Хімія. 7-11 класи. Збірник задач та вправ

код:
Х6587У
автор:
Григорович О. В.

Григорович О. В.

Г83 Хімія. 7-11 класи. Збірник задач та вправ / О. В. Григорович, А. В. Віценцик - Х.: Вид-во «Ранок», 2008.- 192 с.

ISBN 978-966-672-227-3.

Посібник містить питання, задачі та вправи з хімії для 7-9 класів допрофільних класів і для 10-11 класів нехімічного профілю загальноосвітніх шкіл з 12-річним терміном навчання. Завдання згруповано за окремими темами, що вивчаються в школі, та розділено за трьома рівнями складності.

Крім того, перед завданнями кожної теми стисло викладено основні питання, що вивчаються в цій темі: основні поняття, визначення та формули. Наведені завдання можна використовувати як для роботи на уроках, так і для самостійної роботи, зокрема, для підготовки до уроків тематичного оцінювання. Посібник пропонується учителям хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентам вузів педагогічних спеціальностей.

УДК 372.8:93/99

ББК 74.226.3

Мова:
укр.
кількість сторінок:
192
розмір файлу:
2,54 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Тема 1. Речовини та матеріали. Чисті речовини та суміші 3

Тема 2. Атоми, молекули, йони. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Відносна атомна маса 6

Тема 3. Прості й складні речовини. Метали та неметали. Хімічні формули. Валентність. Відносна молекулярна маса. Масова частка речовини 11

Тема 4. Фізичні та хімічні явища. Закон збереження маси. Хімічні рівняння 19

Тема 5. Кисень 26

Тема 6. Залізо 32

Тема 7. Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса 35

Тема 8. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів 42

Тема 9. Основні класи неорганічних сполук 49

Тема 10. Властивості основних класів неорганічних сполук 55

Тема 11. Амфотерність. Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук 63

Тема 12. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 70

Тема 13. Будова атома. Ізотопи. Радіактивний розпад 75

Тема 14. Будова електронної оболонки 79

Тема 15. Хімічний зв’язок, ступінь окиснення 86

Тема 16. Будова речовини 91

Тема 17. Розчини. Масова частка розчиненої речовини 95

Тема 18. Електроліти. Електролітична дисоціація. Реакції обміну 103

Тема 19. Класифікація хімічних реакцій. Окисно-відновні реакції 111

Тема 20. Тепловий ефект хімічної реакції 120

Тема 21. Швидкість хімічної реакції 123

Тема 22. Теорія будови органічних речовин О. М . Бутлерова. Метан 128

Тема 23. Етилен та ацетилен. Хімічні властивості вуглеводнів 133

Тема 24. Спирти 136

Тема 25. Оцтова кислота 142

Тема 26. Жири 146

Тема 27. Вуглеводи 150

Тема 28. Амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти 154

Тема 29. Неметали 158

Тема 30. Метали 169

Додатки 177