Хімія. 9 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі (Серія «Конструктор уроку»)

код:
Ш12310У
автор:
Дігавцова Л. Ю.

Хімія. 9 клас : Плани-конспекти уроків на друкованій основі / Л. Ю. Дігавцова — Х. : Вид-во «Ранок», 2013. — 128 с. — (Серія «Конструктор уроку»). — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
ISBN 978-617-09-0995-4
Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків з хімії для 9 класів загальноосвітніх шкіл відповідно до чинної програми. За їх допомогою можна швидко скласти власну розробку уроку та здати її на перевірку. До посібника додається електронний диск, що містить допоміжні матеріали для уроків, роздавальні матеріали для учнів, календарний план, такі самі плани-конспекти уроків, як і в посібнику, та відповіді до завдань посібників для контролю знань. Кожний із цих компонентів можна відредагувати в редакторі Word та роздрукувати.
Призначений для вчителів хімії.
УДК 54:371.214.116
ББК 74.262.4я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
129
розмір файлу:
13,9 МБ
Безкоштовний додаток:
Конструктор уроку "Хімія, 9 клас"
Цiна: 30 грн 25 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно DaemonTools Lite

Змiст

Вступ 3
Урок № 1. Основні класи неорганічних сполук. Хімічні властивості оксидів, основ, кислот, солей 4
Урок № 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 6
Урок № 3. Значення розчинів у природі та житті людини. Розчин і його компоненти. Поняття про колоїдні та істинні розчини. Класифікація розчинів 8
Урок № 4. Вода як розчинник. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Кристалогідрати. 10
Урок № 5. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини 12
Урок № 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини 14
Урок № 7. Приготування розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини. Розв’язування задач із використанням масової частки розчиненої речовини 16
Урок № 8. Практична робота № 1. Приготування розчину солі з певною масовою часткою
розчиненої речовини 18
Урок № 9. Електролітична дисоціація. Електроліти і неелектроліти 20
Урок № 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 22
Урок № 11. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь дисоціації. 24
Урок № 12. Реакції обміну між розчинами електролітів 26
Урок № 13. Практична робота № 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. 28
Урок № 14. Особливості перебігу реакцій йонного обміну 30
Урок № 15. Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач 32
Урок № 16. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розчини» 34
Урок № 17. Окисно-відновні реакції. 36
Урок № 18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 38
Урок № 19. Значення окисно-відновних реакцій 40
Урок № 20. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння. 42
Урок № 21. Розв’язування задач за термохімічними рівняннями 44
Урок № 22. Швидкість хімічної реакції 46
Урок № 23. Хімічна рівновага 48
Урок № 24. Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками 50
Урок № 25. Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції» 52
Урок № 26. Контрольна робота № 1 54
Урок № 27. Вступ до органічної хімії. Органічні речовини 56
Урок № 28. Особливості будови органічних сполук 58
Урок № 29. Вуглеводні. Метан. Гомологи метану 60
Урок № 30. Фізичні властивості гомологів метану 62
Урок № 31. Хімічні властивості метану та його гомологів 64
Урок № 32. Ненасичені вуглеводні. Фізичні властивості етену та етину. 66
Урок № 33. Хімічні властивості ненасичених вуглеводнів 68
Урок № 34. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях. Обчислення об’ємних співвідношень газів за хімічними рівняннями 70
Урок № 35. Застосування вуглеводнів 72
Урок № 36. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену 74
Урок № 37. Метанол, етанол, гліцерол як представники спиртів 76
Урок № 38. Хімічні властивості спиртів 78
Урок № 39. Застосування метанолу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини. 80
Урок № 40. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Етанова кислота як представник карбонових кислот. Склад молекули, електронна і структурна формули, фізичні властивості 82
Урок № 41. Хімічні властивості етанової кислоти 84
Урок № 42. Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти 86
Урок № 43. Поняття про вищі карбонові кислоти. Застосування етанової кислоти. 88
Урок № 44. Жири. Склад жирів, їх утворення 90
Урок № 45. Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів 92
Урок № 46. Вуглеводи. Глюкоза як представник вуглеводів. Властивості глюкози. Поширення в природі 94
Урок № 47. Сахароза, її склад, властивості, поширення в природі. Виробництво цукру. 96
Урок № 48. Крохмаль і целюлоза як біополімери. Склад їхніх молекул, властивості,
поширення в природі 98
Урок № 49. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. 100
Урок № 50. Амінокислоти як складові частинки білків, функціональні групи амінокислот. Аміноетанова кислота, будова молекули та фізичні властивості 102
Урок № 51. Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів. 104
Урок № 52. Білки: склад і будова. Біологічна роль білків 106
Урок № 53. Нуклеїнові кислоти: склад і будова. Біологічна роль нуклеїнових кислот 108
Урок № 54. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії 110
Урок № 55. Практична робота № 5. Розв’язування експериментальних задач 112
Урок № 56. Узагальнення й систематизація знань з теми «Органічні сполуки». 114
Урок № 58. Місце хімії серед наук про природу 116
Урок № 59. Значення хімічних процесів в атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері 118
Урок № 60. Роль хімії в житті суспільства, у розв’язуванні глобальних проблем людства 120
Урок № 61. Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Видатні вітчизняні вчені-хіміки 122
Урок № 62. Семінарське заняття «Екологічні проблеми сучасності»124
Яндекс.Метрика