Тестовий контроль знань: Українська мова та література. 9 клас

код:
Д11922У
автор:
Коротич К. В.

Коротич К. В.
Тестовий контроль знань: Українська мова та література. 9 клас / Коротич К. В., Лобусова О. В., Полулях Н. С., Прийомко А. Є.— Х.: «Літера» ЛТД, 2010.— 96 с.
ISBN 978–966–178–094–0
Посібник «Тестовий контроль знань» укладений відповідно до чинних програм, містить контрольні й самостійні роботи для перевірки навчальних досягнень учнів із української мови та літератури. Контрольні та самостійні роботи складаються із завдань різних рівнів складності закритого й відкритого типу. Видання призначене для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів української мови та літератури.
УДК 613(075.2+076.3)
ББК 51.204.0
 

Мова:
укр.
кількість сторінок:
96
розмір файлу:
1,36 МБ
Цiна: 15 грн 15 грн
Спосіб оплати: Придбати Придбати
детальнiще про засiб оплати детальнiще про засiб оплати

Здійснюючи покупку нашої продукції Ви приймаєте умови ліцензійної угоди

  • Для використання даного товару скачайте безкоштовно Adobe Reader

Змiст

Завдання для підсумкового контролю навчальних досягнень з української мови
Тема 1 1
Самостійна робота № 1. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови 1
Контрольна робота № 1. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як спосіб передачі чужої мови. Діалог 3
Тема 2 7
Самостійна робота № 2. Складне речення та його ознаки 7
Самостійна робота № 3. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Смислові зв’язки та розділові знаки між частинами складносурядного речення 9
Контрольна робота № 2. Складне речення та його ознаки. Складно-сурядне речення 11
Тема 3 15
Самостійна робота № 4. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому. Складно-підрядні речення з підрядними означальними та з’ясувальними частинами 15
Самостійна робота № 5. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами .17
Самостійна робота № 6. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях 19
Контрольна робота № 3. Складнопідрядне речення 21
Тема 4 25
Самостійна робота № 7. Смислові відношення між
частинами безсполучникового складного речення 25
Самостійна робота № 8. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 27
Контрольна робота № 4. Безсполучникове складне речення 29
Тема 5 33
Самостійна робота № 9. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 33
Самостійна робота № 10. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Використання складних речень із різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку в текстах різних стилів 35
Контрольна робота № 5. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 37
Тема 6 41
Самостійна робота № 11. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки. ССЦ і абзац 41
Самостійна робота № 12. Види і засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове 43
Контрольна робота № 6. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) 45
Завдання для підсумкового контролю навчальних досягнень з української літератури
Тема 1 49
Самостійна робота № 1. Усна народна творчість: родинно-побутові та обрядові твори, балади 49
Самостійна робота № 2. Перекладна література. Біблія: структура, жанри, найвідоміші легенди 51
Контрольна робота № 1. Вступ. Усна народна творчість. Давня українська література 53
Тема 2 57
Самостійна робота № 3. Творчість Г. Сковороди 57
Самостійна робота № 4. Поема І. Котляревського «Енеїда» 59
Контрольна робота № 2. Давня українська література: поезія, драматургія. Творчість Г. Сковороди та І. Котляревського 61
Тема 3 65
Самостійна робота № 5. Повість І. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»: ідейно-художній аналіз 65
Самостійна робота № 6. «Вечір проти Івана Купала» М. Гоголя: аналіз образної системи, ідей, поетики 67
Контрольна робота № 3. Література українського романтизму, творчість Г. Квітки-Основ’яненка та М. Гоголя 69
Тема 4 73
Самостійна робота № 7. Т. Шевченко «Гайдамаки»: аналіз сюжету та образів 73
Самостійна робота № 8. Поема Т. Шевченка «Сон» («У всякого своя доля…»): ідейно-художній аналіз 75
Самостійна робота № 9. Жіночі образи та біблійні мотиви у творчості Т. Шевченка. 77
Контрольна робота № 4. Творчість Т. Шевченка 79
Тема 5 83
Самостійна робота № 10. Роман П. Куліша «Чорна рада»: ідейно-художній аналіз 83
Контрольна робота № 5. Творчість П. Куліша та Марка Вовчка 85
Самостійна робота № 11. Роман І. Багряного «Тигролови»: ідейно-художній аналіз 89
Тема 6 91
Самостійна робота № 12. Творчість В. Герасим’юка: ідейно-художній аналіз 91
Контрольна робота № 6. Твори літератури ХХ століття 93