Хімія. Задачник з «помічником». 7—9 класи

код:
Ш10969У
автор:
Гранкіна Т. М.

Гранкіна Т. М.
Г77 Хімія. Задачник з «помічником». 7—9 класи.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 96 с.
ISBN 978-611-540-555-8

У збірнику подані всі необхідні типи задач, передбачені програмою, задачі з прикладами з повсякденного життя й підвищеної складності. Посібник містить необхідні теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, понад 400 задач для самостійного розв’язання й відповіді до них. Може бути використаний для роботи на уроці, виконання домашніх завдань, самостійної перевірки знань, підготовки до контрольних робіт. Призначений для учнів 7—9 класів і вчителів хімії.
УДК 54(076.1)
ББК 74.262.4
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
4,77 МБ
Цiна: 15 грн 12 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

ЗМІСТ
1. Обчислення відносної молекулярної маси речовин за хімічною формулою 3
2. Обчислення масової частки елемента в речовині. Визначення хімічної формули речовини за відомими масовими частками елементів. 6
3. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини, кількості речовини за певним числом атомів (молекул). 13
4. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини. 15
5. Обчислення об’єму газу за нормальних умов 20
6. Обчислення відносної густини газів. 28
7. Обчислення за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції 33
8. Обчислення масової частки й маси розчиненої речовини 45
9. Обчислення, пов’язані з об’ємними відношеннями газів при хімічних реакціях 51
10. Задачі на зміщення хімічної рівноваги 56
11. Обчислення теплового ефекту реакції 61
12. Задачі за участю окисно-відновних реакцій 67
13. Задачі за участю в реакціях вуглеводнів 71
14. Задачі за участю в реакціях оксигеновмісних органічних речовин. 81
15. Задачі на визначення формули органічної речовини за продуктами спалювання 85
16. Комбіновані задачі 89
Відповіді 92