Хімія. 11 клас (академічний рівень): Розробки уроків (Новий майстер-клас)

код:
Ш16520У
автор:
Дігавцова Л. Ю.

Дігавцова Л. Ю.
Д44 Хімія. 11 клас (академічний рівень): Розробки уроків / Л. Ю. Дігавцова.— Х.: Вид-во «Ранок», 2012.— 384 с. + Дод. (32 с.)— (Новий майстер-клас).
ISBN 978-966-672-390-4
Посібник складений згідно з чинною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить розробки всіх уроків хімії для 11 класу академічного рівня. У виданні подані також уроки з використанням інтерактивних технологій, цікаві розробки нестандартних уроків, різноманітні форми та методи роботи на уроці, варіанти самостійних робіт, а також контрольні роботи. Крім того, у посібнику наведені відповіді до завдань «Комплексного зошита для контролю знань з хімії. 11 клас (академічний рівень» автора Григоровича О. В. та «Хімія. 11 клас (академічний рівень). Експрес-контроль» автора Григоровича О. В.
Призначений для учителів хімії, студентів педагогічних вищих навчальних закладів хімічних спеціальностей.
УДК 54.371.214.166
ББК 74.262.4я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
384
розмір файлу:
3,92 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
Передмова 3
Повторення основних відомосте й про органічні сполуки (2 год )
Урок № 1 Склад, властивості найважливіших органічних сполук. 4
Урок № 2 Застосування найважливіших органічних сполук. 8
Тема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год )
Урок № 3 Теорія як вища форма наукових знань 12
Урок № 4 Теорія хімічної будови сполук О. М. Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія. 17
Урок № 5 Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О. М. Бутлерова 23
Тема 2. Вуглеводні (17 год )
Урок № 6 Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків в органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки 28
Урок № 7 Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість 33
Урок № 8 Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. 38
Урок № 9 Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації 42
Урок № 10 Систематична номенклатура алканів 46
Урок № 11 Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів 50
Урок № 12 Поняття про циклоалкани (циклопарафіни). 56
Урок № 13 Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах. 60
Урок № 14 Розв’язування розрахункових задач. 62
Урок № 15 Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова ізомерія алкенів, номенклатура 68
Урок № 16 Хімічні властивості алкенів. Правило В. В. Марковникова. Механізм приєднання за подвійним зв’язком. 74
Урок № 17 Добування, застосування алкенів. 80
Урок № 18 Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія алкінів, номенклатура. 84
Урок № 19 Хімічні властивості алкінів. Добування, застосування алкінів 89
Урок № 20 Бензен — представник ароматичних вуглеводнів. Склад, будова, фізичні властивості та добування бензену 94
Урок № 21 Хімічні властивості бензену. Застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля 100
Урок № 22 Взаємозв’язок між вуглеводнями. 104
Урок № 22 Взаємозв’язок між вуглеводнями. 108
Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (5 год )
Урок № 23 Природний і супутній нафтові гази. 113
Урок № 24 Нафта. Склад, властивості нафти. Переробка нафти. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину. 116
Урок № 25 Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування 122
Урок № 26 Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки 127
Урок № 27 Контрольна робота № 1. 132
Тема 4. Оксигеновмісні сполук и (19 год )
Урок № 28 Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів. 135
Урок № 29 Хімічні властивості спиртів. Добування та застосування спиртів. 140
Урок № 30 Етиленгліколь, гліцерол. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини. 147
Урок № 31 Фенол: склад, будова, властивості, застосування. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол. 151
Урок № 32 Альдегіди: склад, будова, фізичні властивості. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів 157
Урок № 33 Хімічні властивості альдегідів. Добування етаналю. Застосування метаналю та етаналю. 161
Урок № 34 Карбонові кислоти. Фізичні властивості та номенклатура насичених одноосновних карбонових кислот 166
Урок № 35 Хімічні властивості карбонових кислот. 173
382
Урок № 36 Практична робота № 2. Властивості етанової кислоти. 178
Урок № 37 Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот. 180
Урок № 38 Склад, хімічна будова, властивості естерів. Реакція естерифікації. Застосування естерів 186
Урок № 39 Жири: склад, хімічна будова, властивості. Біологічне значення жирів у життєдіяльності організмів 194
Урок № 40 Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук 202
Урок № 41 Глюкоза: будова, властивості, застосування. 208
Урок № 42 Фруктоза, рибоза, дезоксирибоза 216
Урок № 43 Сахароза: склад, будова, властивості. Значення сахарози в життєдіяльності організму. 221
Урок № 44 Крохмаль. Будова й хімічні властивості крохмалю. 226
Урок № 45 Целюлоза. Будова та хімічні властивості целюлози 230
Урок № 46 Поняття про штучні волокна. Біологічне значення вуглеводів 235
Урок № 47 Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач 242
Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8 год )
Урок № 48 Аміни: склад, класифікація, будова 244
Урок № 49 Аміни як органічні основи. Хімічні властивості амінів. 249
Урок № 50 Анілін: склад, будова, властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну 253
Урок № 51 Амінокислоти: склад, властивості. Ізомерія амінокислот. Пептиди. Пептидний зв’язок. 258
Урок № 52 Білки як високомолекулярні сполуки. Властивості білків. Рівні структурної організації білків. 264
Урок № 53 Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків 273
Урок № 54 Нуклеїнові кислоти: склад, будова. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. 280
Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (6 год )
Урок № 55 Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери. 286
Урок № 56 Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі. 291
Урок № 57 Поліметилметакрилат, полістирол, фенолформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі 298
Урок № 58 Синтетичні каучуки: склад, властивості, застосування 305
Урок № 59 Синтетичні волокна: склад, властивості, застосування 309
Урок № 60 Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин. 315
Урок № 60 Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин. 319
Тема 7. Рол ь хімі ї в житті суспіл ьства (6 год )
Урок № 61 Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Роль хімії в розв’язування сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. 324
Урок № 62 Хімія і здоров’я людини 326
Урок № 63 Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. 332
Урок № 64 Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розвитку наукової картини світу 348
Урок № 65 Контрольна робота № 2. 352
Відповіді 355