Хімія. 10 клас: Розробки уроків (рівень стандарту)

код:
Ш10986У
автор:
Промоскаль А. В

Промоскаль А. В.
Хімія. 10 клас: Розробки уроків (рівень стандарту) / А. В. Промоскаль. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011. — 272 с. + Додаток (16 с.).— (Серія «Майстер-клас»).
ISBN 978-611-540-895-5
Посібник містить методичні рекомендації щодо структури уроків, форм, засобів і методів навчання, плани-конспекти уроків хімії в 10 класі. Наведені зразки самостійних, перевірочних робіт, завдання для тематичного контролю, описані лабораторні та демонстраційні досліди, практичні роботи. До посібника додається календарно-тематичне планування. Посібник призначений для вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів та студентів педагогічних спеціальностей.
УДК 291.337
ББК 24я721
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
272
розмір файлу:
3,0 МБ
Цiна: 30 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
ПОВТОРЕННЯ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Урок 1. Повторення питань курсу хімії основної школи. Найважливіші класи неорганічних сполук 4
Урок 2. Повторення питань курсу хімії основної школи. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома й види хімічного зв’язку 12
Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ
Урок 3. Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії. Алотропні видозміни Оксигену й Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі 21
Урок 4. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію 37
Урок 5. Основні фізичні й хімічні властивості неметалів 44
Урок 6. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, одержання в лабораторії амоніаку й гідроген хлориду 51
Урок 7. Взаємодія амоніаку й гідроген хлориду з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію й хлорид-іони 60
Урок 8. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів неметалічних елементів 67
Урок 9. Сульфатна кислота й сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іони. Застосування сульфатної кислоти й сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин 76
Урок 10. Нітратна кислота й нітрати, їхнє поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах 86
Урок 11. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив і проблеми охорони природи. Роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми 99
Урок 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їхнє поширення в природі й застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон 108
Урок 13. Практична робота № 1. Одержання вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів 118
Урок 14. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання 120
Урок 15. Розв’язування задач на вихід продукту реакції 125
Урок 16. Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі 130
Урок 17. Розв’язування задач на надлишок реагентів 142
Урок 18. Узагальнення й закріплення знань за темою «Неметалічні елементи та їхні сполуки» 147
Урок 19. Контроль знань за темою «Неметалічні елементи та їхні сполуки» 151
Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
Урок 20. Загальна характеристика металічних елементів за їхнім положенням у Періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширення металічних елементів і їхніх сполук у природі 154
Урок 21. Загальні хімічні властивості металів 165
Урок 22. Корозія металів, захист від корозії 171
Урок 23. Розв’язування задач на масову частку домішок 179
Урок 24. Лужні, лужноземельні елементи й Магній. Фізичні й хімічні властивості простих речовин, основний характер їхніх оксидів і гідроксидів, біологічна роль елементів 184
Урок 25. Поняття про твердість води (постійну й тимчасову) і методи її усунення (зменшення) 201
Урок 26. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні властивості алюмінію 209
Урок 27. Амфотерні властивості алюміній оксиду й алюміній гідроксиду 216
Урок 28. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні й хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ) 222
Урок 29. Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач 232
Урок 30. Металічні руди. Загальні методи одержання металів 234
Урок 31. Метали й сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза і їхніх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні 241
Урок 32. Охорона навколишнього середовища під час виробництва й використання металів 249
Урок 33. Узагальнення й закріплення знань за темою «Металічні елементи та їхні сполуки» 258
Урок 34. Контроль знань за темою «Металічні елементи та їхні сполуки» 261
Додаток 267