Українська література. 10 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання

код:
Ф11123У
автор:
Паращич В. В.

Українська література. 10 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 272 с.— (Майстер-клас).

ISBN 978–611–540–561–9.

Видання містить розробки уроків для 10 класу за програмою «Українська література» для 12-річної школи з російською мовою навчання. Система уроків відтворює розроблену й успішно апробовану автором систему розвитку читацьких здібностей школярів, їх літературно-творчих схильностей. Призначено для вчителів української літератури шкіл з російською мовою навчання.

ББК 74.268.3(4Укр)
Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
2,28 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3

Календарне планування 4

Українська література 70–90-х років ХІХ ст.

Урок № 1 Вступ. Українська література 70–90-х років ХІХ ст 8

Урок № 2 Українська література 70–90-х років ХІХ ст. у світовому і загальноєвропейському контексті 12

Урок № 3 І. Нечуй-Левицький. Життєвий і творчий шлях. Повість «Кайдашева сім’я». 15

Урок № 4 І. Нечуй-Левицький. Повість «Кайдашева сім’я». Сюжет і композиція твору 19

Урок № 5 І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Система образів твору. Значення творчості письменника 22

Урок № 6 І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Виразне читання прозового уривка напам’ять 26

Урок № 7 Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 27

Урок № 8 Панас Мирний. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Жанр, сюжет, історична та життєва основа твору 31

Урок № 9 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Сюжетні лінії твору в історичному контексті 35

Урок № 10 Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Система образів, особливості художньої майстерності роману 39

Урок № 11 Контрольна робота. «Вступ. Творчість І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного» 43

Урок № 12 І. К арпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях. П’єса «Хазяїн» 46

Урок № 13 І. К арпенко-Карий. П’єса «Хазяїн». Тематика, проблематика, сюжет 51

Урок № 14 І. К арпенко-Карий. Комедія «Хазяїн». Образи твору, його значення 55

Урок № 15 О. К ониський. Огляд життя і творчості. Оповідання «Сікутор» 60

Урок № 16 О. К ониський. Оповідання «Сікутор» 67

Урок № 17 М. Старицький. Життєвий і творчий шлях. Поезія «Виклик» 71

Урок № 18 М. Старицький. Поезія «Виклик». Виразне читання напам’ять 76

Урок № 19 М. Старицький. Драма «Талан» 78

Урок № 20 М. Старицький. Драма «Талан» 81

Урок № 21 М. Старицький. П’єса «Талан» 84

Урок № 22 Контрольна робота. «Творчість І. К арпенка-Карого, О. К ониського, М. Старицького» 88

Урок № 23 І. Франко. Огляд життя і творчості 91

Урок № 24 І. Франко. Громадянська лірика. Поезія «Гімн» 95

Урок № 25 І. Франко. Поетична збірка «Зів’яле листя» 99

Урок № 26 І. Франко. «Чого являєшся мені у сні?..» Виразне читання поезії напам’ять 104

Урок № 27 І. Франко. Поема «Мойсей» 106

Урок № 28 І. Франко. «Сойчине крило» 111

Урок № 29 Позакласне читання. І. Франко. П’єса «Украдене щастя» 114

Літ ерату рний процес кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Урок № 30 Літературний процес кінця ХІХ — початку ХХ століття (огляд) 118

Урок № 31 Контрольна робота. «Творчість І. Франка, вступ до теми “Літературний процес кінця ХІХ — початку ХХ ст.”» 122

Урок № 32 М. К оцюбинський. Життєвий і творчий шлях 124

Урок № 33 М. К оцюбинський. Новела «Intermezzo». Поняття про імпресіонізм 128

Урок № 34 М. К оцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Тематика твору, його фольклорна основа 132

Урок № 35 М. К оцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Сюжет твору 135

Урок № 36 М. К оцюбинський. «Тіні забутих предків». Образи повісті 138

Урок № 37 М. К оцюбинський. «Тіні забутих предків». Художні особливості твору 141

Уроки № 38–39 М. К оцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Презентація-захист творчого пошуково-дослідницького проекту 144

Уроки № 40–41 Позакласне читання. М. К оцюбинський. «Коні не винні», «Подарунок на іменини» 155

Урок № 42 Контрольна робота. «Творчість М. К оцюбинського» 158

Урок № 43 Леся Українка. Життєвий і творчий шлях 160

Урок № 44 Леся Українка. Поетичний доробок. Вірш «Contra spem spero!» 168

Урок № 45 Леся Українка. Поезія «Contra spem spero!». Виразне читання напам’ять 172

Урок № 46 Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа твору, сюжет 174

Урок № 47 Леся Українка. «Лісова пісня». Конфлікт між дійсністю та мрією, високими пориваннями душі особистості й буденним життям 177

Урок № 48 Леся Українка. «Лісова пісня». Образи твору та його художні особливості 182

Урок № 49 Леся Українка. «Лісова пісня». Виразне читання уривка напам’ять 185

Урок № 50 Позакласне читання. Б. Грінченко. «Сам собі пан» 187

Урок № 51 В. Стефаник. Новела «Камінний хрест» 198

Урок № 52 В. Стефаник. «Камінний хрест» 203

Урок № 53 Контрольна робота. «Творчість Лесі Українки та В. Стефаника» 207

Урок № 54 О. К обилянська. Життєвий і творчий шлях 209

Урок № 55 Проза О. К обилянської —найяскравіша модель українського модернізму. Повість «Земля» 213

Урок № 56 О. К обилянська. Повість «Земля». Тематика, жанр, сюжет 217

Урок № 57 О. К обилянська. Повість «Земля». Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі 221

Урок № 58 О. К обилянська. Повість «Земля». Трагедія сім’ї Федорчуків. Братовбивство як соціальна драма 225

Урок № 59 О. К обилянська. Художні та стильові особливості повісті «Земля». Значення творчості письменниці 229

Урок № 60 Микола Вороний. Життєвий і творчий шлях у соціальному та культурному контексті української дійсності перших десятиліть ХХ століття 234

Урок № 61 М. Вороний. Поезії «До моря», «Інфанта» 237

Урок № 62 О. О лесь. Життєвий і творчий шлях. Поезія «З журбою радість обнялась…» 241

Урок № 63 О. О лесь. «Чари ночі», поезії із циклу «В Криму» 246

Урок № 64 О. О лесь. Вірш «О слово рідне! Орле скутий!..». Виразне читання напам’ять. 249

Урок № 65 В. Винниченко. Життєва, громадська та літературна діяльність. Новела «Момент» 250

Урок № 66 В. Винниченко. Новела «Момент». Поєднання у творі реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту 255

Урок № 67 Контрольна робота. «Творчість О. К обилянської, М. Вороного, О. О леся, В. Винниченка» 262

Уроки № 68–69 Література рідного краю 264

Урок № 70 Підбиття підсумків роботи за рік 265

Література 267