 Усна народна творчість. Народна драма. «Просо», «Коза» 16

Урок № 3 Народна родинно-обрядова драма «Весілля» 19

Прадавня українська література

Урок № 4 Періодизація української літератури. Перекладна світська література 24

Урок № 5 Позакласне читання. Перекладна церковна та світська література 36

Урок № 6 Прадавня українська література. Літописи 46

Урок № 7 «Поучення» Володимира Мономаха, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона 50

Урок № 8 «Слово о полку Ігоревім» як найвидатніша пам’ятка давньоукраїнської і світової культури 53

Урок № 9 «Слово о полку Ігоревім». Сюжет, композиція твору, тема та головна думка 60

Урок № 10 «Слово о полку Ігоревім». Образи твору, його художні особливості 65

Урок № 11 Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література» 68

Давня українська література ХІV–ХVІІІ ст.

Урок № 12 Давня українська література ХІV–ХVІІІ ст. (Огляд) 72

Урок № 13 Давня українська ренесансова література. Козацькі літописи 74

Урок № 14 Барокова література. Іван Величковський 86

Урок № 15 І. Величковський та його поезія 93

Урок № 16 Г. С. Сковорода — видатний український філософ, просвітитель, поет 100

Урок № 17 Вірші Г. С. Сковороди 105

Урок № 18 Поезія Г. С. Сковороди. Виразне читання . 113

Урок № 19 Байки Г. С. Сковороди . 115

Урок № 20 Притчі й афоризми Г. С. Сковороди 117 300 Нова українська література (кінця XVІII — перших десятиліть XIX ст.)

Урок № 21 Нова українська література кінця XVІІ I — перших десятиліть XIX ст. (Огляд) 121

Урок № 22 Розвиток поезії, драматургії, прози за часів виникнення нової української літератури (кінець ХVІІІ — початок ХІХ ст.). (Огляд.) 124

Урок № 23 Тематична контрольна робота. «Давня література. Життя і творчість І. Величковського, Г. Сковороди. Нова українська література» 128

Урок № 24 І. П. Котляревський. Огляд життя і творчості, історія написання поеми «Енеїда» 130

Урок № 25 Поема І. Котляревського «Енеїда». Основні сюжетні лінії, композиція 134

Урок № 26 Поема І. Котляревського «Енеїда». Національний колорит твору, використання письменником прийомів бурлеску і травестії 137

Урок № 27 І. П. Котляревський. Поема «Енеїда». Виразне читання уривків напам’ять 139

Урок № 28 Презентація проекту дослідження «“Енеїда” І. К отляревського — “енциклопедія українського життя XVIII століття”» 141

Урок № 29 Г. Ф. Квітка-Основ’яненко — «батько української прози» 143

Урок № 30 «Маруся» Г. Квітки-Основ’яненка — перший україномовний прозовий твір нової української літератури 149

Урок № 31 Утвердження християнських ідеалів, зображення високих морально-етичних рис простої людини в повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» 152

Урок № 32 Художня майстерність Г. Квітки-Основ’яненка у змалюванні образів повісті «Маруся» . 154 Літературний процес 40–60-х рр. XIX ст. Вступ

Урок № 33 Літературний процес 40–60-х рр. XIX ст. Вступ 158

Урок № 34 Розвиток нової української літератури в Західній Україні 162

Урок № 35 Тематична контрольна робота. «Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка. Літературний процес 40–60-х років XIX ст. в У країні» 166

Урок № 36 Т. Г Шевченко — «духовний батько» українців, основоположник нової української літератури 168

Урок № 37 Рання творчість Т. Г. Шевченка. Балада «Причинна» 180

Урок № 38 Т. Шевченко. Балада «Причинна». Виразне читання напам’ять 183

Урок № 39 Т. Г. Шевченко. Поема «Наймичка» 185

Урок № 40 Т. Г. Шевченко. Драма «Назар Стодоля» 187

Урок № 41 Т. Г. Шевченко. Поема «Сон» 190

Урок № 42 Т. Г. Шевченко. Поема «Сон». Виразне читання уривків напам’ять 192

Урок № 43 Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ» 194

Урок № 44 Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ». Виразне читання уривків напам’ять 199

Урок № 45 Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…» 201

Урок № 46 Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…». Виразне читання уривків напам’ять 205

Урок № 47 Т. Г. Шевченко. Цикл «Думки» 206

Урок № 48 Т. Г. Шевченко. Поезії «Ну що б, здавалося, слова…», «Пророк», «Полякам» («Ще як були ми козаками…») 210

Урок № 49 Інтимна лірика Т. Шевченка 213

Урок № 50 Презентація проекту «Світове значення творчості Великого Кобзаря» 223

Урок № 51 Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка» 234

Урок № 52 Життєвий та творчий шлях Марка Вовчка 236

Урок № 53 Марко Вовчок. Твір «Інститутка» — перша соціально-реалістична повість у новій українській літературі 241

Урок № 54 Марко Вовчок. Повість «Інститутка» — утвердження непереборного прагнення людини до волі 244

Урок № 55 Марко Вовчок. Повість «Інститутка». Художня майстерність письменниці 246

Урок № 56 П. Куліш. Життєвий і творчий шлях 250

Урок № 57 П. Куліш. «Чорна рада» — перший український історичний роман-хроніка 256

Урок № 58 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення та руйнівництва 258

Урок № 59 П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору, художня майстерність автора 261

Урок № 60 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над твором за романом П. Куліша «Чорна рада» 265

Урок № 61 Тематична контрольна робота. «Творчість Марка Вовчка і Пантелеймона Куліша» . 266 302 Українська література кінця XIX ст.

Урок № 62 Юрій Федькович. Оповідання «Три як рідні брати» . 269

Урок № 63 Ю. Федькович. Оповідання «Три як рідні брати». Самобутність письменницького стилю 273

Уроки № 64–65 Література рідного краю 277

Уроки № 66–67 Позакласне читання. О. Стороженко. Оповідання «Голка», «Скарб» 277

Урок № 68 Систематизація та узагальнення вивченого за рік 289

Урок № 69 Тематична контрольна робота. «Творчість Ю. Федьковича. Література рідного краю. Систематизація та узагальнення вивченого» 292

Урок № 70 Підсумковий 295

Література 297
Яндекс.Метрика