Українська література. 10 клас: Розробки уроків.

код:
Д11736У
автор:
Титаренко Ю. О, Полулях Н. С.

Титаренко Ю. О, Полулях Н. С.
Українська література. 10 клас: Розробки уроків. — Х.: Видавництво «Ранок», 2012. — 592 с. — (Профільна школа).
ISBN 978–611–540–788–0
Плани-конспекти уроків з курсу української літератури для 10 класу (профільний рівень) містять детальні розробки уроків та багатий додатковий матеріал — програмні статті українських письменників та критиків. У теоретичній (лекційній) частині планів-конспектів використано класичні та новітні праці літературознавців. Практична частина пропонує різноманітні форми діяльності класу на уроці: бесіду, роботу в групах, складання та коментування таблиць, доповіді.
УДК 821.161.2:371.214
ББК 74.268.3Укр 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
592
розмір файлу:
5,40 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 2
Календарне планування 4
Урок № 1—2. Науково-теоретичні основи вивчення літератури і початки літературної творчості народу 10
Урок № 3. Література 70—90-х років XIX ст.: загальна характеристика. Історико-культурні умови розвитку літератури 70—90-х років XIX ст 27
Урок № 4. Життєвий і творчий шлях І. Нечуя-Левицького 38
Урок № 5. «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького — соціально-побутова повість-хроніка 48
Урок № 6. Образи Омелька і Марусі Кайдашів у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 55
Урок № 7. Образи молодшого покоління Кайдашів у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 59
Урок № 8. Традиції народного побуту і моралі, цінності національної етики засобами комічного в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» 64
Урок № 9. Історична повість І. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький » 69
Урок № 10. Образна система повісті І. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький» 74
Урок № 11. Контрольна робота № 1 за темою «Вступ. Творчість І. С. Нечуя-Левицького 82
Урок № 12. Панас Мирний — «перший симфоніст української прози» 87
Урок № 13. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика — перший соціально-психологічний роман в українській літературі 96
Урок № 14. Від правдошукача до розбійника: образ Чіпки Варениченка в романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 103
Урок № 15. Проблема життєвого вибору персонажів у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 108
Урок № 16. Утвердження народних поглядів на духовне здоров’я людини в жіночих образах роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 112
Урок № 17. Художня майстерність Панаса Мирного та Івана Білика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Зміст назви твору 114
Урок № 18. Життєвий шлях і багатогранна діяльність Бориса Грінченка 122
Урок № 19. Борис Грінченко — великий майстер малих епічних жанрів 130
Урок № 20. Контрольна робота № 2 за темою «Творчість Панаса Мирного та Б. Грінченка» 136
Урок № 21. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем 139
Урок № 22. Українська драматургія і театр 70—90-х років XIX ст 139
Урок № 23. Іван Карпенко-Карий: життєвий і творчий шлях 156
Урок № 24. Проблема підміни особистісних етичних цінностей становою належністю в комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» 163
Урок № 25. Образна система комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» 170
Урок № 26. Історична трагедія І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» — одне з вершинних явищ української драматургії XIX ст. 174
Урок № 27. Два шляхи розв’язання конфлікту між польською шляхтою й українським козацтвом, репрезентовані образами Сави Чалого і Гната Голого, в історичній трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий» 179
Урок № 28. Збірні образи українського народу та польської шляхти в трагедії І. Карпенка-Карого «Сава Чалий». Образ Івана Шмигельського у п’єсі 183
Урок № 29. Життєвий шлях і багатогранна діяльність Михайла Старицького 188
Уроки № 30—31. Поетична творчість М. Старицького 196
Урок № 32. Драма М. Старицького «Талан» 211
Урок № 33. Поезія 70—90-х років XIX ст.: загальний огляд 217
Уроки № 34—35. Павло Грабовський: життя і творчість 239
Урок № 36. Контрольна робота № 3 за темою «Українська драматургія і театр 70—90-х років XIX ст. Сторінки української поезії 70—90-х років XIX ст.» 246
Урок № 37. Іван Франко — видатний український письменник, учений, громадський діяч 251
Урок № 38. Поетична збірка І. Франка «З вершин і низин» як важливий етап у розвитку української літератури. Новаторство поетичного циклу «Веснянки» 260
Урок № 39. Поетична збірка І. Франка «З вершин і низин». Поетичні цикли «Україна» і «Вольні сонети»: загальна характеристика 268
Урок № 40. Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя» 274
Урок № 41. Збірка філософської та громадянської лірики І. Франка «Мій Ізмарагд » 280
Урок № 42. Філософська поема І. Франка «Мойсей» 286
Урок № 43. Образ Мойсея у філософській поемі І. Франка «Мойсей» 291
Урок № 44. Проза І. Франка: загальна характеристика. Новела І. Франка «Сойчине крило» 297
Урок № 45. Повість І. Франка «Перехресні стежки» 303
Урок № 46. Образ Євгенія Рафаловича в повісті І. Франка «Перехресні стежки» 306
Урок № 47. Широка картина життя галицького суспільства другої половини XIX ст. в повісті І. Франка «Перехресні стежки» 312
Урок № 48. Драма І. Франка «Украдене щастя»: історія створення, тематика, проблематика, жанрова форма 318
Урок № 49. «Любовний трикутник» Михайло Гурман — Анна — Микола Задорожний у драмі І. Франка «Украдене щастя» 322
Урок № 50. Публіцистична діяльність І. Франка. Трактат І. Франка «Із секретів поетичної творчості» 327
Урок № 51. Контрольна робота № 4 за темою «Творчість І. Франка» 333
Урок № 52. Урок аналізу контрольних письмових творів 334
Урок № 53. Урок позакласного читання 334
Урок № 54. Урок, присвячений літературі рідного краю 334
Урок № 55. Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст 334
Урок № 56. Життєвий і творчий шлях Михайла Коцюбинського 343
Урок № 57. Михайло Коцюбинський — новеліст. Новелістична акварель «На камені» 347
Урок № 58. Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини в новелі М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» 352
Урок № 59. Лірико-психологічна новела М. Коцюбинського «Intermezzo». Жанр, особливості композиції, образна система 357
Урок № 60. Імпресіоністична поетика новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Проблема людини і землі у повісті «Fata morgana» 361
Урок № 61. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Фольклорна основа твору 366
Урок № 62. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Поетичне змалювання кохання Івана та Марічки 372
Урок № 63. Контрольна робота № 5 за темою «Творчість М. Коцюбинського» 376
Урок № 64. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської 380
Урок № 65. Новелістика Ольги Кобилянської. Конфлікт між природою і цивілізацією в новелі «Битва» 387
Урок № 66. Образи жінок-інтелектуалок у новелі О. Кобилянської «Valse melancolique» 392
Урок № 67—68. Проблематика соціально-психологічної повісті О. Кобилянської «Земля» 398
Урок № 69. Герої повісті О. Кобилянської «Земля» Михайло і Сава як протилежні психологічні типи 404
Урок № 70. Образи Анни та Рахіри в повісті О. Кобилянської «Земля» 409
Урок № 71. Життєвий і творчий шлях Василя Стефаника 413
Урок № 72. Два періоди творчості В. Стефаника. Новела В. Стефаника «Новина» 425
Урок № 73. Проблема еміграції українців за кордон наприкінці XIX — початку XX століття в новелі В. Стефаника «Камінний хрест» 430
Урок № 74. Новела В. Стефаника «Марія» 438
Урок № 75. Контрольна робота № 6 за темою «Творчість О. Кобилянської, В. Стефаника» 443
Урок № 76. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем 447
Урок № 77. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки 447
Урок № 78. Мотиви поетичної творчості Лесі Українки. Аналіз вірша «Contra spem spero!» 454
Урок № 79. Громадянська лірика Лесі Українки 458
Урок № 80. Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки 462
Урок № 81. Філософська лірика Лесі Українки. Поетичний стиль автора 467
Урок № 82. Драматургія Лесі Українки. Драматична поема «Бояриня» 473
Урок № 83. Драматична поема Лесі Українки «Одержима» 477
Урок № 84. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня». Фольклорна основа, проблематика 481
Урок № 85—86. Образна система драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Художні особливості твору 486
Урок № 87. Життя і творчий шлях Миколи Вороного. Вірш «Іванові Франкові» 491
Урок № 88. Пейзажна лірика М. Вороного 501
Урок № 89. Інтимна лірика Миколи Вороного. Уславлення безкорисливої материнської любові у вірші «Легенда» 504
Урок № 90. Контрольна робота № 7 за темою «Творчість Лесі Українки, М. Вороного» 507
Урок № 91. Життя і творчість Олександра Олеся. Проблема творчого методу 512
Урок № 92. Філософська та інтимна лірика Олександра Олеся 518
Урок № 93. Громадянська лірика Олександра Олеся 523
Урок № 94. Драматичний етюд Олександра Олеся «По дорозі в Казку» 527
Урок № 95. Життєвий і творчий шлях Володимира Винниченка 532
Урок № 96. Ранній та зрілий періоди творчості Володимира Винниченка. Мала проза письменника. Новела «Момент» 539
Урок № 97. Романістика Володимира Винниченка 548
Урок № 98. Драматичні твори Володимира Винниченка. Проблематика п’єси «Гріх» 556
Урок № 99. Трагічна доля Марії Ляшківської у п’єсі Володимира Винниченка «Гріх» 561
Урок № 100. Контрольна робота № 8 за темою «Творчість О. Олеся та В. Винниченка» 565
Урок № 101. Поезія наприкінці XIX — на початку XX ст. Лірика Володимира Самійленка. Модерністські шукання поетів 566
Урок № 102. Творчість Степана Васильченка. Новаторські шукання новелістів. Драматургія С. Черкасенка 574
Урок № 103. Урок позакласного читання за темою, обраною вчителем 582
Урок № 104. Урок, присвячений літературі рідного краю 583
Урок № 105. Контрольна річна підсумкова робота 583