Хімія. 11 клас: Зошит для практичних робіт (профільний рівень)

код:
Ш12360У
автор:
Білик О. М.

Білик О. М.
Б61 Хімія. 11 клас: Зошит для практичних робіт (профільний рівень). — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 64 с. + Дод. (32 с.).
ISBN 978-617-540-018-0
Посібник містить практичні роботи, виконання яких передбачене чинною программою з хімії для 11 класів профільного рівня. У вкладиші, що відділяється від основного зошита, розміщено лабораторні досліди, передбачені програмою. Зошит містить також правила безпеки, таблицю властивостей пластмас, таблицю виявлення йонів, таблицю якісних реакцій на органічні сполуки, таблицю розчинності неорганічних речовин, ряд активності металів, таблицю зміни кольору індикаторів залежно від середовища. Призначений для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня.
УДК 54(076)
ББК 74.262.4

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
5,39 МБ
Цiна: 10 грн 8 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Органічна хімія
Практична робота № 1
Розділення й очищення речовин. Перегонка за атмосферного тиску. Перекристалізація 4
Практична робота № 2
Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах 5
Практична робота № 3
Добування етену та досліди з ним 7
Практична робота № 4
Добування, вивчення властивостей етанової кислоти 9
Практична робота № 5
Розв’язування експериментальних задач 11
Практична робота № 6
Синтез етилетаноату 13
Практична робота № 7
Гідроліз ацетилсаліцилової кислоти 14
Практична робота № 8
Розв’язування експериментальних задач 15
Практична робота № 9
Розпізнавання деяких пластмас і волокон 17
Практична робота № 10
Функціональний аналіз органічних речовин 19
Практична робота № 11
Розв’язування експериментальних задач із вивченого курсу (генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їх властивостей) 21
Загальна хімія
Практична робота № 1
Швидкість хімічної реакції 24
Практична робота № 2
Окисно-відновні реакції 27
Практична робота № 3
Вправи на генетичний зв’язок між неорганічними та органічними сполуками 29
Практична робота № 4
Якісні реакції на неорганічні речовини 31
Практична робота № 5
Якісні реакції на органічні речовини 34
Практична робота № 6
Гідроліз водних розчинів солей 36
Практична робота № 7
Умови перебігу реакцій йонного обміну 38
Практична робота № 8
Вирощування кристалів солей (домашній експеримент) 40
Хімічний практикум
Практична робота № 1
Розв’язування експериментальних задач із хімії неорганічних речовин 42
Практична робота № 2
Розв’язування експериментальних задач із хімії органічних речовин 44
Практична робота № 3
Порівняння властивостей неорганічних і органічних речовин 46
Практична робота № 4
Розв’язування розрахунково-експериментальних задач 49
Практична робота № 5
Генетичний зв’язок між неорганічними та органічними речовинами 52
Додатки
Таблиця 1
Деякі властивості пластмас 54
Таблиця 2
Деякі властивості природних, штучяних і синтетичних волокон 56
Таблиця 3
Виявлення йонів 59
Таблиця 4
Якісні реакції на органічні сполуки 61