Хімія. 7 клас: Розширене календарне планування уроків

код:
X4156У
автор:
Григорович О. В.

Григорович О. В.
Хімія. 7 клас: Розширене календарне планування уроків / О. В. Григорович, О. М. Гостинникова, А. В. Трушина. — Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2007. — 96 с.
ISBN 978-966-08-2060-9.
Цей посібник містить методичні рекомендації щодо планування та моделювання уроків у 7 класі в рамках 12-річної школи, орієнтовне календарне планування та короткі плани-конспекти уроків. Посібник розрахований для вчителів хімії загальноосвітніх шкіл та студентів вузів педагогічних спеціальностей.
УДК 371.71
ББК 51.2я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
528 KБ
Експрес-покупка:
Hint
Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader
  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно PDF OwnerGuard License Manager

Змiст

Орієнтовне календарно-тематичне планування .3
Урок № 1 Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у кабінеті хімії .7
Урок № 2 Короткі відомості з історії хімії 9
Урок № 3 Спостереження та експеримент у хімії. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Робота в хімічній лабораторії. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Техніка безпеки під час роботи в лабораторії. 14
Урок № 4 Практична робота № 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я 16
Початкові хімічні поняття Урок № 5 Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. 18
Урок № 6 Чисті речовини і суміші. 21
Урок № 7 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовини 25
Урок № 8 Практична робота № 2 «Дослідження фізичних і хімічних явищ» 28
Урок № 9 Атоми, молекули, йони. Будова речовини. 29
Урок № 10 Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. 32
Урок № 11 Хімічні формули речовин 35
Урок № 12 Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття» — І. 38
Урок № 13 Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса і молекулярна маса. 40
Урок № 14 Масова частка елемента в речовині 42
Урок № 15 Багатоманітність речовин. Прості і складні речовини. Метали та неметали 45
Урок № 16 Розв’язування задач. 48
Урок № 17 Валентність хімічних елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук. 49
Урок № 18 Валентність. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів 53
Урок № 19 Ступінь окиснення елементів у речовинах. 55
Урок № 20 Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння 58
Урок № 21 Узагальнення та систематизація знань 62
Урок № 22 Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття — ІІ» 63
Прості речовини: метали та неметали Урок № 23 Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості 66
Урок № 24 Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор 69
Урок № 25 Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакції сполучення 72
Урок № 26 Поняття про оксиди. Окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння 76
Урок № 27 Практична робота № 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей 78
Урок № 28 Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль. Добування кисню в промисловості. 80
Урок № 29 Ферум. Поширеність Феруму в природі. Залізо. Фізичні властивості заліза і його застосування 82
Урок № 30 Хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою. Корозія металів у природі. 86
Урок № 31 Узагальнення знань про прості речовини. 90
Урок № 32 Тематичне оцінювання з теми «Прості речовини: метали та неметали» 91
Литература 94
 
Яндекс.Метрика