Технології. 10 клас: Розробки уроків

код:
Ш16366У
автор:
Богданова С. І.

Богданова С. І.
Технології. 10 клас: Розробки уроків.— 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Вид-во «Ранок», 2011.— 240 с. — (Серія «Новий майстер-клас»).
ISBN 978-617-540-559-8.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з технологій для 10 класу (рівень стандарту й академічний рівень). Видання містить орієнтовне тематичне планування й розробки уроків інваріантної частини програми (базового модуля), у тому числі підсумкового тематичного контролю. Також у посібнику наводяться конспекти нестандартних уроків, провести які можна за наявності вільного часу й зацікавленості учнів у цьому предметі. Пропоновані практичні заняття дадуть можливість закріпити отримані знання дослідним шляхом і в ігровій формі, що робить поставлене завдання найбільш досяжним. Для вчителів предмета «Технології», студентів педагогічних навчальних закладів.
УДК 37.035.3(072)
ББК 74.200.52
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
240
розмір файлу:
2,16 МБ
Цiна: 25 грн
Спосіб оплати: Придбати
детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Зміст
ПЕРЕДМОВА 3
ВСТУП 4
Урок 1. Загальні основи проектування у виробничій діяльності. Види проектів 4
РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. 13
Урок 2. Етапи й стадії виробничого та навчального проектування. 13
Урок 3. Контроль рівня навчальних досягнень учнів за розділом 1
«Проектування як складова частина сучасного виробництва й життєдіяльності людини» 23
РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 28
Урок 4. Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами Інтернету 28
Урок 5. Технологія створення банку ідей. 58
Урок 6. Аналіз існуючих виробів і визначення завдань проекту. 67
Урок 7. Аналіз і компонування інформації для проекту в різному форматі. Презентації майбутнього виробу 77
Урок 8. Контроль рівня навчальних досягнень учнів за розділом 2 «Інформаційні джерела й інформаційні технології в проектній діяльності». 94
РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 98
Урок 9. Загальні відомості про дизайн. 98
Урок 9*. Загальні відомості про дизайн. 148
Урок 10. Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності 155
Урок 11. Технологія створення дизайн-проекту. 166
Урок 12. Складання проектно-технологічної документації. 183
Урок 13. Контроль навчальних досягнень учнів за розділом 3 «Художнє проектування об’єктів технологічної діяльності». 201
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИ Й АНАЛІЗ ПРОЕКТУ. 207
Урок 14. Економічне обґрунтування проекту. 207
Урок 15. Маркетингові дослідження проекту. 223
Урок 16. Контроль навчальних досягнень учнів за розділом 4 «Економічний аналіз проекту». 234