Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: Дидактичні матеріали до уроків

код:
Г3254У
автор:
Охредько О. Е.

Охредько О. Е.
Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас: Дидактичні матеріали до уроків.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007.— 160 с. — (Дидактика).
ISBN 966–08–1420–8.
Посібник складений відповідно до нової навчальної програми 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і відповідає сучасним навчально-методичним вимогам з викладання курсу «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Пропоноване видання містить сучасні дидактичні матеріали: історичні диктанти, схеми, головоломки, порівняльні таблиці, фрагменти історичних документів, шифротаблиці, завдання для роботи з контурними картами, тести тощо. Призначений для вчителів історії та студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів.
УДК 94(100)”…/05”(076)
ББК 74.266.3я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
160
розмір файлу:
1,37 МБ
Цiна: 10 грн 10 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Передмова 3
Вступ до історії стародавнього світу 4
Відлік часу в історії 4
Життя людей за первісних часів
Виникнення людини 7
Освоєння давньою людиною теренів Європи 9
Поява людини сучасного типу 12
Виникнення землеробства і скотарства 14
Перші землероби та скотарі на території України 16
Культура та вірування людей за первісних часів 18
Узагальнення знань за темою «Життя людей за первісних часів» 20
Тематичне оцінювання за темою
«Життя людей за первісних часів» 21
Давній Єгипет
Природа й населення Давнього Єгипту 23
Господарське і повсякденне життя. Суспільство 26
Розквіт та занепад Єгипетської держави 27
Релігія та міфологія Давнього Єгипту 29
Культура Давнього Єгипту 31
Узагальнення знань за темою «Давній Єгипет» 33
Тематичне оцінювання за темою «Давній Єгипет» 35
Передня Азія в давнину
Природа та населення Межиріччя. Давній Вавилон 37
Ассирія. Фінікія 41
Давньоєврейське царство 45
Халдейське царство. Перська держава 48
Кіммерійці та скіфи на території сучасної України 51
Узагальнення знань за темою «Передня Азія в давнину» 53
Давні Індія та Китай
Давня Індія 56
Релігія та культура Давньої Індії 58
Давній Китай 59
Культура Давнього Китаю 63
Узагальнення за темою «Давні Індія та Китай» 65
Тематичне оцінювання за темами «Передня Азія в давнину» і «Давні Індія та Китай» 66
Греція в ІІ — першій половині І тис. до н. е. Природа й населення Давньої Греції.
Мінойська палацова цивілізація 70
Ахейська палацова цивілізація 73
Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» 74
Греція в ХІ—VІ ст. до н. е. 76
Давня Спарта 78
Утворення Афінської держави 80
Тематичне оцінювання за темою «Греція в II — першій половині I тис. до н. е.» 83
Греція в V—IV ст. до н. е.
Греко-Перські війни 85
Розквіт Афінської демократії 88
Релігія та міфи давніх греків 89
Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура 92
Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї 95
Узагальнення за темою «Греція в V—ІV ст. до н. е.» 97
Еллінізм
Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції 99
Східний похід Александра Македонського 101
Елліністичні держави в ІV—ІІ ст. до н. е. Елліністична культура 103
Узагальнення знань за темою «Еллінізм» 105
Тематичне оцінювання за темами «Греція в V—ІV ст. до н. е.» та «Еллінізм» 106
Давній Рим у VIII—І ст. до н. е.
Природні умови Італії. Виникнення міста Рим 110
Римська республіка V — середини ІІІ ст. до н. е 112
Римська республіка ІІ—І ст. до н. е 115
Узагальнення знань за темою «Римська республіка» 119
Падіння республіки та рання імперія
Диктатура Юлія Цезаря 120
Римська імперія в І—ІІ ст. до н. е 123
Римська релігія та культура 126
Місто Рим та його жителі 128
Виникнення християнства 130
Узагальнення знань за темою «Падіння республіки та рання імперія» 132
Тематичне оцінювання за темами «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та рання імперія» 134
Пізня Римська імперія
Римська імперія в III ст. н. е. 138
Пізня Римська імперія в ІV—V ст. н. е. 140
Християнська церква 142
Падіння Західної Римської імперії 144
Узагальнення знань за темою «Пізня Римська імперія» 147
Давні слов’яни та їхні сусіди
Слов’яни напередодні Великого переселення народів 148
Сусіди давніх слов’ян 150
Слов’яни під час Великого переселення народів 152
Тематичне оцінювання за темами «Пізня Римська імперія» і «Давні слов’яни та їх сусіди» 153