Хімія. 9 клас: Розробки уроків

код:
Ш10971У
автор:
Гордієнко В. І.

Хімія. 9 клас: Розробки уроків / В. І. Гордієнко, О. В. Григорович, О. М. Гостиннікова, А. В. Віценцик.— Х.: Вид-во «Ранок», 2010.— 288 с. + Додаток (16 с.) (серія «Майстер-клас»).

ISBN 978-611-540-575-6

Посібник містить методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, плани-конспекти уроків хімії у 9 класі та має за мету зорієнтувати вчителів хімії у виборі педагогічних технологій для реалізації компетентнісного підходу до навчання хімії. Подані плани-конспекти уроків хімії укладені відповідно до чинної програми з хімії та за підручником «Хімія. 9 клас» Н. М. Буринської, Л. П. Величко. Наведено зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для залікових уроків, описані лабораторні та демонстраційні досліди, практичні роботи. До посібника пропонується окремо виданий додаток «Календарно-тематичне планування». Посібник призначений для вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентів ВНЗ педагогічних спеціальностей.

УДК 291.337

ББК 24я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
288
розмір файлу:
5,04 МБ
Цiна: 30 грн 30 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова. 3
Урок 1. Основні класи неорганічних сполук. 4
Урок 2. Практична робота № 1. Розв’язування експериментальних задач. 10
Урок 3. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома. 12
Урок 4. Хімічний зв’язок і будова речовин. 16
Тема 1. Розчини (15 годин)
Урок 5. Поняття про дисперсні системи та їх значення. 24
Урок 6. Поняття про колоїдні розчини. 28
Урок 7. Поняття про істинні розчини. 31
Урок 8. Розчинність речовин у воді. 35
Урок 9. Вода — полярний розчинник. 42
Урок 10. Кількісний склад розчину. Масова частка і молярна концентрація речовини в розчині. 46
Урок 11. Приготування розчинів. Розв’язування задач із використанням масової частки та молярної концентрації розчиненої речовини. 52
Урок 12. Практична робота № 2. Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини. 61
Урок 13. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти. 64
Урок 14. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації. 68
Урок 15. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння. 74
Урок 16. Практична робота № 3. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. 80
Урок 17. Особливості перебігу реакцій йонного обміну. 82
Урок 18. Узагальнення знань із теми «Розчини». 87
Урок 19. Заліковий урок із теми «Розчини». 91
Тема 2. Хімічні реакції (9 годин)
Урок 20. Класифікація хімічних реакцій. 94
Урок 21. Окисно-відновні реакції. 100
Урок 22. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. 105
Урок 23. Енергетичний ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. 109
Урок 24. Швидкість хімічної реакції. 115
Урок 25. Каталіз. Значення каталітичних процесів. 122
Урок 26. Хімічна рівновага. 126
Урок 27. Урок узагальнення знань із теми «Хімічні реакції». 132
Урок 28. Заліковий урок із теми «Хімічні реакції». 138
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки (30 годин)
Урок 29. Вступ до органічної хімії. Органічні речовини. 140
Урок 30. Особливості будови органічних речовин. 145
Урок 31. Вуглеводні. Метан: будова молекули, поширення в природі, фізичні властивості. 149
Урок 32. Хімічні властивості метану. 153
Урок 33. Гомологи метану. 156
Урок 34. Етилен і ацетилен — представники ненасичених вуглеводнів. Фізичні властивості етилену й ацетилену. 159
Урок 35. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. 163
Урок 36*. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Розв’язування задач. 167
Урок 37. Застосування вуглеводнів. 171
Урок 38. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. 175
Урок 39. Заліковий урок із підтеми «Вуглеводні» теми «Найважливіші органічні сполуки». 179
Урок 40. Метанол і етанол як представники спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. 181
Урок 41. Хімічні властивості метанолу й етанолу. 187
Урок 42. Гліцерин як представник класу багатоатомних спиртів. 190
Урок 43. Оцтова кислота як представник карбонових кислот. 193
Урок 44. Хімічні властивості оцтової кислоти. 199
Урок 45. Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти». 204
Урок 46. Жири. Склад жирів, їх утворення. 205
Урок 47. Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів. 210
Урок 48. Вуглеводи. Глюкоза. 212
Урок 49. Сахароза. 218
Урок 50. Крохмаль і целюлоза. 222
Урок 51. Узагальнення знань із підтеми «Оксигеновмісні органічні сполуки». 225
Урок 52. Амінооцтова кислота як представник амінокислот, будова молекули та фізичні властивості. 230
Урок 53. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів. 234
Урок 54. Білки: склад, будова, властивості. Біологічна роль білків. 238
Урок 55. Нуклеїнові кислоти: склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот. 245
Урок 56. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів. 251
Урок 57. Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач на розпізнавання органічних речовин. 252
Урок 58. Узагальнення знань із теми «Органічні сполуки». 254
Урок 59. Заліковий урок із теми «Органічні сполуки». 230
Тема 4. Узагальнення знань із хімії (4 год)
Урок 60. Місце хімії серед наук про природу. 263
Урок 61. Значення хімічних процесів у атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері. 266
Урок 62. Роль хімії в житті суспільства, у розв’язуванні глобальних проблем людства. 269
Урок 63. Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. 275
Додаток. 285
Яндекс.Метрика