Хімія. 10 клас: Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт (Профільний рівень).

код:
Ш900414У
автор:
Білик О. М.

Білик О. М.

Хімія. 10 клас: Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт (Профільний рівень). — Х.: Вид-во «Ранок», 2010. — 64 с. + Дод. (16 с.).

ISBN 978-611-540-356-1

Посібник містить лабораторні досліди і практичні роботи, передбачені программою з хімії для 10 класів профільного рівня. У вкладиші, що відділяється від основного зошита, розміщено додаткові розрахункові задачі до практичних робіт. Зошит містить також правила техніки безпеки, таблицю виявлення йонів. Призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою профільного рівня.

УДК 373.167:546

ББ К 74.265.7

Мова:
укр.
кількість сторінок:
64
розмір файлу:
9,56 МБ
Цiна: 10 грн 8 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Правила техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів 2

Практичні роботи

Практична робота № 1 Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук 4

Практична робота № 2 Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації 7

Практична робота № 3 Відновні властивості водню 9

Практична робота № 4 Хімічні властивості розчину хлоридної кислоти 10

Практична робота № 5 Розв’язування експериментальних задач «Сполуки галогенів» 12

Практична робота № 6 Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Сульфуру» 14

Практична робота № 7 Добування амоніаку та досліди з ним 17

Практична робота № 8 Визначення мінеральних добрив 19

Практична робота № 9 Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору» 22

Практична робота № 10Добування карбон(ІV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів 24

Практична робота № 11 Хімічні властивості гідроксидів металів І—А — ІІІ—А груп. 27

Практична робота № 12 Розв’язування експериментальних задач «Металічні елементи І—А — ІІІ—А груп» 29

Практична робота № 13 Розв’язування експериментальних задач «Металічні елементи

та їхні сполуки». 31

Лабораторні досліди

Лабораторний дослід № 1 Гідроліз водних розчинів солей і визначення їх середовища 35

Лабораторний дослід № 2 Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-іони та йод 36

Лабораторний дослід № 3 Хімічні властивості розведеної сульфатної кислоти і сульфатів 7

Лабораторний дослід № 4 Якісні реакції на сульфід-, сульфіт- та сульфат-іони 40

Лабораторний дослід № 5 Якісна реакція на амоній-іон 42

Лабораторний дослід № 6 Якісна реакція на ортофосфат-іон 43

Лабораторний дослід № 7 Ознайомлення зі зразками азотних

і фосфатних добрив 45

Лабораторний дослід № 8 Перетворення карбонатів на гідрогенкарбонати і навпаки 47

Лабораторний дослід № 9 Якісна реакція на карбонат-іон 49

Лабораторний дослід № 10 Ознайомлення зі зразками мінералів 50

Лабораторний дослід № 11 Ознайомлення зі зразками металів, природними сполуками металічних елементів, сплавами 51

Лабораторні досліди № 12–13 Взаємодія металів із розчинами солей. Взаємодія металів із розчинами кислот 53

Лабораторний дослід № 14 Взаємодія кальцій оксиду з водою 55

Лабораторний дослід № 15 Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерних властивостей 57

Лабораторний дослід № 16 Добування ферум(ІІ) гідроксиду і ферум(ІІІ) гідроксиду. Взаємодія їх із кислотами 58

Лабораторні досліди № 17–18 Відновні властивості йону Феруму(ІІ). Окисні властивості йону Феруму(ІІІ) 60

Лабораторний дослід № 19 Гідроліз солей Феруму(ІІ) і Феруму (ІІІ) 61