Хімія. 9 клас: Розгорнуте календарне планування уроків

код:
Ш10327У
автор:
Григорович О. В., Гостиннікова О. М., Віценцик А. В.

Григорович О. В., Гостиннікова О. М., Віценцик А. В.
Хімія. 9 клас: Розгорнуте календарне планування уроків.— Х.: Вид-во «Ранок», 2009. — 96 с.
ISBN 978–611–540–020–1
Цей посібник містить методичні рекомендації щодо планування та моделювання уроків в 9 класі в рамках 12-річної школи, орієнтовне календарне планування та стислі плани-конспекти уроків. Посібник призначений для вчителів хімії загальноосвітніх шкіл та студентів вузів педагогічних спеціальностей.
УДК 291.337
ББК 24я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
797 КБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Орієнтовне планування уроків хімії у 9 класі 4
Повторення основних питань курсу хімії 8 класу
Урок 1. Повторення основних питань курсу хімії 8 класу. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук 14
Урок 2. Повторення основних питань курсу хімії 8 класу. Хімічний зв’язок і будова речовин 15
Тема 1. Розчини
Урок 3. Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів 17
Урок 4. Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процессу розчинення. Кристалогідрати 18
Урок 5. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини 19
Урок 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини 21
Урок 7. Приготування розчинів. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини 22
Урок 8. Практична робота № 1 «Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини» 23
Урок 9. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти 24
Урок 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 27
Урок 11. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації 28
Урок 12. Реакції обміну між розчинами електролітів 29
Урок 13. Практична робота № 2 «Реакції йонного обміну в розчинах електролітів» 31
Урок 14. Особливості перебігу реакцій іонного обміну 32
Урок 15. Практична робота № 3 «Розв’язання експериментальних задач» 34
Урок 16. Узагальнення знань з теми «Розчини» 35
Урок 17. Тематичний контроль з теми «Розчини» 37
Тема 2. Хімічні реакції
Урок 18. Окисно-відновні реакції 39
Урок 19. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 39
Урок 20. Значення окисно-відновних реакцій 41
94
Урок 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння 42
Урок 22. Розв’язування задач за термохімічними рівняннями 43
Урок 23. Швидкість хімічної реакції 44
Урок 24. Каталізатори. Значення каталітичних процесів 46
Урок 25. Резервний 47
Урок 26. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками 47
Урок 27. Урок узагальнення знань з теми «Хімічні реакції» 48
Урок 28. Тематичний контроль з теми «Хімічні реакції» 50
Тема 3. Найважливіші органічні сполуки
Урок 29. Вступ до органічної хімії. Органічні речовини 52
Урок 30. Особливості будови органічних речовин 53
Урок 31. Вуглеводні. Метан. Гомологи метану 55
Урок 32. Фізичні властивості гомологів метану 56
Урок 33. Хімічні властивості метану та його гомологів 57
Урок 34. Етилен і ацетилен — представники ненасичених
вуглеводнів. Фізичні властивості етилену й ацетилену 58
Урок 35. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів 59
Урок 36. Резервний 60
Урок 37. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
Розв’язування задач 60
Урок 38. Застосування вуглеводнів 62
Урок 39. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену 63
Урок 40. Тематичний контроль з підтеми «Вуглеводні» теми «Найважливіші органічні сполуки» 64
Урок 41. Метанол, етанол, гліцерол — представники спиртів 66
Урок 42. Хімічні властивості спиртів 67
Урок 43. Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини 68
Урок 44. Оцтова кислота як представник карбонових кислот 69
Урок 45. Хімічні властивості оцтової кислоти 70
Урок 46. Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти» 71
Урок 47. Поняття про вищі карбонові кислоти 72
Урок 48. Жири. Склад жирів, їх утворення 73
Урок 49. Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів 74
Урок 50. Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза 75
Урок 51. Хімічні властивості вуглеводів. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль 76
Урок 52. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль 78
Урок 53. Загальна схема виробництва цукру 79
Урок 54. Амінооцтова кислота як представник амінокислот, будова молекули та фізичні властивості 80
Урок 55. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів 81
Урок 56. Білки: склад, будова, властивості. Біологічна роль білків 82
Урок 57. Нуклеїнові кислоти: склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот 83
Урок 58. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії 84
Урок 59. Практична робота № 5 «Розв’язування експериментальних задач» 85
Урок 60. Узагальнення знань з теми «Органічні сполуки» 86
Урок 61. Тематичний контроль з теми «Органічні сполуки» 87
Тема 4. Узагальнення знань з хімії
Урок 62. Місце хімії серед наук про природу 89
Урок 63. Значення хімічних процесів в атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері 89
Урок 64. Роль хімії в житті суспільства, у розв’язуванні глобальних проблем людства 90
Урок 65. Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні 92
Яндекс.Метрика