Всесвітня історія. 11 клас: Комплексний зошит для контролю знань

код:
Г283051У
автор:
Святокум О. Є.

ISBN 978-617-540-056-2.
Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю навчальних досягнень учнів 11-х класів із курсу всесвітньої історії (рівень стандарту, академічний рівень). Додаток містить завдання для роботи з історичними джерелами.
Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.
УДК [372.8:94(100)“05/…”](075.3)
ББК 63.3(0)6я721

Мова:
укр.
кількість сторінок:
48
розмір файлу:
5,78 МБ
Безкоштовний додаток:
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

КОНТРОЛЬ ТЕМА
Поточний Вступ. Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни. Вступ. Причини, характер, періодизація
Другої світової війни. Характеристика воєнних дій на першому етапі війни. Воєнні дії в середині 1941 — 1942 р. 1
Поточний Перебіг подій у 1943 р. Особливості окупаційного режиму та Руху Опору. Воєнні дії у 1944 р. Завершення
Другої світової війни. Зміни у світі внаслідок Другої світової війни 3
Узагальнюючий Вступ. Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни 5
Поточний Тема 2. США та Канада в 1945 р. — на початку ХХІ ст. Утвердження США як провідної країни повоєнного
біполярного світу 9
Поточний Канада в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст 11
Поточний Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.). Німеччина. Велика Британія 13
Поточний Франція. Італія 15
Узагальнюючий Тема 2. США та Канада в 1945 р. — на початку ХХІ ст. Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.) 17
Поточний Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави. Наслідки Другої світової війни. Відбудова економіки. «Хрущовська
відлига». Роки «брежнєвського застою» (1964—1985 рр.) 21
Поточний Від «перебудови» до розпаду СРСР (1985—1991 рр.). Нові незалежні держави Балтії, Закавказзя
та Середньої Азії. Білорусь, Молдова 23
Поточний Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.) 25
Узагальнюючий Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави. Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.) 27
Поточний Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Японія. Китай. Індія 31
Поточний Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст 33
Поточний Тема 8. Розвиток культури (1945 р. — початок ХХІ ст.). Тема 9. Світ на початку ХХІ ст. 35
Узагальнюючий Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Тема 8. Розвиток культури (1945 р. —
початок ХХІ ст.). Тема 9. Світ на початку ХХІ ст. 37
Завдання для робот и з істор ичними джерелам и
Тема 1. Друга світова війна. Світ після Другої світової війни 2
Тема 3. Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.) 3
Тема 4. СРСР. Нові незалежні держави 4
Тема 5. Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.) 5
Тема 6. Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. 6
Тема 7. Міжнародні відносини в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.